Nacionalna skupina za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj


Nacionalna skupina za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja osnovana je 2015. godine s ciljem provođenja ciljeva i mjera iz Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, posebno Cilja 6.2.3. 'Izraditi i implementirati nacionalni akcijski plan za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja, vodeći računa o potrebi koordiniranih mjera na svim razinama sustava obrazovanja'.

Nacionalna skupina je izradila Nacionalni plan za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019. - 2021., kojega je usvojila Vlada Republike Hrvatske na svojoj 135. sjednici 3. siječnja 2019. godine.

Usvojena su i dva dokumenta kao prilog Nacionalnom planu i to Podzastupljene i ranjive skupine u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj te Smjernice za unapređenje sustava potpore studentima s invaliditetom u Republici Hrvatskoj.

Tijekom 2022. godine provedeno je istraživanje o provedbi Nacionalnog plana koje je predstavljeno u Izvješću o provedbi Nacionalnog plana za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019. - 2021.

Na temelju izvješća o provedbi Nacionalnog plana izrađen je nacrt Plana mjera za unaprjeđenje uključivosti i pravednosti u visokom obrazovanju Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2025.

Trenutni saziv Nacionalne skupine čine: izv. prof. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica, prorektorica Sveučilišta u Dubrovniku, voditeljica Nacionalne skupine, Đurđica Dragojević, Uprava za visoko obrazovanje, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, zamjenica voditeljice, Marina Crnčić Sokol, Uprava za visoko obrazovanje, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Vedrana Šenjug Užarević, Uprava za visoko obrazovanje, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Vesna Hrvoj Šic, Uprava za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Danijela Špehar, Kabinet ministra, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Margareta Mađerić, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Zdenko Križić, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Kristina Svalina, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Ljubica Petrović Baronica, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i SALTO centar, Lidija Novosel, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, prof. dr. sc. Nikola Koceić-Bilan, Rektorski zbor Republike Hrvatske, doc. dr. sc. Ruža Karlović, Zbor veleučilišta Republike Hrvatske, doc. dr. sc. Petar Mišević, Hrvatska gospodarska komora i Luka Lešić, Hrvatski studentski zbor i Sveučilište u Zadru.

Kontakt adresa Nacionalne skupine je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih,
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, email: socijalnadimenzija_vo@mzom.hr, telefon: 01 4594 537.


Održan seminar o unapređenju socijalne dimenzije visokog obrazovanja
objavljeno 24. lipnja 2024.

Državna tajnica doc. dr. sc. Iva Ivanković sudjelovala je na neformalnom sastanku ministara obrazovanja i mladih u Zaragozi 18. i 19. rujna 2023. godine
objavljeno 25. rujna 2023.

Usvojen Plan mjera za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja za razdoblje 2023. - 2025.
objavljeno 14. rujna 2023.

Izvješće o provedbi Nacionalnog plana za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja (.pdf)
objavljeno 2. kolovoza 2022.

Održana druga sjednica Nacionalne skupine za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja
objavljeno 30. lipnja 2021.

Održana virtualna konstituirajuća sjednica Nacionalne skupine za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja
objavljeno 28. svibnja 2021.

Održana druga sjednica Nacionalne skupine za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja
objavljeno 10. prosinca 2019.

Održana konstituirajuća sjednica Nacionalne skupine za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja
31. svibnja 2019.

Održan 1. sastanak BFUG Savjetodavne skupine za socijalnu dimenziju visokog obrazovanja u Zagrebu
27. veljače 2019.

Vlada RH usvojila Nacionalni plan za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019. - 2021.
7. siječnja 2019.