(završeno: 19. studenoga 2022.) o Nacrtu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine i Nacrtu Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine, za razdoblje od 2022. do 2024. godine


Izvješća o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine i o Nacrtu Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine, za razdoblje od 2022. do 2024. godine

20. prosinca 2022.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje izvješća o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine te o Nacrtu Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine, za razdoblje od 2022. do 2024. godine.
Poveznice na izvješća:

  • o Nacrtu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=22062

  • o Nacrtu Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine, za razdoblje od 2022. do 2024. godine

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=22067.


Otvoreno e-Savjetovanje o Nacrtu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine i Nacrtu Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine, za razdoblje od 2022. do 2024. godine

20. listopada 2022.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje da je otvoreno e-Savjetovanje o Nacrtu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine i Nacrtu Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine, za razdoblje od 2022. do 2024. godine.
 
Nacionalni plan je srednjoročni akt strateškoga planiranja koji je povezan s ispunjavanjem uvjeta koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je tijelo nadležno za proces izrade Nacionalnog i Akcijskog plana te prati njegovu provedbu, a u izradi je sudjelovao širok krug dionika u sklopu Radne skupine uspostavljene 8. travnja 2021. godine. Primjenjujući načelo partnerstva konzultirani su predstavnici tijela državne uprave i drugih državnih tijela, stručnih službi Vlade Republike Hrvatske te javnih ustanova, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruženja poslodavaca, obrtničkih i gospodarskih udruženja, sindikata, organizacija civilnog društva te akademske i znanstvene zajednice koji su predložili predstavnike u svojstvu člana te zamjene člana Radne skupine.
 
Nacionalni plan definira posebne ciljeve radi ostvarivanja strateških ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine i povezanih hijerarhijski nadređenih akata strateškog planiranja. Planirani nastavak reforme obrazovnog sustava, kako je predviđeno Nacionalnim planom, obuhvaća modernizaciju sustava na svim razinama odgoja i obrazovanja te uključuje: 
 
  • osiguravanje pristupa RPOO-u i poboljšavanje odgojno-obrazovnih ishoda učenika u OŠ i SŠ,
  • osiguravanje više razine zapošljivosti osoba s kvalifikacijama u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju i povećanje udjela odraslih polaznika u obrazovanju odraslih,
  • povećanje dostupnosti i završnosti visokog obrazovanja,
  • unaprjeđenje odgoja i obrazovanja djece/učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, pripadnika nacionalnih manjina i pripadnika hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske,
  • primjenu digitalnih tehnologija u obrazovnom sustavu.
 
Pozivamo zainteresiranu javnost da se aktivno uključi u javno savjetovanje te dostavi svoje primjedbe i prijedloge. 
 
Poveznice na e-Savjetovanje:
 
 
Savjetovanje je otvoreno od 20. listopada do 19. studenoga 2022. godine