Objavljena studija O podzastupljenim i ranjivim skupinama studenata – prilozi unaprjeđivanju socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj

U sklopu projekta SIDERAL – socijalna i međunarodna dimenzija obrazovanja i priznavanja prethodnog učenja, objavljena je studija O podzastupljenim i ranjivim skupinama studenata – prilozi unaprjeđivanju socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Studiju je izradio Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ), a urednik izdanja je dr. sc. Saša Puzić. Recenzenti su dr. Martina Gaisch sa Sveučilišta primijenjenih znanosti Gornje Austrije i Martin Unger s Instituta za napredne studije u Beču.

Studija sadrži analize povezane sa socijalnom dimenzijom visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, pregled dosadašnjih studija o nedovoljno zastupljenim i ranjivim skupinama studenata, analizu postojećih nacionalnih politika i strateških dokumenata visokih učilišta te daje uvid u studentsko iskustvo kako bi se identificirale prepreke koje proizlaze iz njihove pripadnosti ranjivoj skupini.

Zaključeno je da su postojeći istraživački i strateški dokumenti, kao i politike, usmjereni na relativno mali broj ranjivih skupina te da mjere koje već postoje u sustavu visokog obrazovanja treba dodatno razviti i prilagoditi drugim identificiranim skupinama u skladu s njihovim potrebama. Studijom su utvrđeni aspekti ranjivosti i podzastupljenosti koji nisu riješeni postojećim mjerama te za koje se predlažu nova rješenja. Preporuke u studiji odnose se na prijedloge za poboljšanje institucionalnih politika na razini visokih učilišta, kao i na razinu nacionalnih obrazovnih politika.

Studiju O podzastupljenim i ranjivim skupinama studenata – prilozi unaprjeđivanju socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj usvojila je Nacionalna skupina za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja na sjednici održanoj 25. svibnja 2021. godine.

Studija je dostupna na sljedećoj poveznici.


Pisane vijesti | Izvješća | Visoko obrazovanje