Objavljena Metodologija za prikupljanje podataka o obrazovnim i profesionalnim putevima studenata prema njihovom socijalnom i ekonomskom statusu

U sklopu projekta SIDERAL – Socijalna i međunarodna dimenzija obrazovanja i priznavanja prethodnog učenja objavljena je publikacija Metodologija za prikupljanje podataka o obrazovnim i profesionalnim putevima studenata prema njihovom socijalnom i ekonomskom statusu. Metodologija je rezultat provedbe mjera Nacionalnog plana za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019. - 2021., koji u sklopu svoga prvog cilja „Ostvariti sustavno prikupljanje i obraditi podatke koji su relevantni za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja te ih rabiti u tu svrhu“ navodi i specifične aktivnosti koje uključuju integriranje i sistematizaciju postojećih baza podataka različitih tijela te usvajanje jedinstvene i standardizirane metodologije prikupljanja, vođenja i uporabe podataka o socijalnom i ekonomskom statusu studenata te drugih uvjeta ranjivosti.

Metodologija je izrađena na temelju informacija prikupljenih od visokih učilišta anketnim upitnikom o provođenju mjera Nacionalnog plana, kao i analizom sustava prikupljanja i vođenja podataka koje Ministarstvo znanosti i obrazovanja vodi u službenim evidencijama o studentima, programima, visokim učilištima i potporama.

Svrha Metodologije je postavljanje temelja za uspostavu tehničkog sustava za prikupljanje relevantnih i svrsishodnih podataka koji bi služili donositeljima politika vezanih uz javno financiranje, kao i samim visokim učilištima za ciljano donošenje mjera i unaprjeđenje socijalne dimenzije u instituciji, posebno vodeći računa o zaštiti osobnih podataka.

Metodologija je dostupna na sljedećoj poveznici na hrvatskom jeziku te na engleskom jeziku.


Pisane vijesti | Projekti | Visoko obrazovanje