Odluka o financijskoj potpori strateškim znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku u 2022. godini

Na temelju Javnog poziva za financijsku potporu strateškim znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku u 2022. godini (KLASA: 402-03/22-09/00004, URBROJ: 533-03-22-0001) od 15. veljače 2022. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelit će u 2022. godini financijsku potporu organizatorima za četiri strateška znanstvena i znanstvenostručna skupa od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku u ukupnome iznosu od 693.410,00 kuna.

Povjerenstvo za strateške znanstvene i znanstvenostručne skupove od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku provjerilo je uvjete propisane javnim pozivom za financijsku potporu strateškim znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku u 2022. godini za ukupno 19 pristiglih zahtjeva. Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je na temelju prijedloga povjerenstva i u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu odluku o raspodjeli financijskih sredstava.

Detaljnije informacije možete dobiti u Upravi za znanost i tehnologiju na adresi elektroničke pošte:
np-skupovi@mzo.hr