Planovi i izvješća

Provedbeni programi

Prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17), tijela državne uprave prvi puta izrađuju i donose provedbene programe. U provedbenom programu razrađene su mjere za provedbu ciljeva iz Programa Vlade Republike Hrvatske (RH) 2020. - 2024., ali i drugih hijerarhijski nadređenih akata strateškog planiranja. Time se osigurava koherentnost čitavog sustava planiranja javnih politika na nacionalnoj razini.

Provedbeni program Ministarstva znanosti i obrazovanja prema razdoblju važenja pripada kategoriji kratkoročnih akata strateškog planiranja i donosi se za razdoblje od četiri godine.

Učinkovitom provedbom mjera koje se nalaze u ovom dokumentu Ministarstvo će nastojati ostvariti ključne ciljeve Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2020. - 2024., Nacionalnoga programa reformi Vlade Republike Hrvatske te Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, kao i osnovne zadaće i djelatnosti propisane člankom 23. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave.