e-Savjetovanja koja je pokrenulo Ministarstvo znanosti i obrazovanja - 2021.

(završeno: 5. veljače 2021.) o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima

Izvješće o provedenom savjetovanju − Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=15790.

Savjetovanje je trajalo od 21. siječnja do 5. veljače 2021. godine.


21. siječnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima.

Javno savjetovanje otvoreno je u svrhu informiranja zainteresirane javnosti, zaprimanja povratnih informacija i aktivnog uključivanja zainteresirane javnosti u izradu izmjene odredaba navedenoga pravilnika.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 21. siječnja do 5. veljače 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=15790.

(završeno: 11. veljače 2021.) o Nacrtu Odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje od 2021. do 2023. godine

15. veljače 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje od 2021. do 2023. godine.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=15832


eSavjetovanje o Nacrtu Odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine

28. siječnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje od 2021. do 2023. godine.

Javno savjetovanje otvoreno je u svrhu informiranja zainteresirane javnosti, zaprimanja povratnih informacija i aktivnog uključivanja zainteresirane javnosti u izradu izmjene odredaba navedenoga pravilnika.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 27. siječnja do 11. veljače 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=15832

(završeno: 25. ožujka 2021.) o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj

Izvješće o provedenom savjetovanju − Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj

30. travnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16028.

Savjetovanje je trajalo od 23. veljače do 25. ožujka 2021. godine.

 
eSavjetovanje o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj

24. veljače 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj.

Javno savjetovanje otvoreno je u svrhu informiranja zainteresirane javnosti, zaprimanja povratnih informacija i aktivnog uključivanja zainteresirane javnosti vezano uz prijedlog navedene odluke.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 23. veljače do 25. ožujka 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16028
 
(završeno: 29. travnja 2021.) o Prijedlogu Odluke o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022.

Izvješće o provedenom savjetovanju − Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

21. rujna 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Odluke o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16284.

Savjetovanje je trajalo od 31. ožujka do 29. travnja 2021. godine.


Javno savjetovanje o Prijedlogu Odluke o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022.

1. travnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Prijedlogu Odluke o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
 
Javno savjetovanje otvoreno je do 29. travnja 2021. godine i dostupno na portalu eSavjetovanja, na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16284.

(završeno: 29. travnja 2021.) o Prijedlogu Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022.

Izvješće o provedenom savjetovanju − Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

21. rujna 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16287.

Savjetovanje je trajalo od 31. ožujka do 29. travnja 2021. godine.


Javno savjetovanje o Prijedlogu Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022.

1. travnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Prijedlogu Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Javno savjetovanje otvoreno je do 29. travnja 2021. godine i dostupno na portalu eSavjetovanja, na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16287.

(završeno: 25. travnja 2021.) o Nacrtu Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022.

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022.

29. travnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022..

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16364.


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022.

15. travnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Nacrt Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 15. do 25. travnja 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16364

(završeno: 16. svibnja 2021.) o Prijedlogu Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika

8. lipnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika koje je dostupno na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16375.


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika

16. travnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 16. travnja do 16. svibnja 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16375

(završeno: 22. svibnja 2021.) o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Izvješće o provedenom savjetovanju − Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

10. lipnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnosti o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16416

Savjetovanje je trajalo od 22. travnja do 22. svibnja 2021. godine.


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

22. travnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.

Javno savjetovanje otvoreno je od 22. travnja do 22. svibnja 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16416

(završeno: 7. svibnja 2021.) o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o polaganju državne mature

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o polaganju državne mature

13. svibnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o polaganju državne mature.

Savjetovanje je trajalo od 22. travnja do 7. svibnja 2021. godine.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16420


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o polaganju državne mature

22. travnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o polaganju državne mature te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.

Javno savjetovanje otvoreno je od 22. travnja do 7. svibnja 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16420

(završeno: 8. svibnja 2021.) o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

18. svibnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16444
 


Javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

29. travnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

Javno savjetovanje otvoreno je do 8. svibnja 2021. godine i dostupno na portalu eSavjetovanja, na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16444

Sažetak

U postojećem Pravilniku propisani su rokovi vezano uz postupak odabira ponuda za izvođenje izvanučioničke nastave te se u slučaju elementarnih nepogoda, epidemija bolesti ili nastajanja drugih okolnosti učenicima ne može omogućiti realizacija planirane izvanučioničke nastave jer školske ustanove nisu u mogućnosti realizirati odlazak učenika na jednodnevnu ili višednevnu izvanučioničku nastavu sukladno propisanim rokovima.

Izmjenama i dopunama Pravilnika nakon prestanka okolnosti na temelju kojih učenici nisu mogli sudjelovati u planiranoj izvanučioničkoj nastavi te školske ustanove nisu imale mogućnost provođenja propisanog postupka odabira ponuda, omogućit će se provođenje postupka u kraćem vremenu od propisanog te će se planirana izvanučinička nastava moći realizirati.

Isto tako, u slučaju potrebe, izmjenama i dopunama Pravilnika omogućuje se održavanje sastanaka na daljinu za roditelje učenika za koje se planirana izvanučionička nastava.

U slučaju elementarnih nepogoda, epidemija bolesti ili nastajanja drugih okolnosti, sve ponude potencijalnih davatelja usluga dostavljat će se elektroničkim putem, a ne zemaljskom poštom kako je propisano postojećim Pravilnikom.

Zbog uočenih neujednačenih postupanja vezano uz unošenje podataka u Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave, kao i usklađivanja s propisima kojima je uređeno pružanje usluga u turizmu, mijenja se i navedeni obrazac.

(završeno: 14. svibnja 2021.) o Nacrtu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.

8. lipnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješće o provedenom savjetovanju – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022., a koje je provedeno od 7. do 14. svibnja 2021. godine.

Izvješće o provedenom savjetovanju dostupno je na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16526.

 
Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.

7. svibnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Nacrtu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022..

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 7. svibnja do 14. svibnja 2021. godine na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16526.
(završeno: 9. lipnja 2021.) o Nacrtu Smjernica za rad s učenicima s teškoćama

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Smjernica za rad s učenicima s teškoćama

12. srpnja 2021.

Javno savjetovanje bilo je otvoreno u razdoblju od 10. svibnja 2021. godine do 9. lipnja 2021. godine.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Smjernica za rad s učenicima s teškoćama.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16546


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Smjernica za rad s učenicima s teškoćama

10. svibnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Nacrt Smjernica za rad s učenicima s teškoćama te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 10. svibnja do 9. lipnja 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16546

(završeno: 9. lipnja 2021.) o Nacrtu Odluke o donošenju Nastavnog plana posebnih kurikuluma za srednju školu

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju Nastavnog plana posebnih kurikuluma za srednju školu

9. rujna 2021.

Javno savjetovanje bilo je otvoreno u razdoblju od 10. svibnja 2021. godine do 9. lipnja 2021. godine.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju Nastavnog plana posebnih kurikuluma za srednju školu.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16551.
 


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju Nastavnog plana posebnih kurikuluma za srednju školu

10. svibnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Nacrt Odluke o donošenju Nastavnog plana posebnih kurikuluma za srednju školu te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 10. svibnja do 9. lipnja 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16551

(završeno: 9. lipnja 2021.) o Nacrtu Odluke o donošenju Nastavnih planova posebnih kurikuluma za osnovnu školu

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju Nastavnih planova posebnih kurikuluma za osnovnu školu

9. rujna 2021.

Javno savjetovanje bilo je otvoreno u razdoblju od 10. svibnja 2021. godine do 9. lipnja 2021. godine.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Odluke o donošenju Nastavnih planova posebnih kurikuluma za osnovnu školu.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16548.
 


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju nastavnih planova posebnih kurikuluma za osnovnu školu

10. svibnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Nacrt Odluke o donošenju Nastavnih planova posebnih kurikuluma za osnovnu školu te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 10. svibnja do 9. lipnja 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16548

(završeno: 25. svibnja 2021.) o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine

27. svibnja 2021.

Javno savjetovanje bilo je otvoreno u razdoblju od 10. svibnja do 25. svibnja 2021. godine
 
Izvješće o provedenom javnom savjetovanju dostupno je na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16543.

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine

10. svibnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 10. svibnja do 25. svibnja 2021. godine na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16543

(završeno: 12. lipnja 2021.) o Prijedlogu Zakona o obrazovanju odraslih

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Zakona o obrazovanju odraslih

13. srpnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Zakona o obrazovanju odraslih koje je dostupno na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16574.Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Zakona o obrazovanju odraslih

13. svibnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 13. svibnja do 12. lipnja 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16574

(završeno: 20. svibnja 2021.) o Nacrtu Odluke o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2021./2022.

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2021./2022.

7. lipnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2021./2022. koje je dostupno na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16588.

 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2021./2022.

13. svibnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Nacrt Odluke o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2021./2022. te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 13. do 20. svibnja 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16588
(završeno: 17. lipnja 2021.) o Nacrtu Pravilnika o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Pravilnika o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja

10. rujna 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Pravilnika o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16625.
 
19. svibnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Nacrt Pravilnika o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.
Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 19. svibnja 2021. do 17. lipnja 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16625.

Postojeći Pravilnik nije mijenjan od njegova donošenja (1997. godine) te je zbog promjena u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te s ciljem povećanja obuhvata djece predškolske dobi u sustavu odgoja i obrazovanja potrebno donijeti novi Pravilnik. U postojećem Pravilniku propisana su mjerila, ali ona nisu usklađena s postojećim propisima. Također, u manjim sredinama u kojima nema dječjih vrtića potrebno je omogućiti djeci uključivanje u sustav predškolskog odgoja i obrazovanja. U skladu s potrebama, interesima i sposobnostima djece Pravilnikom se propisuju i uvjeti za izvođenje kraćih programa u skladu sa standardima te ciljevima i ishodima kurikularnih dokumenata koje donosi ministar nadležan za obrazovanje. Svrha savjetovanja je dobiti povratnu informaciju o predloženome Nacrtu Pravilnika o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja te nakon provedenoga postupka savjetovanja donijeti konačnu odluku o donošenju Pravilnika. Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti traje 30 dana. Povratna informacija bit će objavljena u sustavu e-savjetovanja.
(završeno: 15. lipnja 2021.) o Nacrtu Pravilnika o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira

3. kolovoza 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16736

 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira

1. lipnja 2021.

Slijedom članka 17. stavka 3. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskome kvalifikacijskom okviru (Narodne novine, broj 20/21), Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Nacrt Pravilnika o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira te ovim putem poziva zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.  

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 1. lipnja do 15. lipnja 2021. i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16736.

(završeno: 14. srpnja 2021.) o Kurikulumu za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj i Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

1. listopada 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16851.

Savjetovanje je trajalo od 14. lipnja do 14. srpnja 2021. godine.

 


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Kurikulumu za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj i Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

15. lipnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Kurikulum za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj i Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 14. lipnja do 14. srpnja 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16851

(završeno: 14. srpnja 2021.) o Kurikulumu za nastavni predmet Engleski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj i Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

1. listopada 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16854.

Savjetovanje je trajalo od 14. lipnja do 14. srpnja 2021. godine.


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Kurikulumu za nastavni predmet Engleski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj i Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

15. lipnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Kurikulum za nastavni predmet Engleski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj i Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 14. lipnja do 14. srpnja 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16854

(završeno: 14. srpnja 2021.) o Kurikulumu za nastavni predmet Njemački jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj i Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

1. listopada 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16858.

Savjetovanje je trajalo od 14. lipnja do 14. srpnja 2021. godine.


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Kurikulumu za nastavni predmet Njemački jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj i Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

15. lipnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Kurikulum za nastavni predmet Njemački jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj i Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 14. lipnja do 14. srpnja 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16858

(završeno: 14. srpnja 2021.) o Kurikulumu za nastavni predmet Matematika za program Dizajner unutrašnje arhitekture srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj i Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za program Dizajner unutrašnje arhitekture za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za program Dizajner unutrašnje arhitekture za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

1. listopada 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za program Dizajner unutrašnje arhitekture za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16864.

Savjetovanje je trajalo od 14. lipnja do 14. srpnja 2021. godine.


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Kurikulumu za nastavni predmet Matematika za program Dizajner unutrašnje arhitekture srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj i Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za program Dizajner unutrašnje arhitekture za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

15. lipnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Kurikulum za nastavni predmet Matematika za program Dizajner unutrašnje arhitekture za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj i Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za program Dizajner unutrašnje arhitekture za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 14. lipnja do 14. srpnja 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16864

(završeno: 14. srpnja 2021.) o Kurikulumu za nastavni predmet Matematika za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj i Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

1. listopada 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16861.

Savjetovanje je trajalo od 14. lipnja do 14. srpnja 2021. godine.


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Kurikulumu za nastavni predmet Matematika za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj i Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

15. lipnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Kurikulum za nastavni predmet Matematika za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj i Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 14. lipnja do 14. srpnja 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16861

(završeno: 20. lipnja 2021.) o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.

28. lipnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. koje je dostupno na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16875


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.

16. lipnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022..

Javno savjetovanje otvoreno je od 15. do 20. lipnja 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16875

(završeno: 28. kolovoza 2021.) o Prijedlogu Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost

31. kolovoza 2021.

Javno savjetovanje bilo je otvoreno u razdoblju od 29. 7. 2021. do 28. 8. 2021. godine.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=17140

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost

29. srpnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Prijedlog Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.
 
Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 29. srpnja do 28. kolovoza 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=17140
 
(završeno: 21. kolovoza 2021.) o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

10. rujna 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=17093.
 
30. srpnja 2021.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.
 
Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 22. srpnja do 21. kolovoza 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=17093

(završeno: 13. kolovoza 2021.) o Nacrtima odluka o izmjenama i dopunama strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija tehničar za računalstvo, tehničar za elektroniku, ekonomist, prodavač prema dualnom modelu obrazovanja te tehničar za poštanske i financijske usluge

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtima odluka o izmjenama i dopunama strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija tehničar za računalstvo, tehničar za elektroniku, ekonomist, prodavač prema dualnom modelu obrazovanja te tehničar za poštanske i financijske usluge

30. srpnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanja o Nacrtima odluka o izmjenama i dopunama strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija tehničar za računalstvo, tehničar za elektroniku, ekonomist, prodavač prema dualnom modelu obrazovanja te tehničar za poštanske i financijske usluge.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 30. srpnja do 13. kolovoza 2021. godine na sljedećim poveznicama:


1) Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije EKONOMIST (060724) u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete iz nastavnih predmeta Osnove ekonomije, Statistika, Poslovne komunikacije (prvi razred), Poslovne komunikacije (drugi razred), Komunikacijsko-prezentacijske vještine, Osnove računovodstva, Računovodstvo troškova i imovine, Računovodstvo proizvodnje i trgovine, Proračunsko računovodstvo, Marketing, Bankarstvo i osiguranje, Tržište kapitala, Poduzetništvo, Vježbenička tvrtka, Društveno odgovorno poslovanje, Pravno okruženje poslovanja, Informatika, Obiteljski posao, Globalno poslovno okruženje, Uvod u poslovno upravljanje, Osnove turizma, Računovodstvo neprofitnih organizacija, Analiza financijskih izvještaja, Upravljanje prodajom te Marketing usluga


2) Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije PRODAVAČ (440933) prema dualnom modelu obrazovanja  u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete iz nastavnih predmeta Osnove trgovine, Prehrambena roba, Nabavno poslovanje, Radne procedure, Aranžiranje i estetsko oblikovanje, Komunikacija u prodavaonici, Trgovačka praksa, Kućni namještaj, Tekstil, Obuća i kožna galanterija, Uradi sam, Vrtlarenje, Školski i uredski pribor, Kućanski aparati, Elektronika, Automobili i autodijelovi, Željezarija, Neprehrambena roba, Prodajno poslovanje, Matematika u prodaji, Informatika u prodaji, Priprema prodaje, Zaključivanje prodaje, Komunikacija u prodavaonici, E-trgovina, Trgovačka praksa, način provedbe završnoga rada i broj sati izvođenja nastave u nastavnom predmetu Trgovačka praksa u modelu organizacije odgojno-obrazovanog rada


3) Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO (041624) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO, u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete u nastavnim predmetima Tehničko i poslovno komuniciranje, Upotreba informacijske tehnologije u uredskom poslovanju, Tehničko dokumentiranje, Uvod u baze podataka, Osnove računala, Građa računala, Operacijski sustavi, Praktične osnove računalstva, Algoritmi i programiranje, Osnove elektrotehnike, Uvod u elektroniku, Digitalna logika, Uvod u računalne mreže, Računalne mreže, Konfiguriranje računalnih mreža i servisa, Sigurnost informacijskih sustava, Mikroupravljači, Ugradbeni računalni sustavi, Dizajn baza podataka, Skriptni jezici i web programiranje, Napredno i objektno programiranje, Multimedija, Programiranje mobilnih uređaja, Web dizajn, Dijagnostika i održavanje informacijskih sustava te Poslužiteljski operacijski sustavi - https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=17159


4) Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU (041424) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO, u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete, i to u nastavnim predmetima Računalstvo, Tehničko crtanje i dokumentiranje, Osnove elektrotehnike, Laboratorijske vježbe iz elektrotehnike, Radioničke vježbe, Osnove elektroničkih mjerenja, Instrumentacija, Elektronika, Osnove digitalne elektronike, Digitalna elektronika, Mikroupravljači, Programirljivi logički upravljači, Uvod u automatiku, Osnove web dizajna, Obrada slike i zvuka, Programiranje, Uvod u računalne mreže, Obnovljivi izvori energije, Energetska učinkovitost, Energetska elektronika, Telekomunikacijski vodovi i mreže, Elektroničke komunikacije, Komunikacijski protokoli, Internetske tehnologije, Vođenje procesa računalom, Uvod u robotiku, Robotika, Elektromotorni pogoni, Tehnologija grijanja i klimatizacije, Električne instalacije, Sustavi tehničke zaštite, Primijenjeno računalstvo, Tehničko i poslovno komuniciranje te Industrijska elektronika - https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=17162


5) Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA POŠTANSKE I FINANCIJSKE USLUGE (170224) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA u dijelu nastavnog plana koji se odnosi na broj sati izvođenja nastave iz nastavnih predmeta Računalstvo, Informacijske tehnologije u poslovanju i Informacijske tehnologije u poštanskom uredu - https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=17171

(završeno: 18. rujna 2021.) o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti

20. rujna 2021.

Javno savjetovanje bilo je otvoreno u razdoblju od 19. 8. 2021. do 18. 9. 2021. godine.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=17294.

 Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti

19. kolovoza 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti.

Pozivamo zainteresiranu javnost da se aktivno uključi u savjetovanje te dostavi svoje primjedbe i prijedloge uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanja.

Savjetovanje je otvoreno do 18. rujna 2021. godine.

Poveznica na e-Savjetovanja: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=17294

(završeno: 24. rujna 2021.) o Nacrtu Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa

27. rujna 2021.

Javno savjetovanje bilo je otvoreno u razdoblju od 25. 8. 2021. do 24. 9. 2021. godine.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=17308


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa

25. kolovoza 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa.

Pozivamo zainteresiranu javnost da se aktivno uključi u savjetovanje te dostavi svoje primjedbe i prijedloge uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanja.

Savjetovanje je otvoreno do 24. rujna 2021. godine.

Poveznica na e-Savjetovanja: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=17308
(završeno: 2. rujna 2021.) o Nacrtu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

10. rujna 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješće o provedenom savjetovanjuNacrt Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, a koje je provedeno od 26. kolovoza do 2. rujna 2021. godine.

Izvješće o provedenom savjetovanju dostupno je na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=17322
 


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

26. kolovoza 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi.

Pozivamo zainteresiranu javnost da se aktivno uključi u savjetovanje te dostavi svoje primjedbe i prijedloge uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanja.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 26. kolovoza do 2. rujna 2021. godine na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=17322.

(završeno: 23. rujna 2021.) o nacrtima odluka o izmjenama i dopunama strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija:

EKONOMIST (060724) i PRODAVAČ (440933) u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA; TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU (041424) i TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO (041624) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO i TEHNIČAR ZA POŠTANSKE I FINANCIJSKE USLUGE (170224) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA

13. listopada 2021.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješće o provedenom savjetovanju – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije EKONOMIST (060724) u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete iz nastavnih predmeta Osnove ekonomije, Statistika, Poslovne komunikacije (prvi razred), Poslovne komunikacije (drugi razred), Komunikacijsko-prezentacijske vještine, Osnove računovodstva, Računovodstvo troškova i imovine, Računovodstvo proizvodnje i trgovine, Proračunsko računovodstvo, Marketing, Bankarstvo i osiguranje, Tržište kapitala, Poduzetništvo, Vježbenička tvrtka, Društveno odgovorno poslovanje, Pravno okruženje poslovanja, Informatika, Obiteljski posao, Globalno poslovno okruženje, Uvod u poslovno upravljanje, Osnove turizma, Računovodstvo neprofitnih organizacija, Analiza financijskih izvještaja, Upravljanje prodajom te Marketing usluga, a koje je provedeno od 8. rujna do 23. rujna 2021. godine.

  • Izvješće o provedenom savjetovanju dostupno je na sljedećoj poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=17483.9. rujna 2021.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije EKONOMIST (060724) u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete iz nastavnih predmeta Osnove ekonomije, Statistika, Poslovne komunikacije (prvi razred), Poslovne komunikacije (drugi razred), Komunikacijsko-prezentacijske vještine, Osnove računovodstva, Računovodstvo troškova i imovine, Računovodstvo proizvodnje i trgovine, Proračunsko računovodstvo, Marketing, Bankarstvo i osiguranje, Tržište kapitala, Poduzetništvo, Vježbenička tvrtka, Društveno odgovorno poslovanje, Pravno okruženje poslovanja, Informatika, Obiteljski posao, Globalno poslovno okruženje, Uvod u poslovno upravljanje, Osnove turizma, Računovodstvo neprofitnih organizacija, Analiza financijskih izvještaja, Upravljanje prodajom te Marketing usluga.
 

13. listopada 2021.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješće o provedenom savjetovanju – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije PRODAVAČ (440933) prema dualnom modelu obrazovanja  u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete iz nastavnih predmeta Osnove trgovine, Prehrambena roba, Nabavno poslovanje, Radne procedure, Aranžiranje i estetsko oblikovanje, Komunikacija u prodavaonici, Trgovačka praksa, Kućni namještaj, Tekstil, Obuća i kožna galanterija, Uradi sam, Vrtlarenje, Školski i uredski pribor, Kućanski aparati, Elektronika, Automobili i autodijelovi, Željezarija, Neprehrambena roba, Prodajno poslovanje, Matematika u prodaji, Informatika u prodaji, Priprema prodaje, Zaključivanje prodaje, Komunikacija u prodavaonici, E-trgovina, Trgovačka praksa, način provedbe završnoga rada i broj sati izvođenja nastave u nastavnom predmetu Trgovačka praksa u modelu organizacije odgojno-obrazovanog rada, a koje je provedeno od 8. rujna do 23. rujna 2021. godine.
 
  • Izvješće o provedenom savjetovanju dostupno je na sljedećoj poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=17480.9. rujna 2021.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije PRODAVAČ (440933) prema dualnome modelu obrazovanja  u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete iz nastavnih predmeta Osnove trgovine, Prehrambena roba, Nabavno poslovanje, Radne procedure, Aranžiranje i estetsko oblikovanje, Komunikacija u prodavaonici, Trgovačka praksa, Kućni namještaj, Tekstil, Obuća i kožna galanterija, Uradi sam, Vrtlarenje, Školski i uredski pribor, Kućanski aparati, Elektronika, Automobili i autodijelovi, Željezarija, Neprehrambena roba, Prodajno poslovanje, Matematika u prodaji, Informatika u prodaji, Priprema prodaje, Zaključivanje prodaje, Komunikacija u prodavaonici, E-trgovina, Trgovačka praksa, način provedbe završnoga rada i broj sati izvođenja nastave u nastavnom predmetu Trgovačka praksa u modelu organizacije odgojno-obrazovnog rada.


12. listopada 2021.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješće o provedenom savjetovanju – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU (041424) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO, u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete, i to u nastavnim predmetima Računalstvo, Tehničko crtanje i dokumentiranje, Osnove elektrotehnike, Laboratorijske vježbe iz elektrotehnike, Radioničke vježbe, Osnove elektroničkih mjerenja, Instrumentacija, Elektronika, Osnove digitalne elektronike, Digitalna elektronika, Mikroupravljači, Programirljivi logički upravljači, Uvod u automatiku, Osnove web dizajna, Obrada slike i zvuka, Programiranje, Uvod u računalne mreže, Obnovljivi izvori energije, Energetska učinkovitost, Energetska elektronika, Telekomunikacijski vodovi i mreže, Elektroničke komunikacije, Komunikacijski protokoli, Internetske tehnologije, Vođenje procesa računalom, Uvod u robotiku, Robotika, Elektromotorni pogoni, Tehnologija grijanja i klimatizacije, Električne instalacije, Sustavi tehničke zaštite, Primijenjeno računalstvo, Tehničko i poslovno komuniciranje te Industrijska elektronika, a koje je provedeno od 8. rujna do 23. rujna 2021. godine.
 
  • Izvješće o provedenom savjetovanju dostupno je na sljedećoj poveznici:


9. rujna 2021.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU (041424) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO, u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete, i to u nastavnim predmetima Računalstvo, Tehničko crtanje i dokumentiranje, Osnove elektrotehnike, Laboratorijske vježbe iz elektrotehnike, Radioničke vježbe, Osnove elektroničkih mjerenja, Instrumentacija, Elektronika, Osnove digitalne elektronike, Digitalna elektronika, Mikroupravljači, Programirljivi logički upravljači, Uvod u automatiku, Osnove web dizajna, Obrada slike i zvuka, Programiranje, Uvod u računalne mreže, Obnovljivi izvori energije, Energetska učinkovitost, Energetska elektronika, Telekomunikacijski vodovi i mreže, Elektroničke komunikacije, Komunikacijski protokoli, Internetske tehnologije, Vođenje procesa računalom, Uvod u robotiku, Robotika, Elektromotorni pogoni, Tehnologija grijanja i klimatizacije, Električne instalacije, Sustavi tehničke zaštite, Primijenjeno računalstvo, Tehničko i poslovno komuniciranje te Industrijska elektronika.


12. listopada 2021.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješće o provedenom savjetovanju – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO (041624) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO, u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete u nastavnim predmetima Tehničko i poslovno komuniciranje, Upotreba informacijske tehnologije u uredskom poslovanju, Tehničko dokumentiranje, Uvod u baze podataka, Osnove računala, Građa računala, Operacijski sustavi, Praktične osnove računalstva, Algoritmi i programiranje, Osnove elektrotehnike, Uvod u elektroniku, Digitalna logika, Uvod u računalne mreže, Računalne mreže, Konfiguriranje računalnih mreža i servisa, Sigurnost informacijskih sustava, Mikroupravljači, Ugradbeni računalni sustavi, Dizajn baza podataka, Skriptni jezici i web programiranje, Napredno i objektno programiranje, Multimedija, Programiranje mobilnih uređaja, Web dizajn, Dijagnostika i održavanje informacijskih sustava te Poslužiteljski operacijski sustavi, a koje je provedeno od 8. rujna do 23. rujna 2021. godine.
 
  • Izvješće o provedenom savjetovanju dostupno je na sljedećoj poveznici:


9. rujna 2021.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO (041624) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO, u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete u nastavnim predmetima Tehničko i poslovno komuniciranje, Upotreba informacijske tehnologije u uredskom poslovanju, Tehničko dokumentiranje, Uvod u baze podataka, Osnove računala, Građa računala, Operacijski sustavi, Praktične osnove računalstva, Algoritmi i programiranje, Osnove elektrotehnike, Uvod u elektroniku, Digitalna logika, Uvod u računalne mreže, Računalne mreže, Konfiguriranje računalnih mreža i servisa, Sigurnost informacijskih sustava, Mikroupravljači, Ugradbeni računalni sustavi, Dizajn baza podataka, Skriptni jezici i web programiranje, Napredno i objektno programiranje, Multimedija, Programiranje mobilnih uređaja, Web dizajn, Dijagnostika i održavanje informacijskih sustava te Poslužiteljski operacijski sustavi.
 

12. listopada 2021.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješće o provedenom savjetovanju – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA POŠTANSKE I FINANCIJSKE USLUGE (170224) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA u dijelu nastavnog plana koji se odnosi na broj sati izvođenja nastave iz nastavnih predmeta Računalstvo, Informacijske tehnologije u poslovanju i Informacijske tehnologije u poštanskom uredu, a koje je provedeno od 8. rujna do 23. rujna 2021. godine.
 
  • Izvješće o provedenom savjetovanju dostupno je na sljedećoj poveznici


9. rujna 2021.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA POŠTANSKE I FINANCIJSKE USLUGE (170224) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA u dijelu nastavnog plana koji se odnosi na broj sati izvođenja nastave iz nastavnih predmeta Računalstvo, Informacijske tehnologije u poslovanju i Informacijske tehnologije u poštanskom uredu.
(završeno: 24. listopada 2021.) o Nacrtu Prijedloga Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o polaganju državne mature

Izvješće o provedenom savjetovanju − Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Prijedloga Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o polaganju državne mature

8. studenoga 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Prijedloga Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o polaganju državne mature.

Izvješće o e-Savjetovanju nalazi se na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=17624

Savjetovanje je trajalo od 24. rujna do 24. listopada 2021. godine.


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Prijedloga Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o polaganju državne mature

24. rujna 2021.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Prijedloga Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o polaganju državne mature otvoreno je od 24. rujna 2021. do 24. listopada 2021. na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=17624

(završeno: 17. listopada 2021.) o Obrascu prethodne procjene za Zakon o „Nagradi Ivan Filipović“

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Obrazac prethodne procjene za Zakon o „Nagradi Ivan Filipović“

20. listopada 2021.

Javno savjetovanje bilo je otvoreno u razdoblju od 1. listopada 2021. godine do 17. listopada 2021. godine.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na Obrazac prethodne procjene za Zakon o „Nagradi Ivan Filipović“.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=18703 .
 


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene za Zakon o „Nagradi Ivan Filipović“

4. listopada 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja izradilo je Obrazac prethodne procjene za Zakon o „Nagradi Ivan Filipović“. Predviđeno donošenje Zakona je III. kvartal 2022. godine.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene za Zakon o „Nagradi Ivan Filipović“ otvoreno je od 1. listopada do 17. listopada 2021. godine putem poveznice https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=18703.

(završeno: 17. listopada 2021.) o Obrascu prethodne procjene za Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene za Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju 
  
28. listopada 2021.

Javno savjetovanje je bilo otvoreno u razdoblju od 1. listopada do 17. listopada 2021. godine. 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene za Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=18723.
 


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene za Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

4. listopada 2021.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Obrazac prethodne procjene za Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.
 
Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 1. listopada do 17. listopada 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=18723.

(završeno: 17. listopada 2021.) o Obrascu prethodne procjene za Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene za Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
  
28. listopada 2021.

Javno savjetovanje je bilo otvoreno u razdoblju od 1. listopada do 17. listopada 2021. godine. 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene za Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=18709.
 


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene za Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

4. listopada 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Obrazac prethodne procjene za Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.
 
Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 1. listopada do 17. listopada 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=18709.

(završeno: 17. listopada 2021.) o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije

Izvješće o provedenom savjetovanju o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije

25. listopada 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Izvješće o provedenom savjetovanju o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije koje je dostupno na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=18699


Obavijest o otvorenome javnom savjetovanju o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije

4. listopada 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je 1. listopada 2021. godine javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije.

Rok za primanje komentara zainteresirane javnosti je 17. listopada 2021. godine.

Cilj javnog savjetovanja je prikupljanje primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti te se stoga pozivaju svi zainteresirani da dostave svoje primjedbe i prijedloge vezane uz tekst Obrasca prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, elektroničkom aplikacijom e-Savjetovanja.

Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije dostupan je na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=18699.

(završeno: 17. listopada 2021.) o Obrascu prethodne procjene za Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju

Izvješće o provedenom savjetovanju − Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene za Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju

17. studenoga 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene za Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=18706.

Savjetovanje je trajalo od 1. do 17. listopada 2021. godine.
 
Javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju

4. listopada 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju.

Pozivamo zainteresiranu javnost da se aktivno uključi u savjetovanje te dostavi svoje primjedbe i prijedloge putem mrežne stranice e-Savjetovanja.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 1. listopada do 17. listopada 2021. godine na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=18706
(završeno: 17. listopada 2021.) o Prijedlogu Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2022. godinu

27. listopada 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2022. godinu.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=18696
 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2022. godinu

4. listopada 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je 1. listopada 2021. godine javno savjetovanje o Prijedlogu Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2022. godinu.

Rok za primanje komentara zainteresirane javnosti je 17. listopada 2021. godine.

Cilj javnog savjetovanja je prikupljanje primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti te se stoga pozivaju svi zainteresirani da dostave svoje primjedbe i prijedloge vezane uz tekst Prijedloga Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, elektroničkom aplikacijom e-Savjetovanja.

Prijedlog Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu dostupan je na sljedećoj poveznici: 
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=18696
(završeno: 17. listopada 2021.) o obrascu prethodne procjene za Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu

Izvješće o provedenom savjetovanju − Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o obrascu prethodne procjene za Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu

29. listopada 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o obrascu prethodne procjene za Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=18717.

Savjetovanje je trajalo od 1. listopada do 17. listopada 2021. godine.
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o obrascu prethodne procjene za Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu

5. listopada 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je 1. listopada 2021. godine javno savjetovanje o obrascu prethodne procjene za Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu​.

Rok za primanje komentara zainteresirane javnosti je 17. listopada 2021. godine.

Cilj javnog savjetovanja je prikupljanje primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti te se stoga pozivaju svi zainteresirani da dostave svoje primjedbe i prijedloge vezane uz obrazac prethodne procjene za Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, elektroničkom aplikacijom e-Savjetovanja.

Obrazac prethodne procjene za Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu dostupan je na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=18717.
(završeno: 17. listopada 2021.) o Obrascu prethodne procjene za Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene za Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

19. listopada 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene za Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=18720.

 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene za Zakon o odgoju i  obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

5. listopada 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Obrazac prethodne procjene za Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.
 
Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 1. listopada do 17. listopada 2021. godine i dostupno je na portalu e-Savjetovanja, na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=18720.
(završeno: 12. studenoga 2021.) o Prijedlogu Pravilnika o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije

Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije

17. studenoga 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješće o provedenom savjetovanju – Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja na višu razinu kvalifikacije, a koje je provedeno od 13. listopada do 12. studenoga 2021. godine.

Izvješće o provedenom savjetovanju dostupno je na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=18894.
 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije

13. listopada 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 13. listopada do 12. studenoga 2021. godine na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=18894.
(završeno: 17. studenoga 2021.) o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju

19. studenoga 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješće o provedenom savjetovanju – Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju, a koje je provedeno od 18. listopada do 17. studenoga 2021. godine.

Izvješće o provedenom savjetovanju dostupno je na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=18959.
 
Javno savjetovanje o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju

20. listopada 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovno obrazovanju.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 18. listopada do 17. studenoga 2021. godine na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=18959.
(završeno: 24. studenoga 2021.) o Nacrtu prijedloga Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija

23. prosinca 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija koje je dostupno na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=19014.
 


Obavijest o otvorenome javnom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija

26. listopada 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je 25. listopada 2021. godine javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

Rok za primanje komentara zainteresirane javnosti je 24. studenoga 2021. godine.

Cilj javnog savjetovanja je prikupljanje primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti te se stoga pozivaju svi zainteresirani da dostave svoje primjedbe i prijedloge vezane uz tekst Nacrta prijedloga Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, elektroničkom aplikacijom e-Savjetovanja.

Nacrt prijedloga Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija dostupan je na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=19014

(završeno: 12. prosinca 2021.) o Nacrtu Pravilnika o evidencijama u visokom obrazovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o evidencijama u visokom obrazovanju

25. siječnja 2022.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o evidencijama u visokom obrazovanju.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici: 
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=19149.

Savjetovanje je trajalo od 12. studenoga do 12. prosinca 2021. godine.
 
Obavijest o otvorenome javnom savjetovanju o Nacrtu Pravilnika o evidencijama u visokom obrazovanju

12. studenoga 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o evidencijama i zbirkama podataka u visokom obrazovanju.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 12. studenoga do 12. prosinca 2021. godine i dostupno je na sljedećoj poveznici portala eSavjetovanja:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=19149.

Cilj javnog savjetovanja je prikupljanje primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti te se stoga pozivaju svi zainteresirani da dostave svoje primjedbe i prijedloge vezane uz Nacrt Pravilnika o evidencijama u visokom obrazovanju.
(završeno: 26. prosinca 2021.) o Obrascu iskaza o procjeni učinka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju - Obrazac iskaza o procjeni učinka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju

28. prosinca 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješće o provedenom savjetovanju - Obrazac iskaza o procjeni učinka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju, a koje je provedeno od 26. studenoga do 26. prosinca 2021. godine.

Izvješće o provedenom savjetovanju dostupno je na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=19292.
Javno savjetovanje o Obrascu iskaza o procjeni učinka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju

26. studenoga 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Obrascu iskaza o procjeni učinka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju. Pozivamo zainteresiranu javnost da se aktivno uključi u savjetovanje te dostavi svoje primjedbe i prijedloge uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanja.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 26. studenoga do 26. prosinca 2021. godine na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=19292
(završeno: 17. prosinca 2021.) o ažuriranom prijedlogu Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. godinu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o ažuriranom prijedlogu Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. godinu

2. prosinca 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je 2. prosinca 2021. godine javno savjetovanje o ažuriranom prijedlogu Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. godinu​.

Rok za primanje komentara zainteresirane javnosti je 17. prosinca 2021. godine.

Cilj javnog savjetovanja je prikupljanje primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti te se stoga pozivaju svi zainteresirani da dostave svoje primjedbe i prijedloge vezane uz tekst ažuriranog prijedloga Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. godinu, elektroničkom aplikacijom e-Savjetovanja.

Ažurirani prijedlog Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. godinu dostupan je na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=19336

(završeno: 17. prosinca 2021.) o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju

21. siječnja 2022.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=19340 

Savjetovanje je trajalo od 2. do 17. prosinca 2021. godine.


Javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju

3. prosinca 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju.
Pozivamo zainteresiranu javnost da se aktivno uključi u savjetovanje te dostavi svoje primjedbe i prijedloge putem mrežne stranice e-Savjetovanja.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 2. prosinca do 17. prosinca 2021. godine na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=19340.

(završeno: 6. siječnja 2022.) o Nacrtu Odluke o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE (050624) u obrazovnom sektoru GRADITELJSTVO I GEODEZIJA

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE (050624) u obrazovnom sektoru GRADITELJSTVO I GEODEZIJA

24. siječnja 2022.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE (050624) u obrazovnom sektoru GRADITELJSTVO I GEODEZIJA, a koje je provedeno od 7. prosinca 2021. godine do 6. siječnja 2022. godine.

Izvješće o provedenom savjetovanju dostupno je na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=19404.
 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE (050624) u obrazovnom sektoru GRADITELJSTVO I GEODEZIJA

8. prosinca 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Nacrt Odluke o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE (050624) u obrazovnom sektoru GRADITELJSTVO I GEODEZIJA.

Javno savjetovanje otvoreno je od 7. prosinca 2021. do 6. siječnja 2022. godine i dostupno na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=19404.
(završeno: 6. siječnja 2022.) o Nacrtu Odluke o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA

24. siječnja 2022.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA, a koje je provedeno od 7. prosinca 2021. godine do 6. siječnja 2022. godine.

Izvješće o provedenom savjetovanju dostupno je na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=19401.
 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA

8. prosinca 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Nacrt Odluke o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA.

Javno savjetovanje otvoreno je od 7. prosinca 2021. do 6. siječnja 2022. godine i dostupno na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=19401.
(završeno: 9. siječnja 2022.) o Nacrtu Odluke o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije PRODAVAČ (060923) u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINSITRACIJA

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije PRODAVAČ (060923) u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINSITRACIJA
 
11. veljače 2022.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješće o provedenom savjetovanju – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije PRODAVAČ (050624) u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINSITRACIJA, a koje je provedeno od 10. prosinca 2021. godine do 8. siječnja 2022. godine.

Izvješće o provedenom savjetovanju dostupno je na sljedećoj poveznici: 
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=19427

 


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije PRODAVAČ (060923) u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINSITRACIJA

10. prosinca 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Nacrt Odluke o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije PRODAVAČ (060923) u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINSITRACIJA.

Javno savjetovanje otvoreno je od 10. prosinca 2021. do 9. siječnja 2022. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=19427.