Kontakti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
Donje Svetice 38, 10000 Zagreb
Centrala: +385 1 4569 000
Faks: +385 1 4594 301

OIB: 49508397045
MB: 03271030

Pristupna točka
ePodnesak
RADNO VRIJEME
Dnevno radno vrijeme, u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 8.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 16.00 do 17.00 sati.
Kabinet ministra

Ministar

prof. dr. sc. Radovan Fuchs
Telefon: +385 1 4569 000
Faks: +385 1 4594 301
kabinet@mzom.hr


Tajnica Kabineta ministra

Vlasta Mijić
Telefon: +385 1 4569 000
Faks: +385 1 4594 301
kabinet@mzom.hr


Državni tajnici

Stipe Mamić, dipl. oec.
Telefon: +385 1 4569 019
financije@mzom.hr


Ivica Šušak
Telefon: +385 1 4569 041
DTVO@mzom.hr


doc. dr. sc. Iva Ivanković
Telefon: +385 1 4594 461
DTOMDT@mzom.hr

 

 

Glavno tajništvo

Glavni tajnik Ministarstva

mr. sc. Goran Kolarić
Telefon: +385 1 4569 059
Faks: +385 1 4594 306
glavnotajnistvo@mzom.hr


Sektor za opće poslove i ljudske potencijale
Načelnica Sektora: Denis Simić
Telefon: +385 1 4594 206

Služba za imovinske i tehničke poslove te nabavu
Telefon: +385 1 4569 026

Služba za dokumentacijske i interne poslove
Voditelj Službe: Ivan Đuzel
Telefon: +385 1 4594 294
 
Služba za informacijsku infrastrukturu
Voditeljica Službe: Sandra Lukić
Telefon: +385 1 4594 533
 
Služba za ljudske potencijale
Voditeljica Službe: Arijana Blažek
Telefon: +385 1 4569 025

Sektor za financijske poslove
Načelnica Sektora: Mirela Zagorac
Telefon: +385 1 4569 021

Služba za rashode za zaposlene u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja
Voditeljica Službe: Tanja Malinac
Telefon: +385 1 4594 200

Odjel za rashode za zaposlene u osnovnim školama
Voditelj/ica Odjela:
Telefon:
 
Odjel za rashode za zaposlene srednjim školama
Voditeljica Odjela: Dubravka Jurković Zajec
Telefon: +385 1 4594 205

 
Služba za kapitalne investicije i računovodstvo
Voditelj Službe: mr. sc. Petar Šokić
Telefon: +385 1 4594 277
 

Odjel za računovodstvo i knjigovodstveno-analitičke poslove
Voditelj/ica Odjela: 
Telefon: 
 
Odjel za kapitalne investicije i decentralizirane funkcije
Voditelj Odjela: Nenad Knežević
Telefon: +385 1 4594 171


Služba za proračun i financijsko upravljanje i kontrolu
Voditeljica Službe: Marijana Romić
Telefon: +385 1 4594 552

Uprava za znanost i tehnologiju

Ravnatelj Uprave za znanost i tehnologiju
dr. sc. Hrvoje Meštrić

Telefon: +385 1 4594 341
Faks: +385 1 4594 349
znanost@mzom.hr


Sektor za znanstveni sustav i tehnološki razvoj
Načelnica Sektora: Amalija Babić
Telefon: +385 1 4594 527

Služba za upravljanje i unaprjeđenje znanstvenoistraživačke djelatnosti
Voditelj/ica Službe:
Telefon:
 
Odjel za financiranje znanstvene djelatnosti i znanstvenih organizacija
Voditeljica Odjela: Sanja Šajković
Telefon: +385 1 4594 521

Odjel za poslovanje i popularizaciju znanosti i tehnologije
Voditeljica Odjela: Ivana Prosinečki
Telefon: +385 1 4569 028
 
Služba za razvoj istraživačkih i inovacijskih programa i transfer tehnologije
Voditeljica Službe: Doris Jozić
Telefon: +385 1 4594 485
 
Odjel za pripremu, praćenje i provedbu znanstvenih i tehnologijskih politika
Voditeljica Odjela: Jelena Ilić Dreven
Telefon: +385 1 4594 541
 
Odjel za pripremu, praćenje i provedbu znanstvenih i tehnologijskih programa
Voditelj/ica Odjela:
Telefon:

Sektor za programe i projekte Europske unije
Načelnica Sektora: Ana Varjačić
Telefon. +385 1 4594 325

Služba za programiranje i praćenje provedbe programa i projekata Europske unije
Voditelj/ica Službe: 
Telefon:
 
Odjel za programiranje
Voditeljica Odjela: Tonka Podnar
Telefon: +385 1 4594 432
 
Odjel za praćenje provedbe programa i projekata
Voditeljica Odjela: Sanja Novak
Telefon: +385 1 4594 201
 
Služba za ugovaranje i financiranje projekata Europske unije
Voditeljica Službe: Ana Jurišić
Telefon: +385 1 4594 517
 
Odjel za ugovaranje projekata
Voditeljica Odjela: Valentina Knok
Telefon: +385 1 4594 522
 
Odjel za financiranje projekata
Voditeljica Odjela: Iva Marić Pranjić
Telefon: +385 1 4594 130

Služba za kontrolu projekata Europske unije
Voditelj Službe: Darko Culifaj
Telefon: +385 1 4594 426
 
Odjel za provjeru nabave i provedbe
Voditeljica Odjela: Bojana Govedarica
Telefon: +385 1 4594 497

Odjel za utvrđivanje nepravilnosti
Voditeljica Odjela: Alenka Buntić Rogić
Telefon: +385 1 4594 239
Uprava za visoko obrazovanje

Ravnateljica Uprave za visoko obrazovanje
Dijana Mandić

Telefon: +385 1 4569 041
visokoobrazovanje@mzom.hr

Sektor za upravljanje visokim učilištima i studentski standard
Načelnik Sektora: Branko Ptiček
Telefon: +385 1 4594 249

Služba za upravljanje visokim učilištima
Voditeljica Službe: Ružica Vučić
Telefon: +385 1 4594 436

Odjel za financiranje visokog obrazovanja i visokih učilišta
Voditeljica Odjela: Ivana Franjković Trčak
Telefon: +385 1 4569 037
 
Odjel za analizu i praćenje infrastrukturnih resursa visokog obrazovanja
Voditeljica Odjela: Mirjana Lampert Pisačić
Telefon: +385 1 4594 331 

Služba za državne stipendije i druge potpore studentima
Voditeljica Službe: Ivona Filipović
Telefon: +385 1 4594 544

Odjel za državne stipendije i druge izravne potpore studentima
Voditelj/ica Odjela: 
Telefon:

Odjel za studentsko predstavljanje i neizravne potpore studentima
Voditeljica Odjela: Vedrana Šenjug Užarević
Telefon: +385 1 4594 228

Sektor za razvoj visokog obrazovanja
Načelnica Sektora: mr. sc. Loredana Maravić
Telefon: +385 1 4594 352

Služba za kvalitetu visokog obrazovanja
Voditeljica Službe: dr. sc. Josipa Dragičević
Telefon: +385 1 4594 162

Odjel za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja
Voditeljica Odjela: mr. sc. Svjetlana Tomić
Telefon: +385 1 4594 283
 
Odjel za Hrvatski kvalifikacijski okvir
Voditeljica Odjela: Josipa Češnovar
Telefon: +385 1 4594 467

Služba za strategiju i internacionalizaciju visokog obrazovanja
Voditeljica Službe: Marina Crnčić Sokol
Telefon: +385 1 4569 043

Odjel za internacionalizaciju visokog obrazovanja
Voditeljica Odjela: Ksenija Rukavina
Telefon: +385 1 4594 364
 
Odjel za strategiju i razvoj visokog obrazovanja
Voditeljica Odjela: Vlatka Blažević
Telefon: +385 1 4594 510 

Uprava za odgoj i obrazovanje

Ravnateljica Uprave za odgoj i obrazovanje
mr. sc. Vesna Šerepac

Telefon: +385 1 4569 011
Faks: +385 1 4594 304
odgojiobrazovanje@mzom.hr

Sektor za rani, predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje
Načelnik Sektora: Igor Rukljač
Telefon: +385 1 4594 146

Služba za rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Voditeljica Službe: Larisa Ott Filipović 
Telefon: +385 1 4594 366
 
Služba za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje
Voditeljica Službe: Nevenka Pašalić
Telefon: +385 1 4569 044

Odjel za opće poslove osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja
Voditeljica Odjela: Nataša Ćapin Held
Telefon: +385 1 4594 232

Odjel za razvoj sustava osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja
Voditeljica Odjela: Ivana Olujić
Telefon: +385 1 4594 428

Odjel za regulirane profesije
Voditeljica Odjela: Tanja Kukura
Telefon: +385 1 4569 071


Sektor za srednjoškolski odgoj i obrazovanje i obrazovanje odraslih
Načelnica Sektora: Ivana Pilko Čunčić
Telefon: +385 1 4594 404

Služba za strukovno obrazovanje
Voditeljica Službe: Vesna Hrvoj-Šic
Telefon: +385 1 4594 482

Odjel za promociju strukovnog obrazovanja
Voditeljica Odjela: Andreja Uroić Landekić
Telefon: +385 1 4594 478

Odjel za unaprjeđenje sustava strukovnog obrazovanja
Voditelj/ica Odjela: Višnja Maranić-Uremović
Telefon: +385 1 4594 588

 
Služba za srednjoškolski sustav odgoja i obrazovanja i obrazovanje odraslih
Voditeljica Službe: dr. sc. Verica Batur
Telefon: +385 1 4594 474

Odjel za gimnazije, umjetničko obrazovanje i učeničke domove
Voditeljica Odjela: Dunja Morović
Telefon: +385 1 4594 393
 
Odjel za obrazovanje odraslih
Voditeljica Odjela: dr. sc. Ivana Krešić Klaucke
Telefon: +385 1 4594 160

Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja

Ravnatelj Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Momir Karin, prof.

Telefon: +385 1 4594 461
Faks: +385 1 4594 319
standardistrategije@mzom.hr

Sektor za darovite i djecu s teškoćama te informacijsku potporu sustava odgoja i obrazovanja
Načelnik/ica Sektora: 
Telefon: 

Služba za osiguranje kvalitete i informacijsku potporu sustavu odgoja i obrazovanja
Voditeljica Službe: Katarina Grgec
Telefon: +385 1 4569 017

Služba za standard, darovite i djecu s teškoćama
Voditeljica Službe: mr. sc. Marijana Gojčeta
Telefon: +385 1 4594 252

Sektor za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Načelnik Sektora: Hrvoje Bakić
Telefon: +385 1 4569 051

Služba za razvoj kurikula i udžbenike
Voditeljica Službe: Snježana Gernhardt
Telefon: +385 1 4594 447
 
Služba za programe i projekte Europske unije
Voditeljica Službe: Ivana Bošnjak
Telefon: +385 1 4594 297

Odjel za pripremu programa Europske unije
Voditeljica Odjela: Jasminka Iveković
Telefon: +385 1 4594 442
 
Odjel za praćenje provedbe programa Europske unije
Voditeljica Odjela: Mirna Štajduhar
Telefon: +385 1 4569 052
 
Odjel za procjenu projekata iz fondova Europske unije
Voditeljica Odjela: Marinela Krešo Zelić
Telefon: +385 1 4569 079

Uprava za nacionalne manjine
Ravnatelj Uprave za nacionalne manjine
Nandor Čapo

Telefon: +385 1 4594 255
nacionalne-manjine@mzom.hr

Sektor za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina
Načelnik Sektora: Milan Vukelić
Telefon: +385 1 4594 185

Sektor za nacionalne programe, akcijske planove i projekte
Načelnica Sektora: Ana Kešina
Telefon: +385 1 4594 488
Samostalni sektor prosvjetne inspekcije
Načelnica Samostalnog sektora: dr. sc. Marijana Kozarić Ciković
Telefon: +385 1 4594 410
Faks: +385 1 4594 303
prosvjetnainspekcija@mzom.hr

Služba prosvjetne inspekcije - Zagreb I
Voditeljica Službe: Željka Duk
Telefon: +385 1 4594 415

Služba prosvjetne inspekcije - Zagreb II
Voditelj/ica Službe:
Telefon:

Područna služba prosvjetne inspekcije Split
Voditeljica Službe: Sandra Todorić
Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split
Telefon: +385 21 490 041
prosvjetnainspekcija-split@mzom.hr

Područna služba prosvjetne inspekcije Rijeka
Voditeljica Službe: Vesna Popović
Erazma Barčića 4, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 338 755
prosvjetnainspekcija-rijeka@mzom.hr

Područna služba prosvjetne inspekcije Osijek
Voditeljica Službe: Jasna Galić-Minarik
Strossmayerova 6/1, 31000 Osijek
Telefon: +385 31 283 733
prosvjetnainspekcija-osijek@mzom.hr

Samostalni sektor za pravne poslove i drugostupanjski postupak
Načelnica Samostalnog sektora: Ivana Bulešić
Telefon: +385 1 4569 008
pravniposlovi@mzom.hr

Služba za opće pravne i normativne poslove
Voditeljica Službe: Daliborka Rezo
Telefon: +385 1 4594 266
 
Odjel za opće pravne poslove
Voditelj/ica Odjela:
Telefon: 
 
Odjel za normativne poslove
Voditelj/ica Odjela:
Telefon:
 
Služba za upravne i sudske postupke i upravni nadzor
Voditeljica Službe: Mia Horvat
Telefon: +385 1 4594 389
 
Odjel za upravne i sudske postupke
Voditeljica Odjela: Ivana Mamić Šarić
Telefon: +385 1 4594 466

Odjel za upravni nadzor
Voditelj/ica Odjela: 
Telefon: 
 
Samostalni sektor za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje
Načelnik samostalnog Sektora: Staša Skenžić
Telefon: +385 1 4594 359

Služba za europske poslove
Voditelj/ica Službe:
Telefon:

Služba za međunarodne poslove
Voditelj/ica Službe:
Telefon:
Samostalna služba za unutarnju reviziju
Voditeljica Samostalne službe: Marija Čenić
Telefon: +385 1 4569 090
Odnosi s javnošću
Novinarska pitanja
Telefon: +385 1 4569 062
Faks: +385 1 4594 301
uzoj@mzom.hr
Gdje smo:

Možda vas zanima i...