e-Savjetovanja koja je pokrenulo Ministarstvo znanosti i obrazovanja - 2018.

(završeno: 4. veljače 2018.) o Nacrtu prijedloga Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Informatike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Objava izvješća o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Informatike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
 
12. ožujka 2018.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti je bilo otvoreno 5. siječnja i trajalo je do 4. veljače 2018. godine. Rok za odgovor na pristigle komentare bio je 5. ožujka 2018. godine. Nakon što je odgovoreno na sve pristigle odgovore, objavom ovog Izvješća zatvara se javna rasprava u vezi Nacrta prijedloga Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Informatike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj.

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Informatike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
Obavijest o javnoj raspravi sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu prijedloga Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Informatike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
 
4. veljače 2018.

Ova odluka primjenjivat će se za učenike V., VI., VII. i VIII. razreda osnovne škole te I., II., III. i IV.  razreda gimnazije od školske godine 2018./19., a za učenike I., II., III. i IV. razreda osnovne škole od školske godine 2020./2021.

Svrha savjetovanja je dobiti povratnu informaciju o predloženome Nacrtu prijedloga Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Informatike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj te nakon provedenoga postupka savjetovanja donijeti konačnu odluku o donošenju iste.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Informatike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj može uputiti na e-Savjetovanje na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno 5. siječnja i traje sve do 4. veljače 2018. godine.
(završeno: 14. veljače 2018.) o Prijedlogu Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije

15. siječnja 2018.

Poštovani/e!

U svrhu djelotvorne provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i njezina usklađivanja s drugim dokumentima, Povjerenstvo je izradilo Prijedlog Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koji će se provoditi u skladu s preporukama područja nadležnih EU politika. Težit će ispunjavanju ciljeva održivoga razvoja iz okvira Agende 2030 Ujedinjenih naroda s naglaskom na inkluzivno, kvalitetno i pravedno obrazovanje te promicanje mogućnosti cjeloživotnog obrazovanja za sve.

Prijedlog Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije sastoji se od šest cjelina: cjeloživotno učenje, rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih, znanost i tehnologija te smjernice za provedbu strategije.

Svrha savjetovanja je dobiti povratnu informaciju o Prijedlogu Akcijskog plana te nakon provedenoga postupka savjetovanja donijeti konačnu odluku o njegovu donošenju.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na Prijedlog Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije može uputiti na e-Savjetovanje na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno 15. siječnja i traje sve do 14. veljače 2018. godine.
(završeno: 22. veljače 2018.) o Nacrtu prijedloga Pravilnika o dopuni Pravilnika o Upisniku znanstvenih organizacija i Upisniku visokih učilišta

22. veljače 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o dopuni Pravilnika o Upisniku znanstvenih organizacija i Upisniku visokih učilišta.

Pozivamo zainteresiranu javnost da se aktivno uključi u savjetovanje te dostavi svoje primjedbe i prijedloge na portalu e-Savjetovanja.

Savjetovanje je otvoreno do 22. veljače 2018. godine na poveznici.

Nakon zatvaranja javnog savjetovanja i provedene analize pristiglih primjedaba i prijedloga bit će dostupno izvješće o provedenom savjetovanju.
 
(završeno: 25. travnja 2018.) o Nacrtu Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2018./2019.

10. travnja 2018.

Otvoreno je novo savjetovanje o Nacrtu Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2018./2019.

Javno savjetovanje otvoreno je od 10. travnja 2018. do 25. travnja 2018. godine.

Cilj javnog savjetovanja je prikupiti primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti o Nacrtu Odluke.

Pozivamo vas da dostavite svoje konkretne primjedbe i prijedloge o Nacrtu Odluke, preko elektroničke aplikacije e-Savjetovanje.

Tekst Nacrta Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2018./2019. dostupan je na poveznici.

 

(završeno: 6. svibnja 2018.) o Nacrtu Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima

Javno savjetovanje bilo je otvoreno u razdoblju od 6. travnja 2018. godine do 6. svibnja 2018. godine.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=7228


11. travnja 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je 6. travnja 2018. godine javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima.

Rok za primanje komentara zainteresirane javnosti je 6. svibnja 2018. godine.

Cilj javnog savjetovanja je prikupljanje primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti te se stoga pozivaju svi zainteresirani da dostave svoje primjedbe i prijedloge vezane uz tekst Nacrta Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima elektroničkom aplikacijom e-Savjetovanja.

Nacrt Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima dostupan je na sljedećoj poveznici.

(završeno: 17. svibnja 2018.) o Nacrtu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.
 
22. svibnja 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019., a koje je provedeno u razdoblju od 10. do 17. svibnja 2018. godine.

Izvješće o provedenom savjetovanju dostupno je na sljedećoj poveznici.


Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.
 
10. svibnja 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Nacrtu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019., čiji je sastavni dio Struktura upisa učenika za škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave, Struktura upisa za škole čiji su osnivači vjerske zajednice s pravom javnosti i Struktura upisa za škole čiji su osnivači pravne ili fizičke osobe.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 10. svibnja do 17. svibnja 2018. godine na poveznici.

(završeno: 16. svibnja 2018.) o Nacrtu Odluke o donošenju Nacionalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj

Izvješće o provedenom savjetovanju – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o donošenju Nacionalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje
 
20. lipnja 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o donošenju Nacionalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje, a koje je provedeno u razdoblju od 9. do 16. svibnja 2018.

Navedeno izvješće je dostupno na poveznici.


Nacrt Odluke o donošenju Nacionalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj
 
10. svibnja 2018.

Ovom odlukom donosi se Nacionalni kurikulum za strukovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj. Nacionalni kurikulum za strukovno obrazovanje dokument je kojim se određuju svrha, vrijednosti, ciljevi, načela te okvirni sadržaji, procesi učenja i poučavanja, organizacija i načini vrednovanja učeničkih postignuća, kompetencija i kvalifikacija u sustavu strukovnog obrazovanja Republike Hrvatske.

Strukovno obrazovanje usmjereno je na razvoj generičkih kompetencija i kompetencija za stjecanje strukovnih kvalifikacija/zanimanja s jasno određenim ishodima učenja i učeničkim postignućima te na stjecanje kompetencija za cjeloživotno učenje, uz praćenje svih vrijednosti i razvojne komponente gospodarstva i društva u kojemu živimo.

U nastavku možete preuzeti Nacrt Odluke o donošenju Nacionalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Nacrt Odluke o donošenju Nacionalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj (.pdf)

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 9. svibnja do 16. svibnja 2018. godine.

(završeno: 26. svibnja 2018.) o Odluci o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2018./2019.

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2018./2019.
 
8. lipnja 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2018./2019., a koje je provedeno u razdoblju od 19. do 26. svibnja 2018. godine, dostupno na poveznici.


Javno savjetovanje o Odluci o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2018./2019.
 
22. svibnja 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Nacrtu Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2018./2019.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 19. svibnja do 26. svibnja 2018. godine na poveznici.

(završeno: 22. lipnja 2018.) o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja
 
6. srpnja 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja, a koje je provedeno u razdoblju od 7. do 22. lipnja 2018. godine.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici.


Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja
 
8. lipnja 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje za Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja.

Javno savjetovanje otvoreno je u svrhu informiranja zainteresirane javnosti, zaprimanja povratnih informacija i aktivnog uključivanja zainteresirane javnosti u izradi navedene Odluke.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 7. do 22. lipnja 2018. godine na sljedećoj poveznici.

(završeno: 5. kolovoza 2018.) o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti

Objava izvješća o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti
 
29. kolovoza 2018.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti bilo je otvoreno od 6. srpnja 2018. godine do 5. kolovoza 2018. godine.

Objavom ovog izvješća o provedenom savjetovanju zatvara se javna rasprava o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti.

Dokumenti

1. Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti   
2. Analiza dostavljenih komentara o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti


Obavijest o otvorenome javnom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti
 
6. srpnja 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti.

Cilj javnog savjetovanja je prikupiti primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti na Nacrt prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti.

Pozivaju se svi zainteresirani da dostave svoje primjedbe i prijedloge vezane uz tekst Nacrta prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti putem elektroničke aplikacije e-Savjetovanja.

Nacrt prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti dostupan je na internetskoj stranici e-Savjetovanja.

(završeno: 8. kolovoza 2018.) o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa

Objava izvješća o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa
 
13. rujna 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa, a koje je provedeno u razdoblju od 9. srpnja 2018. godine do 8. kolovoza 2018. godine.

Izvješće o provedenom savjetovanju dostupno je na sljedećoj poveznici.


Obavijest o otvorenom javnom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa
 
10. srpnja 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa.

Cilj javnog savjetovanja je prikupiti primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti na Nacrt prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa.

Pozivaju se svi zainteresirani da dostave svoje primjedbe i prijedloge vezane uz tekst Nacrta prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa putem elektroničke aplikacije e-Savjetovanja.

Nacrt prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa dostupan je na sljedećoj poveznici.

(završeno: 26. srpnja 2018.) o Nacrtu Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2018./2019.

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2018./2019.
 
7. kolovoza 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2018./2019., a koje je provedeno u razdoblju od 11. do 26. srpnja 2018. godine, dostupno na poveznici.


Obavijest o otvorenome javnom savjetovanju o Nacrtu Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2018./2019.
 
11. srpnja 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2018./2019.

Pozivaju se svi zainteresirani da dostave svoje primjedbe i prijedloge vezane uz tekst Nacrta Odluke do 26. srpnja 2018. godine putem elektroničke aplikacije e-Savjetovanja na poveznici.

(završeno: 20. rujna 2018.) o Nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu utvrđivanja tehničkih uvjeta za primjeren smještaj učenika i dokumentaciji koju je potrebno priložiti zahtjevu za odobrenje privremenog boravka u svrhu srednjoškolskog obrazovanja kroz programe razmjene učenika

Završeno e-savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu utvrđivanja tehničkih uvjeta za primjeren smještaj učenika i dokumentaciji koju je potrebno priložiti zahtjevu za odobrenje privremenog boravka u svrhu srednjoškolskog obrazovanja u sklopu programa razmjene učenika
 
27. rujna 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje završetak e-savjetovanja o Nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu utvrđivanja tehničkih uvjeta za primjeren smještaj učenika i dokumentaciji koju je potrebno priložiti zahtjevu za odobrenje privremenog boravka u svrhu srednjoškolskog obrazovanja u sklopu programa razmjene učenika.

Tekst Nacrta prijedloga Pravilnika nalazi se na sljedećoj poveznici.


Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu utvrđivanja tehničkih uvjeta za primjeren smještaj učenika i dokumentaciji koju je potrebno priložiti zahtjevu za odobrenje privremenog boravka u svrhu srednjoškolskog obrazovanja kroz programe razmjene učenika
 
20. kolovoza 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje e - savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu utvrđivanja tehničkih uvjeta za primjeren smještaj učenika i dokumentaciji koju je potrebno priložiti zahtjevu za odobrenje privremenog boravka u svrhu srednjoškolskog obrazovanja kroz programe razmjene učenika.

Tekst Nacrta prijedloga Pravilnika nalazi se na sljedećoj poveznici.

 

(završeno: 28. rujna 2018.) o Prijedlogu kurikuluma predmeta Češki jezik - model A

Javno savjetovanje o Prijedlogu kurikuluma predmeta Češki jezik - model A

30. kolovoza 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Prijedlogu kurikuluma predmeta Češki jezik - model A.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 29. kolovoza do 28. rujna 2018. godine na poveznici.

(završeno: 28. rujna 2018.) o Prijedlogu kurikuluma predmeta Češki jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske - model C

Javno savjetovanje o Prijedlogu kurikuluma predmeta Češki jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske - model C
 
30. kolovoza 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Prijedlogu kurikuluma predmeta Češki jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske - model C.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 29. kolovoza do 28. rujna 2018. godine na poveznici.

(završeno: 28. rujna 2018.) o Prijedlogu kurikuluma predmeta Romski jezik i kultura - model C

Javno savjetovanje o Prijedlogu kurikuluma predmeta Romski jezik i kultura - model C
 
30. kolovoza 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Prijedlogu kurikuluma predmeta Romski jezik i kultura - model C.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 29. kolovoza do 28. rujna 2018. godine na poveznici.

(završeno: 28. rujna 2018.) o Prijedlogu kurikuluma predmeta Srpski jezik - model A

Javno savjetovanje o Prijedlogu kurikuluma predmeta Srpski jezik - model A
 
30. kolovoza 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Prijedlogu kurikuluma predmeta Srpski jezik - model A.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 29. kolovoza do 28. rujna 2018. godine na poveznici.

(završeno: 28. rujna 2018.) o Prijedlogu kurikuluma predmeta Srpski jezik - model C

Javno savjetovanje o Prijedlogu kurikuluma predmeta Srpski jezik - model C
 
30. kolovoza 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Prijedlogu kurikuluma predmeta Srpski jezik - model C.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 29. kolovoza do 28. rujna 2018. godine na poveznici.

(završeno: 28. rujna 2018.) o Prijedlogu kurikuluma predmeta Talijanski jezik i književnost - model A

Javno savjetovanje o Prijedlogu kurikuluma predmeta Talijanski jezik i književnost - model A
 
30. kolovoza 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Prijedlogu kurikuluma predmeta Talijanski jezik i književnost - model A.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 29. kolovoza do 28. rujna 2018. godine na poveznici.

(završeno: 29. rujna 2018.) o Nacrtu prijedloga Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu

Objava izvješća o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu
 
11. listopada 2018.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti bilo je otvoreno 30. kolovoza i trajalo je do 29. rujna 2018. godine.

Nakon što je odgovoreno na sve pristigle komentare, objavom ovog izvješća zatvara se javna rasprava u vezi s Nacrtom prijedloga Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu.

Predmetno izvješće može se preuzeti klikom na poveznicu.


Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu
 
30. kolovoza 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 30. kolovoza do 29. rujna 2018. godine i dostupno putem portala eSavjetovanja, na poveznici.

(završeno: 29. rujna 2018.) o Obrascu prethodne procjene za Zakon o prestanku važenja Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu

Javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o prestanku važenja Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu
 
14. rujna 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o prestanku važenja Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 14. rujna do 29. rujna 2018. godine i dostupno na portalu eSavjetovanja, na poveznici.

(završeno: 13. listopada 2018.) o Nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu sklapanja ugovora o gostovanju u svrhu istraživanja za državljane trećih zemalja

Objava Izvješća o provedenom savjetovanju o Nacrtu Pravilnika o načinu sklapanja ugovora o gostovanju u svrhu istraživanja za državljane trećih zemalja
 
12. prosinca 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja provelo je u razdoblju od 13. rujna do 13. listopada 2018. godine savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o načinu sklapanja ugovora o gostovanju u svrhu istraživanja za državljane trećih zemalja.

Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se na poveznici.


Obavijest o otvorenome javnom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu sklapanja ugovora o gostovanju u svrhu istraživanja za državljane trećih zemalja
 
14. rujna 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu sklapanja ugovora o gostovanju u svrhu istraživanja za državljane trećih zemalja.

Pravilnikom o načinu sklapanja ugovora o gostovanju u svrhu istraživanja za državljane trećih zemalja propisuje se način sklapanja ugovora o gostovanju s istraživačkim organizacijama za državljane trećih zemalja za razdoblje duže od tri mjeseca u svrhu provođenja istraživanja u istraživačkim organizacijama.

Nacrt prijedloga Pravilnika o načinu sklapanja ugovora o gostovanju u svrhu istraživanja za državljane trećih zemalja dostupan je na sljedećoj poveznici.

Pozivamo zainteresiranu javnost da se aktivno uključi u savjetovanje te dostavi svoje primjedbe i prijedloge uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanja.

Savjetovanje je otvoreno do 13. listopada 2018. godine.

(završeno: 24. listopada 2018.) o Nacrtu Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

Nacrt Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi
 
24. rujna 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je na javno savjetovanje Nacrt Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.

Savjetovanje je dostupno na poveznici.

(završeno: 11. studenoga 2018.) o Nacrtu prijedloga Zakona o prestanku važenja Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu, s Konačnim prijedlogom Zakona

Obavijest o otvorenome javnom savjetovanju o Nacrtu prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu, s Konačnim prijedlogom zakona
 

12. listopada 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je 12. listopada 2018. godine javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu, s Konačnim prijedlogom zakona.

Rok za primanje komentara zainteresirane javnosti je 11. studenoga 2018. godine.

Cilj javnog savjetovanja je prikupljanje primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti te se stoga pozivaju svi zainteresirani da dostave svoje primjedbe i prijedloge vezane uz tekst Nacrta prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu, s Konačnim prijedlogom zakona, elektroničkom aplikacijom e-Savjetovanja.

Nacrt prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu, s Konačnim prijedlogom zakona, dostupan je na sljedećoj poveznici.

 

(završeno: 1. studenoga 2018.) o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2019. godinu

Javno savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2019. godinu
 
18. listopada 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2019. godinu.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 17. listopada do 1. studenoga 2018. godine i dostupno na portalu eSavjetovanja, na poveznici.


(završeno: 15. prosinca 2018.) o nacrtu Odluke o donošenju predmetnih kurikuluma i kurikuluma međupredmetnih tema
  • Izvješća o provedenim savjetovanjima o nacrtima odluka o donošenju kurikuluma za nastavne predmete, kao i kurikuluma međupredmetnih tema, za osnovne škole i/ili gimnazije u Republici Hrvatskoj

1. ožujka 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja zatvara, ovim putem, javne rasprave o nacrtima odluka o donošenju kurikuluma za nastavne predmete, kao i kurikuluma međupredmetnih tema, koji su doneseni za osnovne škole i/ili gimnazije u Republici Hrvatskoj.

Javne rasprave bile su otvorene od 15. studenoga do 15. prosinca 2018. godine.

Izvješća za svako pojedino savjetovanje dostupna su na sljedećim poveznicama:

  • Predmetni kurikulumi:

Matematika: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=9341

Njemački jezik: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=9349

Engleski jezik: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=9353

Katolički vjeronauk: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=9357

Pravoslavni vjeronauk: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=9364

Islamski vjeronauk: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=9370

Fizika: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=9374

Politika i gospodarstvo: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=9378

Priroda i društvo: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=9382

Priroda: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=9386Tehnička

Tehnička kultura: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=9392

Francuski jezik: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=9396

Talijanski jezik: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=9403

Tjelesna i zdravstvena kultura: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=9409

Psihologija: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=9415

Geografija: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=9421

Povijest: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=9427

Latinski jezik: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=9433

Grčki jezik: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=9437

Sociologija: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=9441

Filozofija: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=9446

Glazbena kultura i glazbena umjetnost: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=9450

Kemija: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=9454

Likovna kultura i likovna umjetnost: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=9458

Etika: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=9462

Logika: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=9466

Biologija: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=9332

 

  • Kurikulumi međupredmetnih tema:

Osobni i socijalni razvoj: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=9470

Poduzetništvo: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=9473

Učiti kako učiti: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=9477

Građanski odgoj i obrazovanje: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=9480

Održivi razvoj: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=9483

Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=9486

Zdravlje: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=9489

 
  • Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o donošenju predmetnih kurikuluma i kurikuluma međupredmetnih tema (datum zatvaranja savjetovanja: 15. 12. 2018.)

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 15. studenoga do 15. prosinca 2018. godine i dostupno na portalu eSavjetovanja, na sljedećim poveznicama:

Matematika: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9341

Hrvatski jezik: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9345

Njemački jezik: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9349

Engleski jezik: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9353

Katolički vjeronauk: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9357

Biologija: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9332

Pravoslavni vjeronauk: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9364

Islamski vjeronauk: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9370

Fizika: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9374

Politika i gospodarstvo: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9378

Priroda: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9386

Tehnička kultura: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9392

Francuski jezik: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9396

Priroda i društvo: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9382

Talijanski jezik: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9403

Tjelesna i zdravstvena kultura: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9409

Psihologija: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9415

Geografija: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9421

Povijest: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9427

Latinski jezik: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9433

Grčki jezik: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9437

Sociologija: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9441

Filozofija: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9446

Glazbena kultura i Glazbena umjetnost: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9450

Kemija: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9454

Likovna kultura i likovna umjetnost: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9458

Etika: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9462

Logika: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9466

Osobni i socijalni razvoj: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9470

Poduzetništvo: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9473

Učiti kako učiti: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9477

Građanski odgoj i obrazovanje: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9480

Održivi razvoj: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9483

Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9486

Zdravlje: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9489


 
(završeno: 22. prosinca 2018.) o nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma međupredmetnih tema za strukovne i umjetničke srednje škole u Republici Hrvatskoj
Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma međupredmetnih tema za strukovne i umjetničke srednje škole u Republici Hrvatskoj

22. studenoga 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara javno savjetovanje o odlukama o donošenju kurikuluma međupredmetnih tema koje su temelj za provedbu kurikularne reforme od školske godine 2019./2020.

Kurikulumi u javnoj raspravi su za strukovne i umjetničke srednje škole.

Kurikulumi za općeobrazovne predmete za strukovne škole donijet će se sukladno procedurama definiranim Zakonom o strukovnom obrazovanju te sukladno metodologiji Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, odnosno povezivanja ishoda učenja obrazovnih programa s potrebama tržišta rada.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 22. studenoga do 22. prosinca 2018. godine i dostupno na portalu eSavjetovanja, na sljedećim poveznicama:

 


      


(završeno: 28. prosinca 2018.) o Nacrtu prijedloga Pravilnika o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja u obavljanju studentskih poslova

Obavijest o završenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja u obavljanju studentskih poslova

8. siječnja 2019.

Poštovani,

obavještavamo vas da je završeno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu prijedloga Pravilnika o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja u obavljanju studentskih poslova.

Cilj javnog savjetovanja bio je prikupiti primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti na Nacrt prijedloga Pravilnika o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja u obavljanju studentskih poslova.

Javno savjetovanje trajalo je u razdoblju od 28. studenoga do 28. prosinca 2018. godine.

Izvješće o provedenom savjetovanju objavljeno je na poveznici e-Savjetovanja središnjega portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=9613.Obavijest o otvorenome javnom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Pravilnika o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja u obavljanju studentskih poslova

29. studenoga 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je na javno savjetovanje Nacrt prijedloga Pravilnika o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja u obavljanju studentskih poslova.

Cilj javnog savjetovanja je prikupiti primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti na Nacrt prijedloga Pravilnika o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja u obavljanju studentskih poslova.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga Pravilnika o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja u obavljanju studentskih poslova može uputiti na portalu e-Savjetovanja.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 28. studenoga do 28. prosinca 2018. godine na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9613
  
(završeno: 28. prosinca 2018.) o Nacrtu prijedloga Pravilnika o obliku i sadržaju ugovora o obavljanju studentskih poslova
Obavijest o završenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o obliku i sadržaju ugovora o obavljanju studentskih poslova

8. siječnja 2019.

Poštovani,

obavještavamo vas da je završeno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu prijedloga Pravilnika o obliku i sadržaju ugovora o obavljanju studentskih poslova.

Cilj javnog savjetovanja bio je prikupiti primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti na Nacrt prijedloga Pravilnika o obliku i sadržaju ugovora o obavljanju studentskih poslova.

Javno savjetovanje trajalo je u razdoblju od 28. studenoga do 28. prosinca 2018. godine.

Izvješće o provedenom savjetovanju objavljeno je na poveznici e-Savjetovanja središnjega portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=9616.Obavijest o otvorenome javnom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Pravilnika o obliku i sadržaju ugovora o obavljanju studentskih poslova

29. studenoga 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o obliku i sadržaju ugovora o obavljanju studentskih poslova.

Cilj javnog savjetovanja je prikupiti primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti na Nacrt prijedloga Pravilnika o obliku i sadržaju ugovora o obavljanju studentskih poslova.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga Pravilnika o obliku i sadržaju ugovora o obavljanju studentskih poslova može uputiti na portalu e-Savjetovanja.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 28. studenoga do 28. prosinca 2018. godine na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9616
 

 

(završeno: 15. prosinca 2018.) o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

3. prosinca 2018.

Otvoreno je javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je na javno savjetovanje Obrazac prethodne procjene za Zakon o  izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.

Savjetovanje je dostupno na poveznici.

Javno savjetovanje otvoreno je do 15. prosinca 2018. godine.

(završeno: 2. siječnja 2019.) o Prijedlogu Strategije digitalnog sazrijevanja škola i školskog sustava
Javno savjetovanje o Prijedlogu Strategije digitalnog sazrijevanja škola i školskog sustava

3. prosinca 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara javno savjetovanje o Prijedlogu Strategije digitalnog sazrijevanja škola i školskog sustava.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 3. prosinca 2018. do 2. siječnja 2019. godine i dostupno na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici.


 
(završeno: 11. siječnja 2019.) o nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma nastavnih predmeta Hrvatski jezik, Matematika, Engleski jezik, Njemački jezik i Tjelesna i zdravstvena kultura za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma nastavnih predmeta Hrvatski jezik, Matematika, Engleski jezik, Njemački jezik i Tjelesna i zdravstvena kultura za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

12. prosinca 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara javno savjetovanje o odlukama o donošenju kurikuluma navedenih nastavnih predmeta koje su temelj za provedbu kurikularne reforme od školske godine 2019./2020.

Kurikulumi u javnoj raspravi su za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj.

Javna savjetovanja otvorena su u razdoblju od 12. prosinca 2018. do 11. siječnja 2019. godine i dostupna su na portalu eSavjetovanja, na sljedećim poveznicama:

Hrvatski jezik: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9839

Matematika: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9842

Engleski jezik: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9836

Njemački jezik: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9845

Tjelesna i zdravstvena kultura: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9833
(završeno: 19. siječnja 2019.) o Nacrtu Pravilnika o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne potpore i stručnoga tretmana učenika u riziku za razvoj problema u ponašanju i učenika s problemima u ponašanju

19. prosinca 2018.

Javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne potpore i stručnoga tretmana učenika u riziku za razvoj problema u ponašanju i učenika s problemima u ponašanju

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne potpore i stručnoga tretmana učenika u riziku za razvoj problema u ponašanju i učenika s problemima u ponašanju.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 19. prosinca 2018. godine do 19. siječnja 2019. godine i dostupno je na portalu e-savjetovanja na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9888