Zaštita osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka u Ministarstvu:
Zagreb, Donje Svetice 38
Telefon: +385 1 4594 294
E-pošta: SzZOP@mzo.hr