Nastavlja se rad na razvoju sustava priznavanja prethodnog učenja

U lipnju 2021. godine u sklopu Erasmus+ projekta SIDERAL nastavljene su aktivnosti čija je svrha pružiti potporu hrvatskim visokim učilištima u razvoju sustava priznavanja prethodnog učenja, s naglaskom na priznavanje ishoda neformalnog i informalnog učenja.

U ponedjeljak, 21. lipnja održana je kratka virtualna radionica na kojoj su gđa Christina Paulus s bečkog sveučilišta prirodnih znanosti BOKU i gđa Giselheid Wagner s Akademije cjeloživotnog obrazovanja, koja se bavi prvenstveno kvalificiranjem andragoških djelatnika, predstavile vlastite prakse u priznavanju ishoda učenja stečenih formalnim i informalnim obrazovanjem. Na radionici su sudjelovali predstavnici hrvatske akademske zajednice - članovi Radne skupine za provedbu postupaka priznavanja prethodnog učenja s kolegama s visokih učilišta koji rade na toj temi.

U utorak, 29. lipnja održana je rasprava o prvom nacrtu Smjernica za priznavanje prethodnog učenja u sustavu visokog obrazovanja, dokumentu koji Ministarstvo znanosti i obrazovanja izrađuje uz pomoć spomenute radne skupine. Uvod raspravi dale su u sklopu projekta imenovane recenzentice, gđa Christina Raab sa Sveučilišta u Innsbrucku i gđa Barbara Birke iz austrijske nacionalne agencije za osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja AQ Austria. Austrijske stručnjakinje ukratko su predstavile smjernice koje su s istom svrhom izradile za austrijska visoka učilišta 2016. godine te svoje trenutne aktivnosti na razvoju priznavanja prethodnog učenja u austrijskom visokom obrazovanju a u svjetlu nedavno izmijenjenog zakonskog okvira. Zatim su se osvrnule na nacrt hrvatskih Smjernica i dale preporuke za daljnji rad, koje su raspravljene unutar radne skupine. Dogovoreno je da će se rad na dokumentu nastaviti s ciljem da Smjernice budu objavljene tijekom rujna.

Pisane vijesti | Priopćenja | Visoko obrazovanje