Najava početka izrade akta strateškog planiranja - Nacionalnoga plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskoga plana za provedbu Nacionalnoga plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Vlada Republike Hrvatske donijela je na temelju članka 18. stavka 5. i članka 19. stavka 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 123/17) Odluku (KLASA: 022-03/20-04/352, URBROJ: 50301-05/16-20-6, od 14. listopada 2020. godine) o utvrđivanju akata strateškog planiranja povezanih s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine, rokova donošenja i tijela zaduženih za njihovu izradu, a u skladu s Prijedlogom uredbe Europskoga parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskome fondu za regionalni razvoj, Europskome socijalnom fondu plus, Kohezijskome fondu i Europskome fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih te za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize (COM (2018) 375 final).

Prema navedenoj odluci, obavještavamo javnost o početku izrade akta strateškog planiranja za čiju izradu je zaduženo Ministarstvo znanosti i obrazovanja - Nacionalnoga plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskoga plana za provedbu Nacionalnoga plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za razdoblje od 2021. do 2023. godine.

Sve aktivnosti Ministarstva u ovom području, kao i rad međuresorne Radne skupine za izradu Nacrta Nacionalnoga plana, bit će transparentne i javno dostupne, a širu javnost ovim putem pozivamo i da se aktivno uključi u sukreiranje predmetnog akta putem savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, o čemu ćemo također pravodobno informirati na našim mrežnim stranicama.
 

Najave | Strategijski i akcijski dokumenti | Odgoj i obrazovanje