Projekti iz područja socijalnog uključivanja


Uključivanje učenika s teškoćama u obrazovanje za zapošljavanje - ugovor o uslugama

Projekt se provodio tijekom 2010. i 2011. godine s ciljem unaprjeđenja obrazovnih postignuća učenika s teškoćama u skladu s njihovim potrebama, njihovim mogućnostima za uspješno uključivanje na tržište rada te njihovu cjelokupnu društvenu integraciju. Svrha projekta bila je razviti ključne dijelove potpore za inovativne postupke na nacionalnoj i regionalnoj razini, a koji će učenicima s teškoćama olakšati i poboljšati pristup strukovnom obrazovanju i tržištu rada.

Uključivanje učenika s teškoćama u obrazovanje za zapošljavanje - shema dodjele bespovratnih sredstava

Uspješni dobitnici bespovratnih sredstava provodili su projekte tijekom 2010. i 2011. godine s ciljem izjednačavanja mogućnosti uključivanja djece s teškoćama u obrazovanje te poboljšanja socijalnog uključivanja mladih u nepovoljnijem položaju i mladih s posebnim obrazovnim potrebama na tržište rada.

Popis projekata provedenih u okviru ovog natječaja:
  • Uši širom otvorene - Jačanje kompetencija učenika s oštećenjem sluha i drugim poteškoćama
  • Želim ti biti prijatelj
  • Brzina puža
  • Obrazovanje i osnaživanja učenika s tjelesnim oštećenjem i oštećenjem vida za integraciju na tržište rada
  • Poboljšano strukovno obrazovanje i socijalno-ekonomska uključenost osoba s intelektualnim teškoćama u Šibensko-kninskoj županiji
  • Cjeloživotnim obrazovanjem do škole za sve
  • Inovativna metodika
Više informacija o projektima možete pronaći ovdje.

Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti sustav obrazovanja - shema dodjele bespovratnih sredstava

U okviru natječaja dodjele bespovratnih sredstava "Integracija skupina u nepovoljnome položaju u redoviti obrazovni sustav" 21. kolovoza 2013. potpisana su 43 nova ugovor čija ukupna vrijednost iznosi 6.976.225,28EUR.

Cilj ovog natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava jest promicanje jednakih prilika u pristupu obrazovanju za skupine u nepovoljnom položaju pružanjem mjerodavnih usluga te će se kroz potpore provoditi projekti koji će doprinijeti sveobuhvatnijem uključivanju djece/mladih iz različitih skupina u nepovoljnom položaju u obrazovni sustav. Područja aktivnosti projekata vezana su uz povećano uključivanje predškolske djece/učenika/studenata s invaliditetom kojima je potrebna privremena pomoć ili savjetovanje u obrazovanje, pružanje podrške Romima i drugim nacionalnim manjinama u obrazovanju, izgradnju kapaciteta obrazovnih ustanova te ostale inovativne i istraživačke projekte za socijalno uključivanje u obrazovanju.

Više informacija o natječaju možete pronaći ovdje.