Rezultati druge faze testiranja po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Narodnim novinama, broj 120/23, od 18. listopada 2023. godine

Testiranje je održano 5. prosinca 2023. godine

REZULTATI DRUGE FAZE TESTIRANJA
po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme,
u Narodnim novinama, broj 120/23, od 18. listopada 2023. godine
na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 18. listopada 2023. godine
na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 18. listopada 2023. godine
 
Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za upravljanje visokim učilištima i studentski standard
Služba za upravljanje visokim učilištima
Odjel za analizu i praćenje infrastrukturnih resursa visokog obrazovanja
 
1. radno mjesto I. vrste - stručni/a savjetnik/ca (4.1.1.2.3.​)
 
Početno slovo prezimena Početno slovo imena Provjera znanja stranog jezika
bodovi
Provjera znanja rada na računalu
bodovi
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA 
I IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
LI KA 7 8,8
KO MA 8 6.8
KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA
SE IV 6 4,4