Vlada RH usvojila Nacionalni plan za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019. - 2021.

Vlada RH usvojila Nacionalni plan za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019. - 2021.

Vlada Republike Hrvatske usvojila je Nacionalni plan za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019. - 2021. na svojoj 135. sjednici u četvrtak, 3. siječnja 2019. godine.

Prijedlog Nacionalnoga plana za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj izradila je Nacionalna skupina za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja, koja je osnovana 2015. godine s ciljem provođenja ciljeva i mjera iz Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, posebno Cilja 6.2.3. 'Izraditi i implementirati nacionalni akcijski plan za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja, vodeći računa o potrebi koordiniranih mjera na svim razinama sustava obrazovanja'. Nacionalni plan je rezultat istraživačkoga rada i stručnih rasprava Nacionalne skupine u sklopu 13 sjednica, javnih savjetovanja i opsežnoga konzultacijskog procesa s tijelima državne uprave, a prethodila mu je izrada dvaju popratnih dokumenata koji predstavljaju pregled empirijskih uvida relevantnih za socijalnu dimenziju visokog obrazovanja u Hrvatskoj – Podzastupljene i ranjive skupine u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj te Smjernice za unapređenje sustava potpore studentima s invaliditetom u Republici Hrvatskoj. Navedene dokumente usvojila je Nacionalna skupina za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja te će poslužiti kao podloga za daljnja istraživanja tematike socijalne dimenzije.

Nacionalni plan za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019. - 2021. ima šest ciljeva koji su identificirani kao prioritetni u procesu razvoja ovog područja visokog obrazovanja te 33 podcilja s jasnim obrazloženjima aktivnosti, nadležnostima te indikatorima. Šest ključnih ciljeva su:

1) Ostvariti sustavno prikupljanje i obradu podataka koji su relevantni za unapređivanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja te ih koristiti u tu svrhu;
2) Unaprijediti pristup visokom obrazovanju podzastupljenim i ranjivim skupinama i ukloniti prepreke pri ulasku;
3) Omogućiti jednake prilike svim studentima tijekom studiranja;
4) Podići stopu završavanja studija i zapošljavanja podzastupljenih i ranjivih skupina nakon završetka studija;
5) Unaprijediti sustav financijske pomoći pripadnicima podzastupljenih i ranjivih skupina;
6) Uključiti standarde vezane uz unapređivanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u sustav osiguravanja kvalitete.

Za provedbu Nacionalnoga plana zadužena su nadležna tijela državne uprave, visoka učilišta, dionici iz gospodarstva te civilnog društva, a koordinator provedbe bit će Nacionalna skupina za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja.

Pisane vijesti | Priopćenja | Visoko obrazovanje