Razvoj visokog obrazovanja

Bolonjski proces

Republika Hrvatska pristupila je Bolonjskome procesu 2001. godine te je time pokrenula reforme u visokom obrazovanju koje su omogućile da visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj postane dio Europskoga prostora visokog obrazovanja.

Politika provedbe Bolonjskoga procesa kreira se deklaracijama i priopćenjima koje donose ministri na zajedničkim sastancima/konferencijama:

U razdoblju između ministarskih konferencija provedbu Bolonjskoga procesa nadgleda Bologna Follow-up Group (BFUG).
Predstavnik Republike Hrvatske u skupini za praćenje Bolonjskoga procesa (BFUG) je Dijana Mandić.

Više informacija i dokumenata o Bolonjskome procesu i aktualnim događajima u Europskome prostoru visokog obrazovanja možete saznati na službenoj stranici European Higher Education Area and Bologna Process.
 


 

Dokumenti:

Nacionalna skupina za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj

Nacionalna skupina za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja osnovana je 2015. godine s ciljem provođenja ciljeva i mjera iz Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, posebno Cilja 6.2.3. 'Izraditi i implementirati nacionalni akcijski plan za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja, vodeći računa o potrebi koordiniranih mjera na svim razinama sustava obrazovanja'.

Nacionalna skupina je izradila Nacionalni plan za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019. - 2021., kojega je usvojila Vlada Republike Hrvatske na svojoj 135. sjednici 3. siječnja 2019. godine.

Usvojena su i dva dokumenta kao prilog Nacionalnom planu i to Podzastupljene i ranjive skupine u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj te Smjernice za unapređenje sustava potpore studentima s invaliditetom u Republici Hrvatskoj.

Tijekom 2022. godine provedeno je istraživanje o provedbi Nacionalnog plana koje je predstavljeno u Izvješću o provedbi Nacionalnog plana za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019. - 2021.

Na temelju izvješća o provedbi Nacionalnog plana izrađen je nacrt Plana mjera za unaprjeđenje uključivosti i pravednosti u visokom obrazovanju Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2025.

Trenutni saziv Nacionalne skupine čine: izv. prof. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica, prorektorica Sveučilišta u Dubrovniku, voditeljica Nacionalne skupine, Đurđica Dragojević, Uprava za visoko obrazovanje, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, zamjenica voditeljice, Marina Crnčić Sokol, Uprava za visoko obrazovanje, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Vedrana Šenjug Užarević, Uprava za visoko obrazovanje, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Vesna Hrvoj Šic, Uprava za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Danijela Špehar, Kabinet ministra, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Margareta Mađerić, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Zdenko Križić, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Kristina Svalina, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Ljubica Petrović Baronica, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i SALTO centar, Lidija Novosel, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, prof. dr. sc. Nikola Koceić-Bilan, Rektorski zbor Republike Hrvatske, doc. dr. sc. Ruža Karlović, Zbor veleučilišta Republike Hrvatske, doc. dr. sc. Petar Mišević, Hrvatska gospodarska komora i Luka Lešić, Hrvatski studentski zbor i Sveučilište u Zadru.

Kontakt adresa Nacionalne skupine je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih,
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, email: socijalnadimenzija_vo@mzom.hr, telefon: 01 4594 537.


Održan seminar o unapređenju socijalne dimenzije visokog obrazovanja
objavljeno 24. lipnja 2024.

Državna tajnica doc. dr. sc. Iva Ivanković sudjelovala je na neformalnom sastanku ministara obrazovanja i mladih u Zaragozi 18. i 19. rujna 2023. godine
objavljeno 25. rujna 2023.

Usvojen Plan mjera za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja za razdoblje 2023. - 2025.
objavljeno 14. rujna 2023.

Izvješće o provedbi Nacionalnog plana za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja (.pdf)
objavljeno 2. kolovoza 2022.

Održana druga sjednica Nacionalne skupine za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja
objavljeno 30. lipnja 2021.

Održana virtualna konstituirajuća sjednica Nacionalne skupine za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja
objavljeno 28. svibnja 2021.

Održana druga sjednica Nacionalne skupine za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja
objavljeno 10. prosinca 2019.

Održana konstituirajuća sjednica Nacionalne skupine za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja
31. svibnja 2019.

Održan 1. sastanak BFUG Savjetodavne skupine za socijalnu dimenziju visokog obrazovanja u Zagrebu
27. veljače 2019.

Vlada RH usvojila Nacionalni plan za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019. - 2021.
7. siječnja 2019.

O projektima i inicijativama

TEKUĆI PROJEKTI I INICIJATIVE


 • EUROGRADUATE

EUROGRADUATE - European Graduate Survey anketno je istraživanje s ciljem praćenja osoba s kvalifikacijom u Europi. Pokusno istraživanje, s ciljem provjere mogućnosti da se na razini Europske unije razvije sustav praćenja osoba s diplomom i stvore preduvjeti za razmjenu podataka o osobama koje su završile visoko obrazovanje, provedeno je tijekom 2018. i 2019. godine kad je Republika Hrvatska bila jedna od osam zemalja sudionica. Druga faza istraživanja EUROGRADUATE započela je 2022. godine uz sudjelovanje 17 zemalja. Istraživanje se provodi pod vodstvom Europske komisije, dok je nositelj provedbe za Republiku Hrvatsku Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U tijeku je obrada podataka, a objava rezultata očekuje se do kraja 2024. godine. Ministarstvo znanosti i obrazovanja uključilo se u projekt ne samo u svrhu prikupljanja podataka, nego i kako bi steklo vrijedna međunarodna iskustva koja će pridonijeti uspješnijem razvoju nacionalnoga sustava praćenja osoba s kvalifikacijom. Provedba istraživanja EUROGRADUATE financira se iz Erasmus+ projekta GT Croatia (u razdoblju od 15. veljače 2022. godine do 14. svibnja 2024. godine) koji provodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Više informacija dostupno je na adresi: 
https://www.eurograduate.hr

Online publikacija
EUROGRADUATE 2022 2nd Phase of the European Pilot Survey of Higher Education Graduates Country report on Croatia (.pdf) (objavljeno 8. srpnja 2024.)
 
 • Erasmus+ projekt Bologna with Stakeholders Eyes for an Innovative, Inclusive and Interconnected European Higher Education Area by 2030 (BWSE FOR2030)
 
Projekt BWSE FOR2030 ima cilj nastaviti podržavati provedbu reformi u Europskom prostoru visokog obrazovanja, što će učiniti u sklopu triju aktivnosti suradničkog učenja (PLA - peer learning activity) na temu inkluzivnosti, inovativnosti te međupovezanosti Europskog prostora visokog obrazovanja, što su ciljevi istaknuti u Rimskom priopćenju, izradom preporuka za razvoj obrazovnih politika, izradom i recenzijom publikacije Bolonja očima studenata na temelju provedenog istraživanja te relevantnim konferencijama i sastancima.
 
Projekt je nastavak projekta BWSE FORward - Bologna with Stakeholders Eyes for a Stronger Future of the Bologna Process (Bolonja očima zainteresiranih dionika za snažniju budućnost Bolonjskog procesa - BWSE FORward) čija je provedba završila u svibnju 2022., a na kojem je Ministarstvo znanosti i obrazovanja bilo jedan od projektnih partnera.

Nositelj projekta BWSE FOR2030 je Europska studentska unija (ESU), a partneri na projektu su Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Ministarstvo obrazovanja, kulture i istraživanja Kraljevine Nizozemske, Europsko udruženje sveučilišta (EUA), Europsko udruženje za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA) te Europsko udruženje visokoškolskih institucija (EURASHE).
 
Provedba projekta započela je u kolovozu 2022. i trajat će do kolovoza 2024. godine. Više informacija dostupno je na adresi:
https://esu-online.org/bwse-for2030/
 
Povezana vijest:
 
 
16. i 17. veljače 2023. - Haag, Nizozemska
 
20. i 21. travnja 2023. - Zagreb, Hrvatska
 
13. lipnja 2023. - online.
 

 • Erasmus+ projekt - Peer Learning Activities and Resources to Underpin the Principles and Guidelines for Social Dimension (PLAR-U-PAGs)
 
Cilj projekta je podržati nacionalna tijela i visoka učilišta diljem Europskog prostora visokog obrazovanja u provedbi Načela i smjernica za jačanje socijalne dimenzije u Europskom prostoru visokog obrazovanja i to nizom alata:
 • aktivnostima suradničkog učenja za produbljivanje razmjene dobrih praksi između zemalja Europskog prostora visokog obrazovanja 
 • izradom pokazatelja za mjerenje provedbe kao potpore nacionalnim tijelima državne uprave i visokim učilištima da provjere svoje trenutačne politike i prakse vezane uz socijalnu dimenziju te navedene unaprijede i poboljšaju
 • sveobuhvatnim okvirom za mentalno zdravlje studenata, uključujući alat za samoprocjenu i smjernice za potporu provedbi politika skrbi za mentalno zdravlje na nacionalnoj i institucionalnoj razini
 • središnjim europskim mrežnim portalom o financijskim mogućnostima, stipendijama, mobilnosti i uslugama savjetovanja, koja će predstavljati europsku mrežu za suradnju i razmjenu informacija.
   
Svi alati bit će besplatno dostupni na platformi: inclusivehighereducation.eu.
 
Nositelj PLAR-U-PAGs projekta je Ministarstvo obrazovanja i osposobljavanja Flandrije, dok su partneri na projektu Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Europski studentski zbor (ESU), Centar za podršku inkluzivnom visokom obrazovanju (SIHO) i Institut za razvoj obrazovanja Zagreb (IRO). 
 
Provedba projekta započela je u lipnju 2022. i trajat će do svibnja 2025. godine.
 
Povezana vijest:
 

Održana 2. aktivnost suradničkog učenja projekta PLAR-U-PAGs

Druga aktivnost suradničkog učenja Erasmus+ projekta Peer Learning Activities and Resources to underpin the Principles and Guidelines for Social Dimension - PLAR-U-PAGs održana je 9. i 10. veljače 2023. godine u Ghentu, u organizaciji belgijskoga Centra za podršku inkluzivnome visokom obrazovanju (SIHO). Na događaju je sudjelovalo 20-ak sudionika iz zemalja Europskoga prostora visokog obrazovanja, među kojima i predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. U dvodnevnom programu obrađivale su se teme povezane s trima principima iz dokumenta „Načela i smjernice za jačanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Europskom prostoru visokog obrazovanja“, koji je usvojen kao aneks Rimskog priopćenja (Načelo 2: Socijalna dimenzija i propisi, Načelo 4: Socijalna dimenzija i prikupljanje podataka i Načelo 5: Mentalno zdravlje studenata).

Prezentacije s događaja dostupne su na mrežnoj stranici projekta: https://inclusivehighereducation.eu/news/second-peer-learning-activity-ghent. 
Održana 3. aktivnost suradničkog učenja projekta PLAR-U-PAGs

Treća aktivnost suradničkog učenja Erasmus+ projekta Peer Learning Activities and Resources to underpin the Principles and Guidelines for Social Dimension - PLAR-U-PAGs održana je 13. i 14. lipnja 2023. godine online. Na događaju je sudjelovalo 20-ak sudionika iz zemalja Europskoga prostora visokog obrazovanja, među kojima i predstavnice Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. U dvodnevnome programu obrađivale su se teme povezane s četirima principima iz dokumenta „Načela i smjernice za jačanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Europskom prostoru visokog obrazovanja“, koji je usvojen kao aneks Rimskog priopćenja (Načelo 3: Povezivanje uključivih politika u obrazovnom sustavu, od ranog odgoja i obrazovanja do obrazovanja odraslih, Načelo 5: djelotvorno savjetovanje i usmjeravanje studenata s naglaskom na mentalno zdravlje, Načelo 7: Jačanje kapaciteta visokih učilišta za raznolikost i uključivost i Načelo 9: Zajednica i aktivno građanstvo u visokom obrazovanju). Iskustva u provedbi ovih načela predstavilo je nekoliko visokih učilišta među kojima i Sveučilište u Rijeci. 
Održana 4. aktivnost suradničkog učenja projekta PLAR-U-PAGs

Četvrta aktivnost suradničkog učenja Erasmus+ projekta Peer Learning Activities and Resources to underpin the Principles and Guidelines for Social Dimension - PLAR-U-PAGs održana je 6. i 7. prosinca 2023. godine u Ghentu, Belgija. Na događaju je sudjelovalo 20-ak sudionika iz zemalja Europskog prostora visokog obrazovanja, među kojima i predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske kao i predsjednica Nacionalne skupine za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. U dvodnevnom programu obrađivale su se teme povezane s trima principima iz dokumenta „Načela i smjernice za jačanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Europskom prostoru visokog obrazovanja“, koji je usvojen kao aneks Rimskog priopćenja (Načelo 5: Mentalno zdravlje studenata i rješavanje sukoba, Načelo 6: Održivo financiranje i autonomija i Načelo 8: Međunarodna mobilnost). 

Prezentacije s događaja dostupne su na mrežnoj stranici projekta: https://inclusivehighereducation.eu/news/fourth-peer-learning-activity-ghent. 
 

 • EUROSTUDENT

Ministarstvo znanosti i obrazovanja nositelj je provedbe nacionalnog istraživanja EUROSTUDENT VIII te je tijekom 2022. godine prikupljalo podatke putem upitnika za studente. Istraživanje EUROSTUDENT provodi se svake tri godine u većini europskih država s ciljem prikupljanja usporedivih podataka o socijalnoj dimenziji visokog obrazovanja, i to podataka o demografskome profilu studentskog tijela, socijalno-ekonomskome statusu studenata, troškovima koje studenti imaju za vrijeme studija, izvorima financiranja, zadovoljstvu studenata različitim aspektima studija, radu za vrijeme studija te o iskustvima i planovima za međunarodnu mobilnost. Obrada podataka je u tijeku te se objava rezultata očekuje tijekom 2024. godine. Više informacija o ovom istraživanju kao i o rezultatima prethodnih istraživanja dostupno je na adresi:
https://www.eurostudent.eu/.

Republika Hrvatska prvi put se uključila u međunarodno istraživanje EUROSTUDENT još 2010. godine. Provedbu posljednjeg istraživanja vodio je Konzorcij sastavljen od sedam međunarodnih istraživačkih organizacija kojim upravlja Das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW). Svaka država sudionica imenuje svoj istraživački tim, a za Republiku Hrvatsku u postupku javne nabave izabran je istraživački tim Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Rimca.
 


 • Erasmus+ projekt PROFFORMANCE+: Professionalism and high performance in Higher Education - Enhanced PROFFORMANCE toolkit for 21st century teachers 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske jedan je od partnera u projektu PROFFORMANCE+: Professionalism and high performance in Higher Education - Enhanced PROFFORMANCE toolkit for 21st century teachers koji se bavi unapređenjem kvalitete rada nastavnika u visokom obrazovanju i čiji je nositelj Ministarstvo za inovacije i tehnologiju Republike Mađarske dok su ostale partnerske institucije na projektu Ministarstvo obrazovanja, mladih i sporta iz Češke Republike, Federalno ministarstvo obrazovanja, znanosti i istraživanja iz Republike Austrije te Ministarstvo obrazovanja Republike Srbije. Na projektu, koji je počeo u rujnu 2022. godine i traje do kolovoza 2025. godine, surađuje još nekolicina ustanova i stručnjaka iz cijele Europe. Detaljne informacije o projektu dostupne su na adresi:
https://profformance.eu/en/home

Cilj projekta je dalje razvijati i promovirati alate namijenjene vrednovanju i unapređenju rada nastavnika u visokom obrazovanju razvijene u sklopu prethodnog projekta PROFFORMANCE - Assessment tool and Incentive systems for Developing Higher Education Teachers’ Performance koji se provodio od lipnja 2020. do svibnja 2022. godine, a čije su pak aktivnosti predstavljale nadogradnju na ishode projekta EDUCA-T, koji je provodilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske od 2016. do 2018. godine. Naime, u sklopu projekta EDUCA-T izrađen je kompetencijski profil nastavnika u visokom obrazovanju te dane smjernice za unapređivanje i razvoj relevantnih kompetencija. Projekt PROFFORMANCE izradio je na temelju navedenog profila alat za procjenu kompetencija za poučavanje profesora na visokim učilištima te razvio bazu najboljih primjera kvalitetnog poučavanja na visokim učilištima u partnerskim zemljama, koji se i nagrađuju. Tekući projekt PROFFORMANCE+ predstavlja daljnji razvoj svega navedenoga.
 


 • Erasmus+ projekt 3-IN-AT-PLUS: INterconnection/INnovation/INclusion: Austrian contributions to the EHEA 2030

Projekt Inclusive - innovative - interconnected: 3-IN-AT-PLUS pod vodstvom austrijske Agencije za obrazovanje i internacionalizaciju bavi se provedbom aspekata tekućih prioriteta Bolonjskog procesa koji su naglašeni u Rimskom priopćenju (mobilnost i internacionalizacija, inovativno učenje i poučavanje, priznavanje prethodnog učenja, socijalna dimenzija). Kao partnere projekt okuplja ministarstva obrazovanja, među kojima i Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, agencije i udruženja ključnih dionika iz cijele Europe. Projekt je započet 2022. i završit će 2024. godine. 
 
 • Erasmus+ projekt SIRIUS 3.0: Impactful and Sustainable Policy Change for Migrant Education

Svrha projekta je unaprijediti donošenje politika temeljenih na podacima u području inkluzivnog obrazovanja migranata u 17 partnerskih zemalja, uz izradu dokumenata te održavanje sastanaka i radionica. Projekt predstavlja nastavak prethodna dva uspješna projekta te ga kao i prethodna dva vodi Mreža Sirius koja okuplja ključne dionike u obrazovanju migranata. Partneri na projektu su visoka učilišta i udruge civilnog društva uz suradnju s Ministarstvom za migracije i azil Republike Grčke, Ministarstvom obrazovanja, znanosti i sporta Republike Litve te Ministarstvom znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Projekt se provodi od lipnja 2023. do lipnja 2027. godine, a više informacija dostupno je na adresi:
https://www.sirius-migrationeducation.org/.
 

DOVRŠENI PROJEKTI I INICIJATIVE

 
 • TRACER - Transparency of Croatian Qualifications for Enhanced Recognition
TRACER - Transparency of Croatian Qualifications for Enhanced Recognition
Cilj projekta TRACER bio je stvaranje novoga pravnog okvira za Dopunsku ispravu o studiju i preduvjeta za buduću digitalizaciju isprave. Provedba je trajala od lipnja 2020. do lipnja 2022. godine, a projektni partner hrvatskoga ministarstva bilo je Ministarstvo obrazovanja, kulture i znanosti Kraljevine Nizozemske.
 
 • Erasmus+ projekt BWSE FORward - Bologna with Stakeholders Eyes for a Stronger Future of the Bologna Process

Bolonja očima zainteresiranih dionika za snažniju budućnost Bolonjskog procesa - BWSE FORward (Bologna with Stakeholders Eyes For a Stronger Future of the Bologna Process) naziv je Eramus+ projekta za implementaciju Bolonjskog procesa koji vodi Europska studentska udruga (ESU). Glavni cilj projekta bio je provedba istraživanja i izrada novog izdanja serijske publikacije Bologna with Students Eyes (2020) u svrhu razvoja Bolonjskog procesa i Europskoga prostora visokog obrazovanja.

Bologna with Students Eyes (2020) je osma publikacija i predstavlja rezultate i preporuke kojima se preporučuje i omogućuje zemljama članicama poduzimanje daljnjih akcija za uspješniju provedbu Bolonjskog procesa.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja bilo je partner na projektu, zajedno s Europskim udruženjem sveučilišta (EUA), Europskim udruženjem za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA), Europskim udruženjem visokoškolskih institucija (EURASHE), Nacionalnom komisijom za daljnje i visoko obrazovanje Malte (NCHE) te Ministarstvom obrazovanja i znanosti Armenije (MOES).

Provedba projekta započela je u lipnju 2020. i trajala je do svibnja 2022. godine.
 

 • Erasmus+ projekt BAQUAL - Better Academic Qualifications through Quality Assurance

Projekt BAQUAL provodio se u razdoblju od lipnja 2020. do studenoga 2022. godine s ciljem poticanja primjene kvalifikacijskog okvira u postupcima unutarnjeg i vanjskog osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju u trima državama: Hrvatskoj, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske (MZO) bilo je koordinator i nositelj projekta, dok su partneri na projektu bili Ministerstvo za obrazovanie i nauka Republike Sjeverne Makedonije (MON) i Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Crne Gore (AKOKVO). Projektne aktivnosti provodili su i usmjeravali projektni timovi svake države partnerice, dok su aktivnosti vezane uz izradu standarda kvalifikacija i programa za usavršavanje nastavničkih kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju provodile radne skupine država partnerica, a činile su ih nastavnici zaposleni u visokom obrazovanju. Detaljnije informacije kao i dokumenti razvijeni u sklopu projekta dostupni su na adresi:
https://www.baqual.hr/
 
 • Erasmus+ projekt Effective partnership for enhanced recognition/EPER 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske provodilo je projekt Effective partnership for enhanced recognition/EPER koji je sufinanciran iz Erasmus+ programa „Key Action 3 - Support to the implementation of EHEA reforms“ u razdoblju od 1. svibnja 2019. godine do 30. prosinca 2021. godine. 

Projekt EPER imao je cilj stvaranje partnerstva i pozitivnih sinergija za punu provedbu Lisabonske konvencije o priznavanju u Republici Hrvatskoj, Republici Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Republici Srbiji (zemlje jugoistočne Europe), a osmišljen je da podržava dva dijela aktivnosti: nova zakonska rješenja u Republici Hrvatskoj i promjene u partnerskim zemljama jugoistočne Europe kako bi se ostvarila puna provedba načela Lisabonske konvencije o priznavanju. 

Partnerske institucije projekta EPER su: Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja u Mostaru, Bosna i Hercegovina, Ministarstvo obrazovanja i znanosti Republike Sjeverne Makedonije, Ministarstvo obrazovanja Crne Gore, Ministarstvo obrazovanja, znanosti i tehnološkog razvoja Republike Srbije. 

U sklopu projekta EPER izrađene su Smjernice za priznavanje kvalifikacija izbjeglica, prognanika i osoba u situaciji sličnoj izbjegličkoj i Pregled europskog iskustva i dobre prakse u priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija u visokom obrazovanju

Detaljnije informacije o provedbi projekta EPER možete pronaći na mrežnoj stranici projekta EPER https://www.eper.com.hr/
 
Ishodi projekta
 
 
 • Erasmus+ projekt SIDERAL - Social and International Dimension of Education and Recognition of Acquired Learning

Nositelj projekta bilo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, u sklopu poziva Erasmus+ programa „Key Action 3 - Support to the implementation of EHEA reforms“. Partneri na projektu bili su Savezno ministarstvo obrazovanja, znanosti i istraživanja Republike Austrije, Švedsko vijeće za visoko obrazovanje (UHR) i Europska studentska unija (ESU).

Projekt se bavio područjima socijalne dimenzije u visokom obrazovanju i priznavanjem prethodnog učenja kao instrumentom za veću uključivost. Cilj projekta je bio podržati provedbu mjera Nacionalnog plana za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja Republike Hrvatske 2019. - 2021., koje se odnose na istraživanja vezana uz ranjive i podzastupljene skupine studenata, razvoj metodologije za praćenje obrazovnih puteva studenata te razvoj smjernica za priznavanje prethodnog učenja za visoka učilišta. S obzirom na pandemiju koronavirusa, jedno istraživanje u sklopu ovog projekta odnosilo se na prednosti i nedostatke online učenja i podučavanja te iskustva studenata tijekom pandemije.

Projektom se također sufinancirala Savjetodavna skupina za socijalnu dimenziju Europske skupine za praćenje Bolonjskog procesa, a putem konferencija, aktivnosti suradničkog učenja i radnih skupina nastojalo se aktivno pridonijeti sveobuhvatnoj europskoj i nacionalnoj raspravi o socijalnoj dimenziji i priznavanju prethodnog učenja u visokom obrazovanju.

Provedba projekta započela je 14. veljače 2019. i trajala je do 14. kolovoza 2021.
 
 • 2021.

Objavljena Metodologija za prikupljanje podataka o obrazovnim i profesionalnim putevima studenata prema njihovom socijalnom i ekonomskom statusu
objavljeno 13. kolovoza 2021.

Održana završna konferencija projekta SIDERAL
objavljeno 14. srpnja 2021.

Najava završne konferencije projekta SIDERAL - Socijalna i međunarodna dimenzija obrazovanja i priznavanja prethodnog učenja
objavljeno 6. srpnja 2021.

Objavljena studija O podzastupljenim i ranjivim skupinama studenata - prilozi unaprjeđivanju socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
objavljeno 6. srpnja 2021.

Nastavlja se rad na razvoju sustava priznavanja prethodnog učenja
objavljeno 1. srpnja 2021.

Održana druga sjednica Nacionalne skupine za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja
objavljeno 30. lipnja 2021.

Održana aktivnost suradničkog učenja „Studentski život tijekom i poslije pandemije COVID-19“
objavljeno 2. lipnja 2021.

Visoka učilišta predstavila iskustva u priznavanju i vrednovanju neformalnog i informalnog učenja
15. ožujka 2021.

Održan posjet na daljinu švedskim sveučilištima
23. veljače 2021.

Najava konferencije o priznavanju informalnog i neformalnog učenja u visokom obrazovanju
objavljeno 12. veljače 2021.
 

 • 2020.

Predstojeće ambiciozno desetljeće za socijalnu dimenziju visokog obrazovanja
4. lipnja 2020.

Ne propustite praktične radionice o društveno korisnom učenju Instituta za razvoj obrazovanja!
20. veljače 2020.

Održana prva radionica na temu priznavanja informalnog i neformalnog učenja na visokim učilištima
7. veljače 2020.

Poziv za sudjelovanje na radionici na temu priznavanja informalnog i neformalnog učenja
objavljeno 9. siječnja 2020.
 

 • 2019.

Održana druga sjednica Nacionalne skupine za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja
objavljeno 10. prosinca 2019.

Održana prva sjednica Radne skupine za provedbu postupka priznavanja prethodnog učenja
18. studenoga 2019.

Održana početna konferencija projekta SIDERAL (Social and International Dimension of Education and Recognition of Acquired Learning)
16. srpnja 2019.

Najava početne konferencije projekta SIDERAL - Socijalna i međunarodna dimenzija obrazovanja i priznavanja prethodnog učenja
2. srpnja 2019.

Održana konstituirajuća sjednica Nacionalne skupine za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja
31. svibnja 2019.
 


 • ​Projekt „Emphasis on developing and upgrading of competences for academic teaching - Educa-T“ Ministarstvo je provodilo u razdoblju 2016. - 2018. godine.

Cilj projekta usmjeren je na stvaranje preduvjeta za kvalitetnije učenje i podučavanje u visokom obrazovanju, razvijanje svijesti o važnosti kvalitete učenja i podučavanja u visokom obrazovanju.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz programa Erasmus+ Europske unije.

Rezultat projekta je priručnik Razvijanje i unapređivanje kompetencija za poučavanje na visokim učilištima.
 

 

 • Inicijativa HEInnovate - okvir za razvoj inovativnoga i poduzetničkoga kapaciteta visokih učilišta zajednički provode Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) i Europska komisija.

Republika Hrvatska sudjeluje u Inicijativi od rujna 2017. godine.

Tijekom 2019. godine planira se dovršetak i prezentiranje Nacionalnoga HEInnovate izvješća s preporukama za unapređenje inovativnoga i poduzetničkoga duha u hrvatskome visokom obrazovanju.
 


 • Međunarodni projekt Focus on Automatic Institutional Recognition - FAIR provodio se u razdoblju od 2014. do 2017., a nositelj projekta bilo je Ministarstvo obrazovanja, kulture i znanosti Nizozemske.

Cilj mu je bio unaprijediti postupke akademskog priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u Europi uz ugradnju elemenata automatskog akademskog priznavanja.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz programa Erasmus+ Europske unije.

Rezultat projekta je završno izvješće s preporukama za unapređenje postupaka akademskog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija na visokim učilištima.
 


 • Projekt „Removing obstacles for cross-border cooperation - ROCCO“

Ministarstvo je provodilo u razdoblju 2014. - 2016. godine s ciljem potpore stvaranju zajedničkoga europskog prostora visokog obrazovanja, usredotočujući se na unapređenje uvjeta razvoja i akreditacije združenih studijskih programa te na stvaranje učinkovitije i uspješnije prekogranične suradnje.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz programa Erasmus+ Europske unije.

Rezultat projekta su Smjernice za akreditaciju i provedbu združenih studija.