Dodijeljeno više od 2 milijarde kuna za obnovu infrastrukture u području visokog obrazovanja i znanosti oštećene potresom

 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu svečano su uručena 42 ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za obnovu infrastrukture 24 visokoškolskih i znanstvenih ustanova pogođenih potresom u ukupnom iznosu od 2.140.837.980 kuna. Ugovore visokim učilištima i znanstvenim institutima stradalima u potresu dodijelio je predsjednik Vlade RH Andrej Plenković i ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

Sredstva će se koristiti za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

Poziv koji je prethodio ovim ugovorima je raspisan 28. siječnja 2021. godine kao otvoreni trajni poziv, a zatvara se najkasnije do 30. 11. 2021. ili prije toga ukoliko se dodijele sva raspoloživa sredstva. Prihvatljivi prijavitelji u okviru Poziva su visoka učilišta (i njihove sastavnice za neintegrirana sveučilišta) upisana u Upisnik visokih učilišta i osnovana od strane RH ili vjerske zajednice te javni znanstveni instituti upisani u Upisnik znanstvenih organizacija i osnovani od strane RH ili vjerskih zajednica.

Za nadoknadu sredstava za obnovu infrastrukture u području osnovnoškolskog, srednjoškolskog obrazovanja i predškolskog odgoja zadužen je Grad Zagreb.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:
 
 1. Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
 2. Grupa 2.: Priprema projektne i tehničke dokumentacije
 3. Grupa 3.: Izvedba radova
 4. Grupa 4.: Nabava opreme koja je stradala u potresu
 5. Grupa 5.: Upravljanje projektom i administracija
 6. Grupa 6.: Promidžba i vidljivost

Do 29. lipnja 2021. godine zaprimljeno je 59 projektnih prijava a evaluacija projektnih prijedloga odvija se kroz 4 faze postupka dodjele:
 
 • FAZA 1: zaprimanje i registracija projektnih prijedloga
 • FAZA 2: administrativna provjera
 • FAZA 3: provjera prihvatljivosti prijavitelja, operacije, troškova i aktivnosti,
 • FAZA 4: sklapanje ugovora

Postupak dodjele provodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a provjera prihvatljivosti troškova radi se temeljem dokumenta Arhitektonskog fakulteta o kategorijama referentnih cijena gradnje.

Zaprimljeno je 59 prijava u iznosu od 2.849.628.116,25 kuna, 42 je prihvaćeno, a 13 projekata je isključeno iz postupka zbog nepotpune dokumentacije, neprihvatljivosti prijavitelja (većinom zbog suvlasništva s privatnim stanarima) te neprihvatljivih aktivnosti/troškova. Za dva projekta koji imaju upitno vlasništvo, upućen je dopis DORH-u kako bi dali  mišljenje možemo li ih ugovoriti ili odbiti. Iznos ta dva projekta je 67.226.727,70 kn, a još dva projekta su u postupku evaluacije.

Tablica institucija potpisnica ugovora:
 

INSTITUCIJA
 
IZNOS
(u kunama)

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
377.249.143

Arhitektonski, Građevinski i Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
203.149.470

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 
194.497.011

Fakultet elektrotehnike i računarstva
 
171.102.892

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
160.988.403

Sveučilište u Zagrebu
 
150.946.331

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
 
123.434.691

Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
 
108.785.000

Akademija likovnih umjetnosti
 
88.053.928

Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 
87.980.216

Ekonomski fakultet
 
82.795.000

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 
76.055.184

Ministarstvo unutarnjih poslova
 
69.920.701

Agronomski fakultet
 
69.248.807

Hrvatsko katoličko sveučilište
 
59.359.125

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
 
40.918.640

Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
 
25.438.882

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
14.340.774

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
 
13.212.022

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
13.171.173

Institut za fiziku
 
7.370.625

Institut Ruđer Bošković
 
1.572.555

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
835.651

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
413.257


 
2.140.839.480


Pisane vijesti | Projekti | EU fondovi