Digitalne, inovativne i zelene tehnologije DIG-IT


Digitalna transformacija odnosi se na integraciju digitalnih tehnologija za povećanje produktivnosti i ekonomske učinkovitosti. Zelena tranzicija odnosi se na primjenu rješenja relevantnih za tranziciju prema gospodarstvu s neutralnim učincima na klimu i okoliš. Zelene i digitalne tehnologije i istraživanje predstavljaju značajnu priliku za rast i povećanje produktivnosti u sklopu hrvatskoga gospodarstva koje je usmjereno na usluge. Te tehnologije usmjeravaju tržišta prema manjoj ovisnosti o fizičkoj blizini, povećanoj automatizaciji i sve većim ulaganjima u nematerijalni kapital. Ulaganja u digitalnu i zelenu tehnologiju imaju potencijal značajno potaknuti izglede za Hrvatsku.

Vlada Republike Hrvatske potpisala je Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt „Digitalne, inovativne i zelene tehnologije“. Ugovor o zajmu potpisan je u Zagrebu 28. lipnja 2023. godine. Ukupna vrijednost zajma iznosi 106 milijuna eura u trajanju od pet godina.

DIGIT projektom poduprijet će se cjelovita strukturna reforma istraživačkog i inovacijskog sektora financiranjem intervencija koje će proizvesti transformativne učinke na izvrsnost istraživanja, povećanje produktivnosti i postizanje zelenog, digitalnog i globalno konkurentnoga gospodarstva. Također, podrška Svjetske banke pomoći će u povećanju apsorpcije i učinkovitosti sredstava iz NPOO-a i ESIF-a. 

DIGIT projekt sastoji se od dvije komponente: 

Komponenta 1. Jačanje institucionalnih kapaciteta za provođenje digitalnih i zelenih istraživanja i inovacija (66 mil. EUR) kojom se pruža tehnička pomoć i financiranje za jačanje institucionalnih kapaciteta za potporu istraživanju i razvoju, pomoć pri rješavaju kritičnih nedostataka koji sprječavaju usvajanje i stvaranje digitalne i zelene tehnologije i suradnju industrije i znanosti, potporu profesionalizaciji istraživačkih centara i poboljšanje istraživačke i tehnološke infrastrukture.

Komponenta 2. Programi za istraživanje i inovacije u području digitalizacije i zelenih tehnologija (40 mil. EUR) kojom se osigurava financiranje komplementarnih programa u odnosu na europske fondove te potporu usmjerenu na istraživanje i inovacije za digitalnu i zelenu tehnologiju. 

Povezani dokumenti: 
 
Etički kodeks za pripremu i provedbu potprojekata financiranih projektom Digitalne, inovativne i zelene tehnologije (DIGIT projekt) (.pdf)
ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK (ESMF)
STAKEHOLDER ENGAGEMENT PLAN (SEP)
LABOR MENAGAMENT PROCEDURE (LMP)
ENVIRONMENTAL AND SOCIAL COMMITMENT PLAN (ESCP)
ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT PLAN (ESMP).

Svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe o projektu DIGIT možete dostaviti putem: 
e-mail adrese digit@mzom.hr, telefonom na +385 1 4594 341 ili 
poštom na adresu Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i  mladih,
Uprava za znanost i tehnologiju, Sektor za programe i projekte Europske Unije.