Nacionalni plan razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine i Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2024. godine

Na 203. sjednici održanoj u srijedu 22. ožujka 2023. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o usvajanju Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine (Nacionalni plan) i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2024. godine (Akcijski plan).
 
Nacionalni plan pobliže definira provedbu strateškog cilja i prioritetnih područja javnih politika za sektor odgoja i obrazovanja iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS). U sklopu razvojnog smjera 1 Održivo gospodarstvo i društvo, strateškog cilja 2 Obrazovani i zaposleni ljudi navedena su sljedeća prioritetna područja javnih politika koja predstavljaju i okvir za definiranje posebnih ciljeva Nacionalnog plana:
 
 1. Pristupačnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
 2. Stjecanje i razvoj temeljnih i strukovnih kompetencija
 3. Unaprjeđenje visokog obrazovanja
 4. Usklađeno i perspektivno tržište rada. 
 
Tematska područja Nacionalnog plana obuhvaćaju:
 
 1. Rani i predškolski, osnovnoškolski odgoj i obrazovanje te srednjoškolsko opće i umjetničko obrazovanje 
 2. Strukovno obrazovanje i osposobljavanje i obrazovanje odraslih 
 3. Visoko obrazovanje 
 4. Odgoj i obrazovanje djece/učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, pripadnika nacionalnih manjina i pripadnika hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske 
 5. Primjena digitalnih tehnologija u obrazovnom sustavu.
   
Na temelju Nacionalnog plana izrađen je provedbeni dokument - Akcijski plan za razdoblje do 2024. godine te su definirane mjere, sredstva za provedbu i pripadajući pokazatelji ishoda uz pomoć kojih će se pratiti uspješnost provedbe.
 
Nacionalni i pripadajući Akcijski plan predstavljaju jedan od uvjeta koji omogućuje provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine, a koji je nužno ispuniti kako bi se osigurala sredstva za sufinanciranje njihove provedbe iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u višegodišnjem financijskom okviru Europske unije za razdoblje od 2021. do 2027. godine. 
 
Za provedbu mjera Nacionalnog plana ukupno je predviđeno više od 2 milijarde EUR, a glavni izvor financiranja projekata u području odgoja i obrazovanja bit će fondovi Europske unije u financijskoj perspektivi od 2021. do 2027. godine, kao i Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Predviđena financijska sredstva predstavljaju značajan iskorak u ulaganjima u područje odgoja i obrazovanja i omogućuju provedbu ključnih reformskih procesa u sustavu
 
 • Dokumenti:
   
Izvješće o provedbi Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine (objavljeno 29. travnja 2024.)

Nacionalni plan razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine (.pdf)
Tablični prikaz - Nacionalni plan razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine (.pdf)
 
Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2024. godine (.pdf)
Tablični prikaz - Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2024. godine (.pdf)


Pisane vijesti | Strategijski i akcijski dokumenti | Odgoj i obrazovanje