e-Savjetovanja koja je pokrenulo Ministarstvo znanosti i obrazovanja - 2019.

(završeno: 20. siječnja 2019.) o Nacrtu Pravilnika o udžbeničkom standardu te načinu rada, postupku i kriterijima odabira članova stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i povjerenstava za procjenu drugih obrazovnih materijala

Završeno javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o udžbeničkom standardu te načinu rada, postupku i kriterijima odabira članova stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i povjerenstava za procjenu drugih obrazovnih materijala

24. siječnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o udžbeničkom standardu te načinu rada, postupku i kriterijima odabira članova stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i povjerenstava za procjenu drugih obrazovnih materijala.

Izvješće je dostupno i na sljedećoj poveznici.


Javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o udžbeničkom standardu te načinu rada, postupku i kriterijima odabira članova stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i povjerenstava za procjenu drugih obrazovnih materijala

2. siječnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o udžbeničkom standardu te načinu rada, postupku i kriterijima odabira članova stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i povjerenstava za procjenu drugih obrazovnih materijala.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 30. prosinca 2018. do 20. siječnja 2019. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici.

(završeno: 1. veljače 2019.) o Nacrtu Pravilnika o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Pravilnika o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o nacrtu Pravilnika o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima.

Savjetovanje je provedeno od 2. 1. 2019. - 1. 2. 2019. te je Izvješće dostupno na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=9965


Javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima

2. siječnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 2. siječnja 2019. do 1. veljače 2019. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici.

(završeno: 13. veljače 2019.) o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature

Objava izvješća o provedenom e-Savjetovanju sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature

16. travnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja provelo je e-Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature te na sljedećoj poveznici objavljuje izvješće o istom: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=10141


Javno savjetovanje o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature 

30. siječnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature dostupno od 29. siječnja 2019. do 13. veljače 2019. godine na poveznici.

(završeno: 22. veljače 2019.) o nacrtu odluka o donošenju predmetnih kurikuluma Povijesti i Tjelesne i zdravstvene kulture

Izvješća o provedenim savjetovanjima o nacrtima odluka o donošenju kurikuluma za nastavne predmete Povijest i Tjelesna i zdravstvena kultura za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

26. travnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja zatvara, ovim putem, javne rasprave o nacrtima odluka o donošenju kurikuluma za nastavne predmete Povijest i Tjelesna i zdravstvena kultura, koji su doneseni za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj.

Javne rasprave bile su otvorene od 7. veljače do 22. veljače 2019. godine.

Izvješća za svako pojedino savjetovanje dostupna su na sljedećim poveznicama:


Javno savjetovanje o nacrtu odluka o donošenju predmetnih kurikuluma Povijesti i Tjelesne i zdravstvene kulture

7. veljače 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara javnu raspravu o nacrtu odluka o donošenju kurikuluma za nastavne predmete Povijesti i Tjelesne i zdravstvene kulture za osnovnu školu i gimnazije.

S obzirom na to da se kurikulumi navedenih predmeta u značajnoj mjeri razlikuju od inačica za koje je prethodno provedeno javno savjetovanje, Ministarstvo ovim putem otvara javnu raspravu u trajanju od 15 dana kako bi zainteresirana javnost imala mogućnost uvida u nove prijedloge prije njihova donošenja.

Javna rasprava otvorena je od 7. do 22. veljače 2019. godine.

Povijest: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=10217

Tjelesna i zdravstvena kultura: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=10220

 

(završeno: 20. ožujka 2019.) o Nacrtu Pravilnika o organizaciji i provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o organizaciji i provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi

18. veljače 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Nacrt Pravilnika o organizaciji i provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 18. veljače 2019. do 20. ožujka 2019. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici.

(završeno: 5. ožujka 2019.) o odluci o dopuni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

Javno savjetovanje o odluci o dopuni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

26. veljače 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara javnu raspravu o odluci o dopuni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj.

Ovom odlukom dopunjuje se Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj na način da se dopunjuje predmetni kurikulum.   

Ministarstvo ovim putem otvara javnu raspravu u trajanju od sedam (7) dana kako bi zainteresirana javnost imala mogućnost uvida u predmetnu dopunu prije njezina donošenja.

Javna rasprava otvorena je od 26. veljače do 5. ožujka 2019. godine i dostupna na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=10399

(završeno: 25. ožujka 2019.) o Prijedlogu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo“

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo“

11. travnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo“, a koje je provedeno u razdoblju od 1. ožujka do 25. ožujka 2019. godine.

Izvješće o provedenom savjetovanju dostupno je na sljedećoj poveznici.

 
Otvoreno javno savjetovanje o Prijedlogu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo“

5. ožujka 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi javno savjetovanje o Prijedlogu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo“.

Poziv je planiran u sklopu Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., a cilj je uspostava regionalnih centara kompetentnosti s ciljem pružanja relevantnih praktičnih vještina učenicima i odraslim polaznicima u strukovnom obrazovanju kako bi se povećale njihove mogućnosti za ulazak na tržište rada uspostavom programskih i kadrovskih uvjeta u regionalnim centrima kompetentnosti, koje će unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslim polaznicima strukovnog obrazovanja u (pod)sektorima strojarstva, elektrotehnike i računalstva, poljoprivrede te zdravstva.

Pozivamo zainteresiranu javnosti da se aktivno uključi u savjetovanje te dostavi svoje primjedbe i prijedloge uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanja.

Savjetovanje je otvoreno do 25. ožujka 2019. godine.

Poveznica na e-Savjetovanje: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=10418

(završeno: 28. ožujka 2019.) o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

Izvješće nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedgoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama
 
18. travnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama.

Izvješće je dostupno na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=10493.


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

13. ožujka 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama.

Pozivamo zainteresiranu javnosti da se aktivno uključi u savjetovanje te dostavi svoje primjedbe i prijedloge uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanja.

Savjetovanje je otvoreno do 28. ožujka 2019. godine.

Poveznica na e-Savjetovanje: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=10493

(završeno: 19. travnja 2019.) o nacrtu odluke o donošenju nastavnoga plana za osnovnu školu u Republici Hrvatskoj te nacrtu odluke o donošenju nastavnoga plana za gimnazijske programe u Republici Hrvatskoj

Javno savjetovanje o nacrtu odluke o donošenju nastavnoga plana za osnovnu školu u Republici Hrvatskoj te nacrtu odluke o donošenju nastavnoga plana za gimnazijske programe u Republici Hrvatskoj

20. ožujka 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara javno savjetovanje o odlukama o donošenju nastavnoga plana za osnovnu školu i nastavnoga plana za gimnazijske programe u Republici Hrvatskoj.

Javna savjetovanja otvorena su u razdoblju od 20. ožujka do 19. travnja 2019. godine i dostupna na portalu eSavjetovanja, na sljedećim poveznicama:

Odluka o donošenju nastavnoga plana za osnovnu školu:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=10577

Odluka o donošenju nastavnoga plana za gimnazijske programe:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=10575
(završeno: 4. svibnja 2019.) o Prijedlogu Odluke o ostvarivanju prava na besplatne druge obrazovne materijale za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020.

Otvoreno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Prijedlogu Odluke o ostvarivanju prava na besplatne druge obrazovne materijale za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020.
24. travnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Prijedlogu Odluke o ostvarivanju prava na besplatne druge obrazovne materijale za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 24. travnja do 4. svibnja 2019. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=10796


 
(završeno: 4. svibnja 2019.) o Prijedlogu Odluke o ostvarivanju prava na besplatne obvezne udžbenike za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020.

Otvoreno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Prijedlogu Odluke o ostvarivanju prava na besplatne obvezne udžbenike za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020.
24. travnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Prijedlogu Odluke o ostvarivanju prava na besplatne obvezne udžbenike za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. 

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 24. travnja do 4. svibnja 2019. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=10792


 
(završeno: 29. travnja 2019.) o Naputku o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna

Izvješće o provedenom savjetovanju o Naputku o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna

8. svibnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja zatvara, ovim putem, javnu raspravu o Naputku o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna.

Javna rasprava bila je otvorena od 19. do 29. travnja 2019. godine.

Izvješće za predmetno savjetovanje dostupno je na sljedećoj poveznici:

Naputak o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=10777


Otvoreno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Naputku o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna
 
25. travnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Naputku o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz državnoga proračuna.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 19. do 29. travnja 2019. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=10777

(završeno: 23. svibnja 2019.) o Nacrtu Smjernica za izradu Mreže školskih ustanova i programa odgoja i obrazovanja

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju o Nacrtu Smjernica za izradu Mreže školskih ustanova i programa odgoja i obrazovanja

3. srpnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja zatvara, ovim putem, javnu raspravu o Nacrtu Smjernica za izradu Mreže školskih ustanova i programa odgoja i obrazovanja.

Javna rasprava bila je otvorena od 23. travnja do 23. svibnja 2019. godine.

Izvješće za svako provedeno javno savjetovanje dostupno je na sljedećoj poveznici.


Javno savjetovanje o Nacrtu Smjernica za izradu Mreže školskih ustanova i programa odgoja i obrazovanja

23. travnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje za Nacrt Smjernica za izradu Mreže školskih ustanova i programa odgoja i obrazovanja.

Javno savjetovanje otvoreno je u svrhu informiranja zainteresirane javnosti, zaprimanja povratnih informacija i aktivnog uključivanja zainteresirane javnosti u izradi navedenih smjernica.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 23. travnja do 23. svibnja 2019. godine na poveznici savjetovanja.
(završeno: 5. svibnja 2019.) o Nacrtu Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju o Nacrtu Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.
 
17. svibnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja zatvara, ovim putem, javnu raspravu o Nacrtu Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.

Javna rasprava bila je otvorena od 26. travnja do 5. svibnja 2019. godine.

Izvješće za svako provedeno javno savjetovanje dostupno je na sljedećoj poveznici.
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=10816Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.

26. travnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara javno savjetovanje o Odluci o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.

Javno savjetovanje otvoreno je u svrhu informiranja zainteresirane javnosti, zaprimanja povratnih informacija i aktivnog uključivanja zainteresirane javnosti u izradi navedene odluke. Uvođenjem novih mogućnosti odmora za učenike želi se omogućiti učenicima više kraćih odmora tijekom nastavne godine. Iako je dužina odmora prema predloženim mogućnostima različita, vodilo se računa da se može ostvariti propisani broj nastavnih dana tijekom nastavne godine. Osim toga, odmor za učenike ne mora biti u isto vrijeme u svim školama u pojedinoj županiji. Naime, osnivači u suradnji sa školskim ustanovama mogu odabrati jednu od mogućnosti realizacije odmora te o tome moraju dostaviti pisanu obavijest Županijskome upravnom odjelu nadležnom za poslove obrazovanja, odnosno Uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove obrazovanja.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 26. travnja do 5. svibnja 2019. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=10816

(završeno: 14. svibnja 2019.) o prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.

20. svibnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020., a koje je provedeno u razdoblju od 7. do 14. svibnja 2019. godine.

Izvješće o provedenom savjetovanju dostupno je na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=10856


Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.
 
7. svibnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 7. svibnja do 14. svibnja 2019. godine na poveznici.

(završeno: 19. lipnja 2019.) o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje

Obavijest o završenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje
 

28. lipnja 2019.

Završeno je e-Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje.

Savjetovanje je trajalo u razdoblju od 4. lipnja do 19. lipnja 2019. godine.

Izvješće o provedenom savjetovanju objavljeno je putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.
Obavijest o otvorenome javnom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje može dati na portalu e-Savjetovanja.

Javno savjetovanje otvoreno je od 4. lipnja 2019. do 19. lipnja 2019. godine na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=11037

(završeno: 12. lipnja 2019.) o nacrtu Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2019./2020.

Završeno e-Savjetovanje o Nacrtu Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2019./2020.

17. lipnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje završetak e-Savjetovanja o Nacrtu Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2019./2020. koje je provedeno u razdoblju od 6. do 12. lipnja 2019. godine.


Nacrt Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2019./2020.

6. lipnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2019./2020.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 6. lipnja do 12. lipnja 2019. godine i dostupno je na portalu e-Savjetovanja, na sljedećoj poveznici.

(završeno: 13. lipnja 2019.) o Nacrtu pravilnika o izmjeni Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu pravilnika o izmjeni Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima

Javno savjetovanje bilo je otvoreno u razdoblju od 07. lipnja 2019. godine do 13. lipnja 2019. godine.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnosti o nacrtu pravilnika o izmjeni Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=11071

 


Javno savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjeni Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima

Rok: 13. lipnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara javno savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjeni Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima.

Izmjena Pravilnika predlaže se radi proširenja kruga ovlaštenih osoba za sklapanje ugovora kojima se regulira pitanje angažmana pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika, a s obzirom na različite izvore iz kojih se osiguravaju sredstva za njihov rad. Na taj način omogućuje se angažman pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u skladu s Uredbom o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2019. godinu.

Javno savjetovanje otvoreno je do 13. lipnja 2019. godine i dostupno na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:

Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjeni Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima
 

(završeno: 24. lipnja 2019.) o Nacrtu odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj

Javno savjetovanje o Nacrtu odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj

11. lipnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Nacrtu odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj.

Javno savjetovanje otvoreno je u svrhu informiranja zainteresirane javnosti, zaprimanja povratnih informacija i aktivnog uključivanja zainteresirane javnosti vezano uz izmjenu navedene odluke.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 10. lipnja do 24. lipnja 2019. na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=11089.

(završeno: 24. lipnja 2019.) o Nacrtu odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Tehničke kulture za osnovne škole u Republici Hrvatskoj

Javno savjetovanje o Nacrtu odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Tehničke kulture za osnovne škole u Republici Hrvatskoj

11. lipnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Nacrtu odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Tehničke kulture za osnovne škole u Republici Hrvatskoj.

Javno savjetovanje otvoreno je u svrhu informiranja zainteresirane javnosti, zaprimanja povratnih informacija i aktivnog uključivanja zainteresirane javnosti vezano uz izmjenu navedene odluke.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 10. lipnja do 24. lipnja 2019. na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=11087.

(završeno: 12. srpnja 2019.) o Nacrtu Akcijskoga plana za prevenciju nasilja u školama

Javno savjetovanje o Nacrtu Akcijskoga plana za prevenciju nasilja u školama

13. lipnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Akcijskoga plana za prevenciju nasilja u školama.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 12. lipnja 2019. do 12. srpnja 2019. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na poveznici.

(završeno: 20. srpnja 2019.) o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državne stipendije za posebne skupine studenata

Obavijest o završenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za posebne skupine studenata

25. srpnja 2019.

Završeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Nacrtom prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja ostvarivanja prava na državnu stipendiju za posebne skupine studenata.

Savjetovanje je trajalo u razdoblju od 5. srpnja do 20. srpnja 2019. godine.

Izvješće o provedenom savjetovanju objavljeno je putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.
 


Obavijest o otvorenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državne stipendije za posebne skupine studenata

5. srpnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za posebne skupine studenata.

Navedeni Nacrt prijedloga Pravilnika sadrži sve potrebne elemente vezano za uvjete i način ostvarivanja prava redovitih studenata na državne stipendije koje se studentima dodjeljuju u 7 kategorija stipendija.

Kategorija 1 - redoviti studenti deficitarnih studijskih programa s posebnim naglaskom na deficitarne nastavničke studijske programe;
Kategorija 2 - redoviti studenti osobe s invaliditetom;
Kategorija 3 - redoviti studenti aktivni kategorizirani sportaši;
Kategorija 4 - redoviti studenti koji su do punoljetnosti bili smješteni u domove socijalne skrbi ili udomiteljske obitelji;
Kategorija 5 - redoviti studenti koji su na muzičkim ili umjetničkim akademijama u Republici Hrvatskoj - nadareni mladi umjetnici;
Kategorija 6 - redoviti studenti bez oba roditelja;
Kategorija 7 - redoviti studenti roditelji.

Navedeno uključuje opće odredbe, uvjete za dodjelu stipendija, postupak bodovanja i utvrđivanja rang lista, postupak donošenja odluke o dodjeli državne stipendije i imenovanja Povjerenstva za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine studenata, način dostave obavijesti u postupku dodjele, način i rokove prihvaćanja uvjeta stipendiranja, iznos državne stipendije te način dostave i vrstu podataka koji se prikupljaju za potrebe državnih stipendija za posebne skupine studenata.

Svrha savjetovanja je zainteresiranu javnost upoznati s predloženim Nacrtom prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju za posebne skupine studenata te dobiti povratne informacije od ključnih dionika sustava.

Rok zaprimanja komentara je 15 dana od početka javnog savjetovanja, a dostupan je na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 20. srpnja 2019. godine.   
(završeno: 18. kolovoza 2019.) o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama.

Izvješće je dostupno i na sljedećoj poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=11379


Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama
 
19. srpnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara javno savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 19. 7. 2019. do 18. 8. 2019. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=11379

(završeno: 20. srpnja 2019.) Nacrt prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine

Nacrt prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine

5. srpnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je Nacrt prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine na javno savjetovanje.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 5. srpnja do 20. srpnja 2019. na poveznici.

(završeno: 20. srpnja 2019.) o nacrtu Odluke o donošenju nastavnog plana za nastavne predmete Matematika, Hrvatski jezik i strani jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o donošenju nastavnog plana za nastavne predmete Matematika, Hrvatski jezik i strani jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj 

25. srpnja 2019.   

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o donošenju nastavnog plana za nastavne predmete Matematika, Hrvatski jezik i strani jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj, a koje je provedeno u razdoblju od 5. do 20. srpnja 2019. godine.

Izvješće o provedenom savjetovanju dostupno je na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=11213.


Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o donošenju nastavnog plana za nastavne predmete Matematika, Hrvatski jezik i strani jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj     

5. srpnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o nacrtu Odluke o donošenju nastavnog plana za nastavne predmete Matematika, Hrvatski jezik i strani jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj.

Javno savjetovanje otvoreno je 5. srpnja 2019. godine na poveznici.

(završeno: 25. srpnja 2019.) o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama
 
7. kolovoza 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje, nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnosti, Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama.

Javna rasprava trajala je od 10. do 25. srpnja 2019. godine.

Izvješće o provedenom savjetovanju dostupno je na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=11230


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

10. srpnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama.

Pozivamo zainteresiranu javnosti da se aktivno uključi u savjetovanje te dostavi svoje primjedbe i prijedloge uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanja.

Savjetovanje je otvoreno do 25. srpnja 2019. godine.

Poveznica na e-Savjetovanje:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=11230

(završeno: 25. srpnja 2019.) o Nacrtu Pravilnika o dopuni Pravilnika o zajedničkome upisniku u školske ustanove u elektroničkome obliku - e-Matici

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o dopuni Pravilnika o zajedničkome upisniku u školske ustanove u elektroničkome obliku - e-Matici

10. srpnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o dopuni Pravilnika o zajedničkome upisniku u školske ustanove u elektroničkome obliku - e-Matici.

Pozivamo zainteresiranu javnosti da se aktivno uključi u savjetovanje te dostavi svoje primjedbe i prijedloge uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanja.

Savjetovanje je otvoreno do 25. srpnja 2019. godine.

Poveznica na e-Savjetovanje: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=11234

(završeno: 30. srpnja 2019.) o Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Njegovanje češkog jezika i kulture u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C)

Javno savjetovanje o Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Njegovanje češkog jezika i kulture u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C)

19. srpnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Njegovanje češkog jezika i kulture u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C). Javno savjetovanje otvoreno je u svrhu informiranja zainteresirane javnosti, zaprimanja povratnih informacija i aktivnog uključivanja zainteresirane javnosti vezano uz navedenu odluku.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 15. srpnja do 30. srpnja 2019. na poveznici.

(završeno: 30. srpnja 2019.) o Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Srpski jezik za osnovne i srednje škole s nastavom na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu u Republici Hrvatskoj (model A)

Javno savjetovanje o Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Srpski jezik za osnovne i srednje škole s nastavom na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu u Republici Hrvatskoj (model A) 

19. srpnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Srpski jezik za osnovne i srednje škole s nastavom na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu u Republici Hrvatskoj (model A).

Javno savjetovanje otvoreno je u svrhu informiranja zainteresirane javnosti, zaprimanja povratnih informacija i aktivnog uključivanja zainteresirane javnosti vezano uz navedenu odluku.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 15. srpnja do 30. srpnja 2019. na poveznici
 
(završeno: 30. srpnja 2019.) o Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Talijanski jezik za osnovne škole i Talijanski jezik i književnost za srednje škole s nastavom na talijanskom jeziku i pismu u Republici Hrvatskoj (model A)

Javno savjetovanje o Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Talijanski jezik za osnovne škole i Talijanski jezik i književnost za srednje škole s nastavom na talijanskom jeziku i pismu u Republici Hrvatskoj (model A)

19. srpnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Talijanski jezik za osnovne škole i Talijanski jezik i književnost za srednje škole s nastavom na talijanskom jeziku i pismu u Republici Hrvatskoj (model A).

Javno savjetovanje otvoreno je u svrhu informiranja zainteresirane javnosti, zaprimanja povratnih informacija i aktivnog uključivanja zainteresirane javnosti vezano uz navedenu odluku.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 15. srpnja do 30. srpnja 2019. na poveznici.

(završeno: 7. kolovoza 2019.) o Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Češki jezik za osnovne i srednje škole s nastavom na češkom jeziku i pismu u Republici Hrvatskoj (model A)

Javno savjetovanje o Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Češki jezik za osnovne i srednje škole s nastavom na češkom jeziku i pismu u Republici Hrvatskoj (model A)

25. srpnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Češki jezik za osnovne i srednje škole s nastavom na češkom jeziku i pismu u Republici Hrvatskoj (model A).

Javno savjetovanje otvoreno je u svrhu informiranja zainteresirane javnosti, zaprimanja povratnih informacija i aktivnog uključivanja zainteresirane javnosti vezano uz navedenu odluku.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 23. srpnja do 7. kolovoza 2019. na poveznici.

(završeno: 1. rujna 2019.) o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

Izvješće o provedenome javnom savjetovanju o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

Savjetovanje je provedeno od 2. kolovoza 2019. do 1. rujna 2019. te je Izvješće dostupno na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=11652


Javno savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

2. kolovoza 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

Javno savjetovanje otvoreno je u svrhu informiranja zainteresirane javnosti, zaprimanja povratnih informacija i aktivnog uključivanja zainteresirane javnosti vezano uz prijedlog spomenutog pravilnika.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 2. kolovoza do 1. rujna 2019. godine na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11652

(završeno: 21. kolovoza 2019.) o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o prosvjetnoj inspekciji, s Konačnim prijedlogom zakona

Obavijest o otvorenome javnom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o prosvjetnoj inspekciji, s Konačnim prijedlogom zakona

6. kolovoza 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je 6. kolovoza 2019. godine javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o prosvjetnoj inspekciji, s Konačnim prijedlogom zakona.

Rok za primanje komentara zainteresirane javnosti je 21. kolovoza 2019. godine.

Cilj javnog savjetovanja je prikupljanje primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti te se stoga pozivaju svi zainteresirani da dostave svoje primjedbe i prijedloge vezane uz tekst Nacrta prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o prosvjetnoj inspekciji, s Konačnim prijedlogom zakona, elektroničkom aplikacijom e-Savjetovanja.

Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o prosvjetnoj inspekciji, s Konačnim prijedlogom zakona, dostupan je na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=11677

(završeno: 3. kolovoza 2019.) o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

19. srpnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Pozivamo zainteresiranu javnosti da se aktivno uključi u savjetovanje te dostavi svoje primjedbe i prijedloge uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanja.

Savjetovanje je otvoreno do 3. kolovoza 2019. godine.

Poveznica na e-Savjetovanje:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=11330

(završeno: 3. kolovoza 2019.) o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

19. srpnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Pozivamo zainteresiranu javnosti da se aktivno uključi u savjetovanje te dostavi svoje primjedbe i prijedloge uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanja.

Savjetovanje je otvoreno do 3. kolovoza 2019. godine.

Poveznica na e-Savjetovanje:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=11318

(završeno: 3. kolovoza 2019.) o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjeni Zakona o prosvjetnoj inspekciji

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjeni Zakona o prosvjetnoj inspekciji

19. srpnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjeni Zakona o prosvjetnoj inspekciji.

Pozivamo zainteresiranu javnosti da se aktivno uključi u savjetovanje te dostavi svoje primjedbe i prijedloge uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanja.

Savjetovanje je otvoreno do 3. kolovoza 2019. godine.

Poveznica na e-Savjetovanje:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=11332

(završeno: 21. kolovoza 2019.) o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, s Konačnim prijedlogom zakona

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Prijedlogu Zakona o izmjenama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, s konačnim prijedlogom Zakona

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje, nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnosti, Izvješće o provedenom savjetovanju o Prijedlogu Zakona o izmjenama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, s konačnim prijedlogom Zakona.

Izvješće o provedenom savjetovanju dostupno je na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=11681

 


Obavijest o otvorenome javnom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, s Konačnim prijedlogom zakona

6. kolovoza 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je 6. kolovoza 2019. godine javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, s Konačnim prijedlogom zakona.

Rok za primanje komentara zainteresirane javnosti je 21. kolovoza 2019. godine.

Cilj javnog savjetovanja je prikupljanje primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti te se stoga pozivaju svi zainteresirani da dostave svoje primjedbe i prijedloge vezane uz tekst Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, s Konačnim prijedlogom zakona, elektroničkom aplikacijom e-Savjetovanja.

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, s Konačnim prijedlogom zakona, dostupan je na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=11681

(završeno: 21. kolovoza 2019.) o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s Konačnim prijedlogom zakona

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Prijedlogu Zakona o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s konačnim prijedlogom Zakona                                                                                                                                                                                                                            

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje, nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnosti, Izvješće o provedenom savjetovanju o Prijedlogu Zakona o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s konačnim prijedlogom Zakona.

Izvješće o provedenom savjetovanju dostupno je na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=11684Obavijest o otvorenome javnom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s Konačnim prijedlogom zakona

6. kolovoza 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je 6. kolovoza 2019. godine javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s Konačnim prijedlogom zakona.

Rok za primanje komentara zainteresirane javnosti je 21. kolovoza 2019. godine.

Cilj javnog savjetovanja je prikupljanje primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti te se stoga pozivaju svi zainteresirani da dostave svoje primjedbe i prijedloge vezane uz tekst Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s Konačnim prijedlogom zakona, elektroničkom aplikacijom e-Savjetovanja.

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s Konačnim prijedlogom zakona, dostupan je na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=11684

 

(završeno: 8. listopada 2019.) o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona.

Izvješće je dostupno i na sljedećoj poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=12095


Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

23. rujna 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona.

Javno savjetovanje otvoreno je u svrhu informiranja zainteresirane javnosti. Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 23. rujna do 8. listopada 2019. godine na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=12095
 

(završeno: 8. listopada 2019.) o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona.

Izvješće je dostupno i na sljedećoj poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=12093


Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

23. rujna 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 23. 9. 2019. do 8. 10. 2019. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=12093

 

 

(završeno: 8. listopada 2019.) o obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Javno savjetovanje bilo je otvoreno u razdoblju od 23. 9. 2019. do 8. 10. 2019. godine.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnosti o Obrascu prethodne procjene za Zakon izmjenama i dopunama zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanja.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=12087


Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

23. rujna 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara javno savjetovanje o obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 23. 9. 2019. do 8. 10. 2019. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=12087

(završeno: 8. listopada 2019.) o obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjeni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjeni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

23. rujna 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara javno savjetovanje o obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjeni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 23. 9. 2019. do 8. 10. 2019. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=12083

(završeno: 17. listopada 2019.) o Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Srpski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C)

Javno savjetovanje o Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Srpski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C)

3. listopada 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Srpski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C). Javno savjetovanje otvoreno je u svrhu informiranja zainteresirane javnosti, zaprimanja povratnih informacija i aktivnog uključivanja zainteresirane javnosti vezano uz navedenu odluku. Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 2. listopada do 17. listopada 2019. na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=12205.

(završeno: 30. listopada 2019.) o Obrascu prethodne procjene za Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Obrascu prethodne procjene za Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

15. listopada 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 15. 10. 2019. do 30. 10. 2019. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=12312

(završeno: 30. listopada 2019.) o Obrascu prethodne procjene za Zakon o dualnom obrazovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene za Zakon o dualnom obrazovanju

14. veljače 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene za Zakon o dualnom obrazovanju, a koje je provedeno od 15. do 30. listopada 2019. godine.

Izvješće o provedenom savjetovanju dostupno je na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=12310


Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Obrascu prethodne procjene za Zakon o dualnom obrazovanju 

15. listopada 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o dualnom obrazovanju.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 15. 10. 2019.do 30. 10. 2019. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=12310

(završeno: 30. listopada 2019.) o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

14. siječnja 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnosti o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=12307


Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

15. listopada 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara javno savjetovanje o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 15. 10. 2019. do 30. 10. 2019. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=12307

(završeno: 30. listopada 2019.) o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2020. godinu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2020. godinu

15. listopada 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara javno savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2020. godinu.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 15. 10. 2019. do 30. 10. 2019. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=12305

(završeno: 15. studenoga 2019.) o prijedlogu Odluke o donošenju nastavnih planova posebnih kurikuluma za osnovnu školu

Javno savjetovanje o prijedlogu Odluke o donošenju nastavnih planova posebnih kurikuluma za osnovnu školu

17. listopada 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o prijedlogu Odluke o donošenju nastavnih planova posebnih kurikuluma za osnovnu školu.

Javno savjetovanje otvoreno je u svrhu informiranja zainteresirane javnosti vezano uz prijedlog spomenute odluke.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 16. listopada do 15. studenoga 2019. godine na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=12338

(završeno: 15. studenoga 2019.) o prijedlogu Odluke o donošenju nastavnog plana posebnih kurikuluma za srednje škole

Javno savjetovanje o prijedlogu Odluke o donošenju nastavnog plana posebnih kurikuluma za srednje škole

17. listopada 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o prijedlogu Odluke o donošenju nastavnog plana posebnih kurikuluma za srednje škole.

Javno savjetovanje otvoreno je u svrhu informiranja zainteresirane javnosti vezano uz prijedlog spomenute odluke.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 16. listopada do 15. studenoga 2019. godine na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=12336

(završeno: 29. studenoga 2019.) o prijedlogu Kurikuluma nastavnog predmeta Španjolski jezik

29. listoopada 2019.

Javno savjetovanje o prijedlogu Kurikuluma nastavnog predmeta Španjolski jezik

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o prijedlogu Kurikuluma nastavnog predmeta Španjolski jezik.

Javno savjetovanje otvoreno je u svrhu informiranja zainteresirane javnosti vezano uz prijedlog spomenutog kurikuluma.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 29. listopada do 29. studenoga 2019. godine na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=12435


(završeno: 15. studenoga 2019.) o Obrascu prethodne procjene učinka propisa za Zakon o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija

Javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene učinka propisa za Zakon o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija

4. studenoga 2019.

Na temelju čl. 11 Zakona o procjeni učinaka propisa (Narodne novine, broj 44/17.), Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene učinka propisa za Zakon o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 31. 10. 2019. do 15. 11. 2019. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=12487

(završeno: 15. studenoga 2019.) o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2020. godinu

Javno savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2020. godinu

4. studenoga 2019.

Na temelju čl. 11 Zakona o procjeni učinaka propisa (Narodne novine, broj 44/17.), Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara javno savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 31. 10. 2019. do 15. 11. 2019. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=12489

(završeno: 2. siječnja 2020.) Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Smjernica za vrednovanje procesa i ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda u osnovnoškolskome i srednjoškolskome odgoju i obrazovanju

Izvješće o provedenome javnom savjetovanju o nacrtu Smjernica za vrednovanje procesa i ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda u osnovnoškolskome i srednjoškolskome odgoju i obrazovanju

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o nacrtu Smjernica za vrednovanje procesa i ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda u osnovnoškolskome i srednjoškolskome odgoju i obrazovanju.

Savjetovanje je provedeno od 3. prosinca 2019. do 2. siječnja 2020. te je Izvješće dostupno na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=12800


4. prosinca 2019.

Smjernice za vrednovanje procesa i ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda u osnovnoškolskome i srednjoškolskome odgoju i obrazovanju

Vrednovanje procesa učenja i ostvarenosti ishoda označava postupke prikupljanja i analiziranja informacija te donošenja profesionalnih procjena o učeničkome učenju i rezultatima učenja.

Učiteljima vrednovanje predstavlja složen proces koji se temelji na poznavanju i razumijevanju:

  • kurikulumima definiranih odgojno-obrazovnih ciljeva, ishoda i očekivanja,
  • mogućnosti, dosega i ograničenja pojedinih pristupa, oblika i metoda vrednovanja,
  • procesa učenja, konteksta učenja i osobitosti učenika.

Savjetovanje je otvoreno i dostupno na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=12800

(završeno: 15. prosinca 2019.) o Nacrtu Pravilnika o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature

Objava izvješća o provedenom e-Savjetovanju sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Pravilnika o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature
31. prosinca 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja provelo je e-Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Pravilnika o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature te na sljedećoj poveznici objavljuje izvješće o tome: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=12887


Javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature
6. prosinca 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature dostupno od 6. prosinca 2019. do 15. prosinca 2019. godine na poveznici.
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=12887

(završeno: 24. prosinca 2019.) o Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Jezik i kultura romske nacionalne manjine u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (Model C)

Izvješće o provedenome javnom savjetovanju o prijedlogu kurikuluma za nastavni predmet Jezik i kultura romske nacionalne manjine u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C)

29. siječnja 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu kurikuluma za nastavni predmet Jezik i kultura romske nacionalne manjine u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C).

Savjetovanje je provedeno od 6. prosinca do 24. prosinca 2019. te je Izvješće dostupno i na sljedećoj poveznici.


Javno savjetovanje o Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Jezik i kultura romske nacionalne manjine u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (Model C)
11. prosinca 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Jezik i kultura romske nacionalne manjine u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (Model C).

Javno savjetovanje otvoreno je u svrhu informiranja zainteresirane javnosti, zaprimanja povratnih informacija i aktivnog uključivanja zainteresirane javnosti vezano uz navedenu odluku.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 6. prosinca do 24. prosinca 2019. na poveznici  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=12866.

(završeno: 3. siječnja 2020.) o Uredbi o izmjeni Zakona o obavljanju studentskih poslova

Izvješće o provedenome javnom savjetovanju o prijedlogu Uredbe o izmjeni Zakona o obavljanju studentskih poslova

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenome javnom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Uredbe o izmjeni Zakona o obavljanju studentskih poslova.

Savjetovanje je provedeno od 27. prosinca 2019. do 3. siječnja 2020. te je Izvješće dostupno i na sljedećoj poveznici.


Javno savjetovanje o Uredbi o izmjeni Zakona o obavljanju studentskih poslova
27. prosinca 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Uredbi o izmjeni Zakona o obavljanju studentskih poslova dostupno od 27. prosinca 2019. do 3. siječnja 2020. godine na poveznici.