Održana završna konferencija projekta SIDERAL

  • Slika
  • Slika
Dana 7. srpnja 2021. godine održana je završna virtualna konferencija projekta SIDERAL – Social and International Dimension of Education and Recognition of Acquired Learning. Konferencija je bila usmjerena na daljnji razvoj politika socijalne uključivosti kroz prezentaciju rezultata projekta i rasprave o recentnim zbivanjima i trendovima. Konferenciji su prisustvovala 122 sudionika iz 15 zemalja, a moderirala ju je Ana Jerković, voditeljica projekta. Uvodno je prisutne pozdravila načelnica Sektora za razvoj visokog obrazovanja Ministarstva znanosti i obrazovanja Dijana Mandić.

Na samom početku konferencije, predstavnici Svjetske banke Diego Ambasz i Lucia Brajković dali su globalni prikaz utjecaja pandemije na obrazovanje. Na to se nadovezala Henriette Stӧber iz Europskog udruženja sveučilišta s prikazom načina na koji je kriza osvijestila važnost dostupnosti obrazovanja svima, kao i mjera za inkluzivnost  koje su među ostalim obuhvaćene i programom Erasmus+ 2021.-2027. Martina Darmanin, predsjednica Europske studentske unije, govorila je o aktivnostima Savjetodavne skupine za socijalnu dimenziju Skupine za praćenje Bolonjskog procesa (BFUG), pojasnila je Načela i smjernica za jačanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u EHEA-i te rezultate studije Studentski život tijekom i poslije COVID-pandemije – europski uvidi. Saša Puzić s Instituta za društvena istraživanja Zagreb predstavio je studiju O podzastupljenim i ranjivim skupinama studenata – prilozi unaprjeđivanju socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj koja sadrži analize povezane sa socijalnom dimenzijom visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Potom je Đurđica Dragojević iz Ministarstva znanosti i obrazovanja predstavila razvoj nacionalnih politika priznavanja prethodnog učenja u visokom obrazovanju kao jednog od alata unapređenja socijalne dimenzije visokog obrazovanja.

U cjelini posvećenoj uključivosti u obrazovanju u digitalnom dobu, Ninoslav Šćukanec Schmidt s Instituta za razvoj obrazovanja Zagreb predstavio je dugoročne učinke pandemije na mlade, ali i načine na koji je krizu moguće upotrijebiti za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja. Maria Keplinger iz austrijskog Federalnog ministarstva obrazovanja, znanosti i istraživanja predstavila je austrijski odgovor na pandemiju, uz poseban naglasak na intenzivnije psihološko savjetovanje za studente. Velimir Srića s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu govorio je o promjeni pristupa obrazovanju uslijed povećane dominacije digitalne tehnologije. Martina Gaisch sa Sveučilišta primijenjenih znanosti Gornje Austrije osvrnula se na mogućnost postizanja UN-ovog cilja održivog razvoja vezanog za obrazovanje, a koji se odnosi na znatno povećanje broja građana koji imaju odgovarajuće vještine za zapošljavanje, dostojan posao i poduzetništvo do 2030. godine, osiguravanje inkluzivnog i pravednoga kvalitetnog obrazovanja na svim razinama te promicanje cjeloživotnog obrazovanja za sve. Martin Unger s Instituta za napredne studije u Beču problematizirao je digitalizaciju za koju smatra da nije namijenjena svima niti je moguće ponuditi sve kolegije uživo i online, iako drži da bi svaka zemlja trebala imati jedno virtualno sveučilište.

Konferencija je zaključena okruglim stolom na temu priznavanju prethodnog učenja. Ernesto Villalba-Garcia iz europske agencije za cjeloživotno učenje CEDEFOP govorio je o izradi nove verzije europskih smjernica za priznavanje neformalnog i informalnog učenja. Christina Paulus s bečkog sveučilišta BOKU govorila je o vlastitom iskustvu rada na postupcima priznavanja prethodnog učenja te naglasila da je u tom području ključna suradnja stručnjaka iz visokog obrazovanja sa stručnjacima iz cjeloživotnog obrazovanja koja često izostaje. Marta Žuvić sa Sveučilišta u Rijeci i Mislav Balković s Visokog učilišta Algebra govorili su o iskustvu uvođenja postupaka prethodnog učenja na vlastita visoka učilišta te važnosti izravnog uključivanja i podrške uprave visokog učilišta. Konačno, Michael Karpišek je ispred EURASHE predstavio recentne studije prethodnog učenja te govorio o najavljenim europskim inicijativama u tom području.

Pisane vijesti | Projekti | Visoko obrazovanje