Poziv na razgovor s Komisijom (intervju) vezan uz objavljen Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama, broj 120/23, od 18. listopada 2023. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/23-01/00009
URBROJ: 533-02-23-0087
Zagreb, 11. prosinca 2023.
 
POZIV NA RAZGOVOR S KOMISIJOM (INTERVJU)
vezan uz objavljen
Javni natječaj je objavljen:
  • u Narodnim novinama, broj 120/23, od 18. listopada 2023. godine
  • web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 18. listopada 2023. godine
  • web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 18. listopada 2023. godine
 
Razgovor s Komisijom (intervju) kandidata/kinja koji/e su ostvarili/e najbolje rezultate u prvoj i drugoj fazi testiranja, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na neodređeno vrijeme, na:
 
1. radno mjesto I. vrste - stručni savjetnik, broj 4.1.1.2.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za analizu i praćenje infrastrukturnih resursa visokog obrazovanja, u Službi za upravljanje visokim učilištima, u Sektoru za upravljanje visokim učilištima i studentski standard, u Upravi za visoko obrazovanje,
 
održati će se u utorak, 19. prosinca 2023. godine, u 9.00 sati, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.
 
Komisija u razgovoru s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate u njihovu dosadašnjem radu.
 
Kandidat/kinja koji/a ne pristupi razgovoru s Komisijom (intervjuu) više se neće smatrati kandidatom/kinjom u postupku.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja