Informacijska infrastruktura

Temeljnu infrastrukturu za primjenu novih tehnologija koje se koriste u obrazovnom i istraživačkom sustavu RH Ministarstvo znanosti i obrazovanja razvija i održava oslanjajući se na Hrvatsku akademsku i istraživačku mrežu - CARNet i Sveučilišni računski centar - Srce.

Usluge vezane uz informacijsku infrastrukturu sustava znanosti i obrazovanja nalaze se unutar sljedećih kategorija:
 • Pristup Internetu
 • Komunikacijske usluge i resursi
 • Računalne usluge i resursi
 • Podatkovne usluge
 • Elektronički identiteti
 • Informacijski sustavi i aplikacije
 • Informacijski resursi
 • Softver
 • e-Kompetencije
 • e-Obrazovanje
 • Sigurnost i nadzor
 • Časopisi i konferencije
Članstvo u CARNet mreži

Članice CARNeta mogu biti ustanove iz sustava znanosti i visokog obrazovanja te osnovnog i srednjeg školstva. Članstvom u CARNet mreži ustanove članice prvenstveno ostvaruju stalnu povezanost prema Internetu putem CARNet mreže i pravo na korištenje CARNetovih usluga.

Ustanove se povezuju u CARNet mrežu prijenosnim vodovima različitih tehnologija i brzina, ovisno o postojećoj infrastrukturi pružatelja telekomunikacijskih usluga, potrebama ustanova članica, promjenama na tržištu i sl.

Odluku o članstvu donosi ministar znanosti i obrazovanja. Kako bi ustanova postala članica CARNeta, svoju prijavu i popratnu dokumentaciju navedenu pod poveznicom Kako postati članica na CARNetovim stranicama, treba poslati na adresu Ministarstva znanosti i obrazovanja.
 
Softver

Obavijest o sklopljenom Okvirnom sporazumu o najmu korištenja Microsoft programskih proizvoda za javna visoka učilišta i javne znanstvene institute za razdoblje od 2020. do 2022. godine i Godišnjeg ugovora o najmu korištenja Microsoft programskih proizvoda za javna visoka učilišta i javne znanstvene institute za 2020. godinu
29. listopada 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sklopilo je novi Okvirni sporazum o najmu korištenja Microsoft programskih proizvoda za javna visoka učilišta i javne znanstvene institute za razdoblje od 2020. do 2022. godine i Godišnji ugovor o najmu korištenja Microsoft programskih proizvoda  za javna visoka učilišta i javne znanstvene institute za 2020. godinu.

Distribucija Microsoft programskih proizvoda

Distribucija Microsoft programskih proizvoda odvija se preko Distribucijskog centra za Microsoftove proizvode Sveučilišnog računskog centra Srce. Informacije o poslovima koordinacije, distribucije MS proizvoda i licenci možete pronaći na sljedećem linku: https://www.srce.unizg.hr/msref .

Kontakt Distribucijskog centra za Microsoftove programske proizvode

mskoordinatori: msref@srce.hr
javnost: helpdesk@srce.hr
telefon: +385 1 616 51 00
faks: +385 1 616 55 59

Office 365

Temeljem potpisanog okvirnog sporazuma i godišnjeg ugovora javna visoka učilišta i javni znanstveni instituti imaju pravo korištenja i Office 365 programskih proizvoda.

Od 16. 10. 2015. g. sva visoka učilišta u Republici Hrvatskoj mogu koristiti besplatni programski paket Office 365 uz korištenje elektroničkog identiteta u sustavu AAI@Eduhr.

Dodatne informacije o korištenju programskog paketa Office 365 možete pronaći i na sljedećim poveznicama:
https://www.srce.unizg.hr/office365/

Privatne ustanove

Privatna visoka učilišta i privatni znanstveni instituti mogu iz vlastitih sredstava nabaviti Microsoft programske proizvode koje je Ministarstvo ugovorilo u okviru važećeg okvirnog sporazuma, pod uvjetima i po cijeni koji su definirani važećim okvirnim sporazumom.

OBAVIJESTI O WEBINARIMA !!

U utorak, 3. 11. 2020. g. u 14 sati, počinje serijal „Teams“ webinara u organizaciji Microsofta.

Webinari će se održavati svaki drugi utorak do kraja 2020. godine:

Utorak, 3. 11. 2020. u 14.00 sati

Utorak, 17. 11. 2020. u 14.00 sati

Utorak, 1. 12. 2020. u 14.00 sati

Utorak, 15. 12. 2020. u 14.00 sati

Utorak, 22. 12. 2020. u 14.00 sati

 
Nakon održanih webinara na istoj poveznici moći ćete preuzeti i snimku webinara.

U suradnji s Microsoftom biti će organizirani webinari koji će pokrivati sljedeće teme:

 • Udaljeno učenje / Remote learning - MS Teams
 • Prelicenciranje A1 - A3
 • Teams Insights i Assignemnts
 • OneNote Class Notebook
 • Sway - Digital storytelling
 • Online ispiti MS Teams
 • Office 365  Questions & Answers / O365 Q&A
 • Obrasci / Forms
 • Office 365 pregled / O365 overview

Dokumenti:  

Minecraft Education Edition
12. prosinca 2018.

Ministarstvo znanosti  i obrazovanja ove godine je sklopilo Okvirni sporazum i prvi Godišnji ugovor o nabavi najma korištenja Microsoft programskih proizvoda za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj.

Temeljem  spomenutog Okvirnog sporazuma i Ugovora, Ministarstvo je, kao dodatnu pogodnost, nastavnicima i učenicima osnovnih i srednjih škola s aktivnim elektroničkim identitetom iz AAI@EduHr sustava, osiguralo pravo na instalaciju i korištenje Minecraft Education Edition aplikacije.

Minecraft Education Edition je obrazovna verzija popularne računalne igre Minecraft, koja se može koristiti individualno, tj. samostalno na računalima u školama ili kod kuće, a dodatno je i posebno prilagođena korištenju u učionicama.

Aplikacija se može preuzeti sa sljedeće poveznice:  https://education.minecraft.net/get-started/download/, a nakon instalacije, za prijavu je potrebno upisati podatke (adresu elektroničke pošte i zaporku) iz AAI@EduHr sustava.

 
Microsoft Download Center
30. listopada 2018.

Uz pomoć usluge Microsoft Download Center (MSDC) školama se omogućuje preuzimanje datoteka, aplikacija i nadogradnje operativnih sustava na koje imaju pravo na temelju „Microsoft Enrolment for Education Solutions“ ugovora potpisanog između Microsofta Hrvatska i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Na adresi Centra za preuzimanje Microsoftovih softvera za škole u Republici Hrvatskoj nalazi se središnje mjesto za preuzimanje Microsoftova softvera za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj. Licenčna prava koja proistječu iz ugovora Microsoft Enrolment for Education Solutions uključuju: Windows nadogradnju (upgrade) na postojeći instalirani kvalificirani operacijski sustav na računalu, dok Microsoft Office i Windows Server OS nisu nadogradnje, već pune verzije softvera koje se mogu instalirati na računala.

Pravo pristupa i preuzimanja datoteka imaju samo određeni administratori resursa u školama.

Detaljnije informacije dostupne su na stranicama Centra za preuzimanje. http://msdc.skole.hr
 
AAI@EduHr - autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i obrazovanja RH

AAI@EduHr je autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj koja omogućava sigurnu i pouzdanu uporabu unificiranih elektroničkih identiteta.

Središnje komponente sustava AAI@EduHr razvija i održava Srce, a cjelovitu autentikacijsku i autorizacijsku infrastrukturu sustava znanosti i obrazovanja RH čine i imenici ustanova, koje su davatelji elektroničkih identiteta svojim zaposlenicima, studentima i učenicima.

Sustav AAI@EduHr tehnički je realiziran uporabom distribuiranih LDAP imenika.

Svaka ustanova iz sustava MZO, koja je uključena u sustav AAI@EduHr kao matična ustanova, ima vlastiti LDAP imenik u kojemu su pohranjeni elektronički identiteti korisnika iz te ustanove.

Srce je vodilo projekt izgradnje sustava AAI@EduHr, a danas samostalno udomljuje, održava i unapređuje središnje usluge AAI@EduHr sustava te nosi ulogu Koordinatora sustava AAI@EduHr.

Ustroj AAI@EduHr reguliran je odgovarajućim Pravilnikom.

AAI@EduHr pruža
 • korisnicima, pojedincima:
  • jednostavno, sigurno i pouzdano korištenje svih resursa u sustavu AAI@EduHr uz pomoć jedinstvenog elektroničkog identiteta dobivenog na matičnoj ustanovi,
 • matičnim ustanovama (davateljima elektroničkih identiteta):
  • sigurno, pouzdano i efikasno upravljanje elektroničkim identitetima svojih djelatnika, suradnika i studenata kojima je bitno olakšano korištenje različitih mrežnih i mrežom dostupnih resursa, uz minimalnu administraciju te
 • davateljima usluga (resursa):
  • veću dostupnost i vidljivost usluge uz pojednostavljenu administraciju i standardiziran proces autentikacije i autorizacije korisnika.