Transparentnost


U skladu s načelom transparentnosti koje propisuje Zakon o proračunu, donesen je Naputak o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN, br. 59/23 - Naputak) koji utvrđuje okvirni sadržaj, minimalni skup podataka te način javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama proračunskih korisnika državnog proračuna.

Informacije o izravnim isplatama s jedinstvenog računa državnog proračuna na račune krajnjih primatelja na svojoj mrežnoj stranici objavljivat će Ministarstvo financija.

Za sve ostale isplate koje korisnici državnog proračuna izvršavaju s posebnih računa (primjerice račun u Hrvatskoj narodnoj banci za isplatu plaća i račun otvoren u Hrvatskoj poštanskoj banci za isplatu gotovinskih sredstava), isplate s vlastitih računa korisnika, odnosno za sve ostale isplate koje se ne isplaćuju s jedinstvenog računa državnog proračuna izravno krajnjem primatelju, javnu objavu informacija o proračunskoj potrošnji sukladno Naputku korisnici moraju osigurati na svojim mrežnim stranicama.

Informacije o trošenju sredstava moraju se objavljivati najmanje jedanput mjesečno i to do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.