Važna obavijest (5. listopada 2018. godine) - Produženje roka za prijavu i peta izmjena dokumentacije: Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije K.K.01.1.1.07

Produženje roka: 31. listopada 2018.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga na predmetni Poziv produžen je do 31. listopada 2018. godine.

Izmjene predmetnog Poziva odnose se na pravo na isplate za proračunske korisnike državnog proračuna i izvanproračunske korisnike koji posluju preko jedinstvenog računa državnog proračuna te za kriterije za isključenje jer se jedan od kriterija za isključenje izbacuje i sukladno kojima su izmijenjena poglavlja 2.3. i 5.4. Uputa za prijavitelje, Izjava prijavitelja (Obrazac 4.), Posebni uvjeti  (Prilog 2.) te Postupak dodjele (Prilog 3.).

Izmijenjena je točka 2.8.1. Uputa za prijavitelje, u dijelu koji se odnosi na odredbu o troškovima plaća prijavitelja i partnera iz koje se izbacuje odredba da se neizravni troškovi planiraju u sklopu kategorije upravljanja projektom jer u sustavu eFondovi to nije primjenjivo.

Izmijenjen je i Izračun standardne veličine jediničnog troška za plaće novozaposlenog osoblja kod partnera (Prilog 8).

Izmijenjeni su sljedeći dokumenti:
  • Upute za prijavitelje: točke 2.3., 2.8.1. i 5.4.
  • Izjava prijavitelja (Obrazac 4.)
  • Posebni uvjeti (Prilog 2.)
  • Postupak dodjele (Prilog 3.)
  • Izračun standardne veličine jediničnog troška za plaće novozaposlenog osoblja kod partnera (Prilog 8.)