Izrađena sveobuhvatna analiza srednjoškolskog obrazovanja

U sklopu Nacionalnoga plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO) Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi strukturnu reformu sustava odgoja i obrazovanja. Jedan od ciljeva reforme je povećati relevantnost srednjoškolskog obrazovanja povećanjem broja upisa u opće srednje škole (gimnazije), uz istodobno smanjenje udjela strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO) i poboljšanje relevantnosti strukovnih programa u odnosu na tržište rada.

Reformom se nastoji pridonijeti konsolidaciji brojnih postojećih programa srednjega strukovnog obrazovanja tako što će se smanjiti viškovi strukovnih programa i povećati relevantnost programa u odnosu na tržište rada. Reformom će se uvesti novi kurikulumi temeljeni na kvalifikacijama i profesionalnim standardima Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO), koji će biti popraćeni razvojem novoga nastavnog materijala i stručnim osposobljavanjem nastavnika u strukovnom obrazovanju.

Kako bi se podržale planirane reformske mjere, izrađena je „Studija o stanju u području srednjoškolskog obrazovanja u svrhu povećanja obuhvata učenika gimnazijskim programima i smanjivanja broja suficitarnih programa u strukovnom obrazovanju“, a podaci koje pruža bit će korišteni u planiranju reformskih mjera.


Dokumenti:

Studija o stanju u području srednjoškolskog obrazovanja u svrhu povećanja obuhvata učenika gimnazijskim programima i smanjivanja broja suficitarnih programa u strukovnome obrazovanju

Prilozi studiji

Pisane vijesti | Strategijski i akcijski dokumenti | Srednje obrazovanje