O MinistarstvuVIZIJA


Globalno konkurentan, kvalitetan, dostupan, uključiv i održiv sustav odgoja i obrazovanja temeljen na izvrsnosti te gospodarskim i društvenim potrebama u kojem djeca, učenici i studenti stječu potrebno znanje te vještine, odgovornost, poduzetnost i inovativnost u radu, u kojem odgojno-obrazovni radnici imaju odgovarajući status, snažnu profesionalnu i poticajnu ulogu i značajnu samostalnost i odgovornost u radu, a roditelji veću uključenost u odgojno-obrazovni proces; znanstveni sustav koji pokreće gospodarski i društveni rast i razvoj; snažna podrška i osnaživanje mladih usmjerena na  podizanje kvalitete života mladih.

MISIJA

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih podupire ukupni razvoj Republike Hrvatske osiguravanjem uvjeta:
  • za odgoj i obrazovanje te formiranje kompetentnih, poduzetnih i odgovornih osoba uz pristupačan, uključiv, kvalitetan i dostupan sustav cjeloživotnog obrazovanja;
  • za kvalitetno strukovno obrazovanje koje odgovara na sadašnje i buduće potrebe tržišta rada
  • za razvoj znanosti temeljen na izvrsnosti i međunarodnoj kompetetivnosti