Obavijest o odobrenoj financijskoj potpori programima popularizacije znanosti u 2018. godini

Na temelju Javnoga poziva za financijsku potporu programima popularizacije znanosti u 2018. godini (Klasa: 402-07/18-12/00003, Urbroj: 533-03-18-0001) od 15. svibnja 2018. godine i Pravila o financijskoj potpori znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima, znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama te programima popularizacije znanosti, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelit će financijsku potporu za 60 programa popularizacije znanosti u ukupnome iznosu od 775.663,00 kune.

Povjerenstvo za znanstvene skupove i znanstvene udruge provelo je neovisnu i stručnu prosudbu ukupno 79 uredno pristiglih zahtjeva te je, na temelju prijedloga Povjerenstva i u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo odluku o raspodjeli financijskih sredstava.

Detaljnije informacije možete dobiti u Upravi za znanost i tehnologiju na adresi elektroničke pošte:
np-popularizacija@mzo.hr.Pisane vijesti | Odluke | Znanost i tehnologija