Odluka o financijskoj potpori strateškim znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku u 2019. godini

Na temelju Javnoga poziva za financijsku potporu strateškim znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku u 2019. godini od 31. svibnja 2019. godine (Klasa: 402-07/19-09/00073; Urbroj: 533-03-19-0001), Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelit će u 2019. godini financijsku potporu organizatorima dvaju strateških znanstvenih i znanstvenostručnih skupova od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku u ukupnome iznosu od 500.000,00 kuna.

Povjerenstvo za strateške znanstvene i znanstvenostručne skupove od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku provjerilo je uvjete propisane javnim pozivom za financijsku potporu strateškim znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku u 2019. godini za ukupno 13 pristigla zahtjeva. Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je na temelju prijedloga povjerenstva i u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu odluku o raspodjeli financijskih sredstava.

Detaljnije informacije možete dobiti u Upravi za znanost i tehnologiju na adresi elektroničke pošte:
np-skupovi@mzo.hr.