Najava završne konferencije projekta SIDERAL – Socijalna i međunarodna dimenzija obrazovanja i priznavanja prethodnog učenja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira završnu konferenciju Erasmus+ projekta SIDERAL - Socijalna i međunarodna dimenzija obrazovanja i priznavanja prethodnog učenja / Social and International Dimension of Education and Recognition of Acquired Learning, koja će se održati u srijedu, 7. srpnja 2021. godine, s početkom u 9,30 sati u virtualnom obliku. Program završne konferencije dostupan je na sljedećoj poveznici.

Projekt se bavio područjima socijalne dimenzije u visokom obrazovanju i priznavanjem prethodnog učenja kao instrumentom za veću uključivost. Cilj projekta je bio podržati provedbu mjera Nacionalnog plana za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja Republike Hrvatske 2019. - 2021., koje se odnose na istraživanja vezana uz ranjive i podzastupljene skupine studenata, razvoj metodologije za praćenje obrazovnih puteva studenata te razvoj smjernica za priznavanje prethodnog učenja za visoka učilišta. S obzirom na pandemiju COVID-19, jedno istraživanje u sklopu ovog projekta odnosilo se na prednosti i nedostatke online učenja i podučavanja te iskustva studenata tijekom pandemije.

Projektom se također sufinancirala Savjetodavna skupina za socijalnu dimenziju Europske skupine za praćenje Bolonjskog procesa, a putem konferencija, aktivnosti suradničkog učenja i radnih skupina nastojalo se aktivno doprinijeti sveobuhvatnoj europskoj i nacionalnoj raspravi o socijalnoj dimenziji i priznavanju prethodnog učenja u visokom obrazovanju.

Partneri na projektu bili su Savezno ministarstvo obrazovanja, znanosti i istraživanja Republike Austrije, Švedsko vijeće za visoko obrazovanje (UHR) i Europska studentska unija (ESU).

Rezultati projekta bit će predstavljeni na završnoj konferenciji te će se ispitati trenutno stanje inkluzivnosti u visokom obrazovanju, online učenja i podučavanja na globalnoj, europskoj i nacionalnoj razini, kao i dati preporuke za budućnost. Konferencija će okupiti dionike iz različitih europskih zemalja, institucija, visokih učilišta i studentskih udruga. Radni jezik konferencije je engleski.


Najave | Projekti | Visoko obrazovanje