Održana virtualna konstituirajuća sjednica Nacionalne skupine za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja

Slika \slike\Obrazovanje\soc_dim-25-5-2021.jpg
Dana 25. svibnja 2021. godine održana je konstituirajuća sjednica Nacionalne skupine za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u online formatu.

Prisutne je uvodno pozdravio državni tajnik Ministarstva znanosti i obrazovanja Ivica Šušak, voditelj Nacionalne skupine za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja, naglasivši važnost inkluzivnosti u svim područjima društva, pa tako i u visokom obrazovanju, ali i nastavka aktivnog bavljenja razvojem politika socijalne dimenzije.

U Nacionalnu skupinu za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja imenovani su: Ivica Šušak - državni tajnik i voditelj Nacionalne skupine, Dijana Mandić - načelnica Sektora za razvoj visokog obrazovanja Ministarstva znanosti i obrazovanja i zamjenica voditelja, Margareta Mađerić - državna tajnica Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Danijela Špehar - savjetnica u Kabinetu ministra znanosti i obrazovanja, Vesna Hrvoj Šic - predstavnica Uprave za odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja, Jurica Dugandžić - viši stručni savjetnik Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ivana Borošić - predstavnica Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Lidija Novosel - predstavnica Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, prof. dr. sc. Goran Kardum - prorektor za nastavu Sveučilišta u Splitu i predstavnik Rektorskog zbora, doc. dr. sc. Ruža Karlović - prodekanica Visoke policijske škole za istraživanje, razvoj i sveučilišni studij i predstavnica Vijeća veleučilišta i visokih škola, Tin Meštrović sa Sveučilišta u Zadru - predstavnik Hrvatskoga studentskog zbora, izv. prof. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica - prorektorica Sveučilišta u Dubrovniku, prof. dr. sc. Srđan Podrug - dekan Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu i Miško Krešić - student Sveučilišta u Zadru.

Zadaće nove Nacionalne skupine su izraditi Nacionalni plan za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja 2022. - 2025., izraditi Izvješće o provedbi Nacionalnoga plana za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja 2019. - 2021., izrađivati i usvajati relevantne dokumente vezane uz socijalnu dimenziju visokog obrazovanja, podizati svijest o važnosti socijalne dimenzije, promovirati inkluziju u obrazovnome sustavu na svim razinama, izvještavati javnost o aktivnostima unaprjeđenja socijalne dimenzije obrazovanja na nacionalnoj i europskoj razini te sudjelovati na relevantnim međunarodnim sastancima i konferencijama.

Članove Nacionalne skupine na sjednici je izvijestila voditeljica projekta SIDERAL - Socijalna i međunarodna dimenzija obrazovanja i priznavanja prethodnog učenja Ana Jerković, iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, o  aktivnostima projekta SIDERAL, koji je u protekle dvije godine pružao podršku u provedbi mjera Nacionalnoga plana za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja, kao i Nacionalnoj skupini povezujući je sa Savjetodavnom skupinom za socijalnu dimenziju BFUG-a i politikama inkluzivnosti na razini Europskoga prostora visokog obrazovanja (EHEA).

Zatim su Iva Odak i Nikola Baketa iz Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu i recenzenti Martin Unger s Instituta za napredne studije u Beču te Martina Gaisch sa Sveučilišta primijenjenih znanosti Gornje Austrije predstavili studiju „O ranjivim i podzastupljenim skupinama u visokom obrazovanju: Prilozi unaprjeđivanju socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj“, koja je realizirana u sklopu projekta SIDERAL, a vezuje se uz popratni dokument Nacionalnoga plana za unaprjeđenje socijalne dimenzije o ranjivim i podzastupljenim skupinama studenata.

Iva Odak naglasila je da je cilj studije bio provesti empirijsku analizu uvjeta i pretpostavki za poboljšanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na uži skup ranjivih i podzastupljenih skupina. Naglasila je da bi mjere koje već postoje u sustavu visokog obrazovanja (npr. javne stipendije) trebalo dodatno razviti i prilagoditi drugim identificiranim skupinama, u skladu s njihovim potrebama. Predstavljene preporuke u studiji odnose se na prijedloge za poboljšanje institucionalnih politika na razini visokih učilišta, kao i na razini nacionalnih obrazovnih politika.

Recenzent Martin Unger s Instituta za napredne studije u Beču istaknuo je izniman uspjeh Hrvatske na razvoju politika u poboljšavanju socijalne dimenzije visokog obrazovanja, usporedivši je s Austrijom i Irskom, te je pohvalio kvalitetu studije za koju smatra da daje izniman doprinos unaprjeđenju inkluzivnosti u visokom obrazovanju.

Thomas Farnell s Instituta za razvoj obrazovanja predstavio je istraživanja vezana uz unaprjeđivanje socijalne dimenzije obrazovanja u razdoblju od 2021. do 2024. u sklopu ESP projekta TEMCO: Tematska mreža, cjeloživotno obrazovanje dostupno svima. Naglasio je buduću važnu aktivnost prilikom provedbe znanstvenih istraživanja, a to je usmjerenost na trendove i uzroke odustajanja od studija u visokom obrazovanju.

Zadnja točka konstituirajuće sjednice Nacionalne skupine bila je usmjerena na dogovor o izradi izvješća o provedbi Nacionalnoga plana za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja 2019. - 2021. te promišljanju izrade novoga Nacionalnog plana 2022. - 2024. na temelju izvješća o provedbi prijašnjega plana.


Pisane vijesti | Projekti | Visoko obrazovanje