Obavijest o odobrenoj financijskoj potpori članarinama u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) za 2021. godinu

Na temelju Javnog poziva za financijsku potporu članarinama u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) za 2021. godinu (KLASA: 910-04/21-02/00015, URBROJ: 533-03-21-0001) od 12. studenoga 2021. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelit će financijsku potporu za sto četrdeset pet zahtjeva u 
ukupnome iznosu od 2.014.520,00 kuna.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava donesena je na temelju prijedloga Strateškog odbora za istraživačku infrastrukturu i u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu.

Detaljnije informacije možete dobiti u Upravi za znanost i tehnologiju na elektroničkoj adresi: mzit@mzo.hr.