Održan posjet na daljinu švedskim sveučilištima

Jedna od planiranih aktivnosti projekta SIDERAL, financiranog iz programa Erasmus+, su posjeti europskim visokim učilištima s određenim iskustvom u priznavanju informalnog i neformalnog učenja. Budući da se zbog pandemije posjeti nisu mogli održati, 11. veljače 2021. godine održana je radionica na daljinu s predstavnicama švedskih visokih učilišta, Pernillom Hultberg sa Sveučilišta u Göteborgu i Susanne Rath sa Sveučilišta Zapad. Obje su zaposlene kao koordinatorice postupaka priznavanja prethodnog učenja, odnosno „savjetnice za kartiranje i vrednovanje kompetencija“ (engl. validation mapper officer), čija je zadaća pomagati kandidatima za priznavanje. Obje rade ponajprije na upisima na preddiplomsku razinu visokog obrazovanja, pri čemu je u Švedskoj moguće upisati i samo nekoliko kolegija a da se ne upiše cijeli studijski program te su detaljno predstavile postupak priznavanja prilikom upisa. Navele su da se priznavanja informalnog i neformalnog učenja provode i na višim razinama visokog obrazovanja, ali rjeđe jer je još uvijek riječ o toliko zahtjevnom i dugotrajnom postupku da je studentima lakše upisati kolegij za koji bi mogli tražiti priznavanje. Švedske kolegice također su predstavile Mrežu za vrednovanje kompetencija koju je osnovalo nekoliko švedskih sveučilišta, koja im omogućava ne samo da međusobno dijele iskustva, što smatraju iznimno važnim u složenim postupcima kao što su priznavanje neformalnog i informalnog učenja, nego i da zajednički određuju standarde i propisuju metodologije. Budući da im je Mreža od velike koristi, uspjele su postići i da se sveučilišta obvežu na njezino održavanje potpisivanjem ugovora o suradnji. Iako je, dakle, na radionici bilo riječi o postupcima priznavanja kompetencija osoba koje nisu završile odgovarajuće srednjoškolsko obrazovanje, kakvi se u Hrvatskoj ne provode, sudionici radionice, predstavnici hrvatskih visokih učilišta, izrazili su zadovoljstvo radionicom. Prezentacija s radionice dostupna je na poveznici na engleskome jeziku.

Pisane vijesti | Projekti | Visoko obrazovanje