Javni poziv za dostavu eksperimentalnih udžbenika i eksperimentalnih nastavnih sredstava za provedbu eksperimentalnoga programa „Škola za život“

Rok: 15. svibnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje javni poziv svim zainteresiranim nakladnicima da svojim eksperimentalnim udžbenicima i eksperimentalnim nastavnim sredstvima sudjeluju u provedbi eksperimentalnoga programa „Škola za život“ u školskoj godini 2019./2020.

Sukladno članku 29. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17), 68/2018.), za provođenje eksperimentalnoga programa može se odobriti i korištenje odgovarajućih udžbenika ili odstupanje od redovitoga nastavnog plana i programa te organizacije rada ako to zahtijeva eksperimentalni program.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane nakladnike da svojim eksperimentalnim udžbenicima i eksperimentalnim nastavnim sredstvima (u daljnjem tekstu: Eksperimentalni nastavni materijali) sudjeluju u provedbi eksperimentalnoga programa „Škola za život“ definiranoga Javnim pozivom školama.

Eksperimentalni nastavni materijali moraju biti usklađeni s kurikulumima objavljenim u Narodnim novinama, broj 7/2019., 10/2019. i 27/2019., a udžbenički dio materijala i s Pravilnikom o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala (Narodne novine, broj 9/2019.). Uz udžbenik, eksperimentalni nastavni materijal može sadržavati i eksperimentalno nastavno sredstvo. Ukupna cijena eksperimentalnoga nastavnog materijala ne smije prelaziti cijenu odobrenoga udžbenika i pripadajućega dopunskoga nastavnog sredstva za taj razred uvećanu za 10%.

Zainteresirani nakladnici Zahtjev za procjenu eksperimentalnoga nastavnog materijala s popisom i uputama o dostupnosti Eksperimentalnih nastavnih materijala podnose Ministarstvu isključivo elektroničkim putem na: udzbenici@mzo.hr, najkasnije do 15. svibnja 2019. Zahtjevu je potrebno priložiti:

• Izjavu nakladnika o jezičnoj uređenosti teksta;
• Izjavu odgovorne osobe nakladnika da odgovara za sve pogreške koje se pojave u Eksperimentalnim nastavnim materijalima te da će ih otkloniti o vlastitom trošku, kao i da će pohraniti i čuvati elektroničke sadržaje kakvi su bili u trenutku slanja sadržaja na stručnu procjenu.

Pri podnošenju Zahtjeva ne uplaćuje se pristojba.

Eksperimentalne nastavne materijale koje odobri Ministarstvo nakladnici dostavljaju u elektroničkome obliku školama kojima je odobren Zahtjev za eksperimentalnu provedbu programa, a čiji će popis biti dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva.