Dobitnici „Nagrade Ivan Filipović“ za 2003. godinu


"Nagrada Ivan Filipović" za životno djelo

prof. dr. sc. VLADISI VUJNOVIĆU

Godišnja "Nagrada Ivan Filipović" dodjeljena je:
  • u području predškolskog odgoja:
1. NADA BENKOVIĆ
2. mr. sc. MAJA GABELICA-ŠUPLJIKA
  • u području osnovnog školstva:
1. DANICA SARDELIĆ
2. EUGEN STANKOVIĆ
3. ZDENKA STAREK
4. LELA ZADRAŽIL
5. mr. sc. JOZO ĆAVAR
6. JELENA BUNIJEVAC-MATIČIĆ
7. ZLATKO BOBIĆ
8. LJUBICA PEKAS
  • u području srednjeg školstva:
1. SNJEŽANA BARABAŠ-SERŠIĆ
2. ANTE-ANĐELKO MARIĆ
3. ŠIME ŠULJIĆ
4. ANDRIJA PARAVIĆ
  • u području visokog školstva:
1. prof. dr. sc. ANITA KLAPAN
2. dr. sc. MILE SILOV
3. doc. dr. sc. NEVENKA BLAŽEVIĆ