Poziv na iskaz interesa za partnerstvo u prijavi HORIZON MSCA COFUND 2023 projekta – The New International Fellowship Mobility Programme for Experienced Researchers in Croatia (NEWFELPRO 2)

Rok: 17. siječnja 2024.


Rok za iskaz interesa: 17. siječnja 2024. godine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u veljači 2024. godine planira podnijeti projektni prijedlog NEWFELPRO 2 (The New International Fellowship Mobility Programme for Experienced Researchers in Croatia), u sklopu poziva HORIZON MSCA COFUND 2023.

Ovim projektom Ministarstvo znanosti i obrazovanja nastoji privući vrhunske postdoktorske istraživače iz drugih zemalja da se svojim angažmanom pridruže hrvatskim istraživačkim organizacijama ili drugim pravnim osobama koje se bave znanstvenim istraživanjem i inovacijama, a s ciljem davanja novog poticaja nacionalnim istraživačkim programima za strane istraživače (ohrabrujući dolaznu mobilnost), boljeg pozicioniranja hrvatskih istraživačkih organizacija u Europskome istraživačkom prostoru te doprinosa razvoju efikasnog tržišta rada za istraživače u Hrvatskoj povezivanjem industrije i akademske i znanstvene zajednice. 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja stoga poziva sve zainteresirane potencijalne prijavitelje, mikro, mala ili srednja poduzeća koja zadovoljavaju definiciju iz Priloga I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014, velika poduzeća, koja ne zadovoljavaju definiciju iz Priloga I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014 te istraživačke organizacije ili druge pravne osobe na dostavu iskaza interesa za sudjelovanje u prijavi projektnog prijedloga.

Pritom je „istraživačka organizacija“ svaka ona koja zadovoljava definiciju organizacije za istraživanje i širenje znanja sukladno Okviru Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2022/C 414/01), poglavlju 1.3., točki 16. (ff), što znači subjekt (kao što su sveučilišta, istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili virtualni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje), bez obzira na njegov pravni status (ustrojstvo na temelju javnog ili privatnog prava) odnosno način financiranja, čiji je cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost, putem predavanja, objavljivanja ili prijenosa znanja.

Sukladno navedenome, u prilogu ovog poziva možete pronaći predložak informacijskog lista koji čini temelj NEWFELPRO 2 projektnog prijedloga. 

Vaša organizacija, kao provedbeni partner (Implementing Partner), u ovom listu identificira svoju instituciju i potencijalne voditelje, kao i suradničke organizacije iz drugog sektora, odnosno organizacije koje bi imale ulogu pridruženog partnera (Associated Partner) u projektu. Molimo vas da u informacijskom listu vaše organizacije navedete minimalno jednu suradničku organizaciju te za istu pošaljete niže navedenu potrebnu dokumentaciju.

Uz informacijski list potrebno je priložiti ovjereno pismo namjere vaše organizacije te ovjereno pismo namjere suradničke organizacije, koja bi imala ulogu pridruženog partnera u projektu. 

Informacije o prihvatljivim provedbenim i pridruženim partnerima te njihovim zadaćama u projektu sadržane su u predlošku informacijskog lista, a upute za dopunu i ovjeru pisma namjere sadržane su u predlošku pisma.
  
S obzirom na nadolazeći rok prijave potičemo da nas, u slučaju interesa za sudjelovanjem u projektu, kontaktirate što prije kako bismo vam mogli pravodobno pružiti potporu u pripremi potrebne projektne dokumentacije.

Za pomoć i objašnjenja u pripremi potrebne dokumentacije slobodno se obratite na mail adresu
newfelpro@mzo.hr.

Dokumentacija za partnerstvo u projektu NEWFELPRO 2:

Obrazac 1. Informacijski list za provedbene partnere - ogledni primjerak
Obrazac 2. Informacijski list za provedbene partnere - obrazac na engleskom jeziku
Obrazac 3. Pismo namjere za provedbene partnere - obrazac na engleskom jeziku
Obrazac 4. Pismo namjere za pridružene partnere - obrazac na engleskom jeziku

Detalji MSCA COFUND 2023 (HORIZON-MSCA-2023-COFUND-01) poziva dostupni su OVDJE.

Sve potrebne dokumente (informacijski list, pismo namjere provedbenog partnera i pismo namjere pridruženih partnera) potrebno nam je uputiti elektroničkom poštom na e-mail adresu:
mateoante.bosnic@mzo.hr, a najkasnije do 17. siječnja 2024. godine.