Državne stipendije

STIPENDIJE U SUSTAVU VISOKOG OBRAZOVANJA

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih dodjeljuje dvije vrste državnih stipendija za redovite studente visokih učilišta u Republici Hrvatskoj: državne stipendije studentima u STEM područjima znanosti i državne stipendije studentima na temelju socio-ekonomskoga statusa.
Državne stipendije za studente u STEM područjima znanosti
U skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, br. 70/23) pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti imaju studenti u redovitom statusu koji su hrvatski državljani, studenti u redovitom statusu koji su državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te studenti u redovitom statusu koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na sveučilišne prijediplomske studije, sveučilišne diplomske studije, sveučilišne integrirane prijediplomske i diplomske studije, stručne kratke studije, stručne prijediplomske studije i stručne diplomske studije u STEM područjima znanosti pod uvjetima koji su određeni predmetnim Pravilnikom.

Postupak dodjele državnih STEM stipendija

Ministar nadležan za visoko obrazovanje do 1. listopada tekuće godine donosi Odluku o broju državnih stipendija u STEM područjima znanosti koja se objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva te imenuje Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti.

Državne stipendije dodjeljuju se na temelju provedenoga Javnog poziva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti u kojem se propisuje način dokazivanja uvjeta te sadrži popis STEM studija i STEM nastavničkih studija.

Javni poziv raspisuje ministar do 25. listopada za tekuću akademsku godinu.

Javni poziv objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva.

Prijave za postupak dodjele državnih stipendija podnose se u mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr, dostupnoj na adresi koja se objavljuje u sklopu Javnog poziva.

Rang-liste objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva najkasnije nakon 60 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.

Državne stipendije dodjeljuju se prema odvojenim listama za STEM nastavničke studije i rang-listama prema razini i godini studija svih studenata prijavljenih na javni poziv za ostvarivanje prava na dodjelu državnih stipendija u akademskoj godini za koju se dodjeljuju.

Državne stipendije za STEM nastavničke studije dodjeljuju se svim prijavljenim studentima, a koji ostvaruju pravo na dodjelu u skladu s uvjetima iz Pravilnika.

Preostali broj državnih stipendija dodjeljuje se prema razini i godini studija u postotku kako slijedi:
 
  • prva godina prijediplomskog, integriranog prijediplomskog i diplomskog te stručnog kratkog studija 30 %
  • više godine integriranog prijediplomskog i diplomskog studija 10 %
  • više godine prijediplomskog studija i druga godina stručnog kratkog studija 40 %
  • prva godina diplomskog studija 10 %
  • druga godina diplomskog studija 10 %.

Državna stipendija isplaćuje se u devet mjesečnih rata u iznosu od:
 
  • 4.520,70 HRK / 600 EUR za STEM nastavničke studije
  • 2.260,35 HRK / 300 EUR za ostale STEM studije.
 


 
Državne stipendije za studente nižeg socio-ekonomskog statusa
Prema Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa (Narodne novine, broj 114/23.) svake akademske godine provodi se javni natječaj za dodjelu državnih stipendija za studente nižega socio-ekonomskog statusa.
 
Studenti se mogu natjecati za dodjelu državnih stipendija u sljedećim kategorijama:
 
  1. D-1 - studenti koji su djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona; djeca civilnih osoba poginulih, umrlih ili nestalih u Domovinskom ratu, djeca civilnih invalida iz Domovinskog rata i civilni invalidi iz Domovinskog rata iz članka 45. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata; studenti koji su djeca smrtno stradalih osoba iz članka 107. Zakona o protuminskom djelovanju, čija je smrt nastala zbog ozljede na radu za vrijeme obavljanja poslova iz članka 107. ovog Zakona;
  2. E - studenti slabijega socio-ekonomskog statusa (prosječni mjesečni prihodi po članu kućanstva ne smiju prelaziti 100% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom);
  3. P - studenti s invaliditetom i studenti koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi, koji su upisani na doktorske studije na poslijediplomskoj razini.

Aktualni natječaj za pojedinu akademsku godinu raspisuje se do 15. listopada, a studenti prijavu podnose ispunjavanjem elektroničkoga obrasca.

Sredstva za natječaj osigurana su u Državnome proračunu i Europskome socijalnom fondu plus (ESF+) u sklopu Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.
 
Iznos stipendije je 1.506,90 HRK/200,00 EUR, a isplaćuje se mjesečno tijekom devet mjeseci.
 
Objava rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju za akademsku godinu 2023./2024. na temelju snižavanja praga
objavljeno 24. svibnja 2024. 

Objava rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju za akademsku godinu 2023./2024. na temelju snižavanja praga
objavljeno 3. svibnja 2024.

Objava rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju za akademsku godinu 2023./2024. na temelju snižavanja praga
objavljeno 22. travnja 2024.

Objava rang-lista studenata koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju za akademsku godinu 2023./2024. na temelju prihvaćenih prigovora i snižavanja praga
objavljeno 22. ožujka 2024. 

Obavijest o utvrđivanju rang-lista na temelju snižavanja praga Natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2023./2024. i rang-lista studenata kojima je prihvaćen prigovor
objavljeno 15. veljače 2024.

Objava rang-lista studenata kojima je prihvaćen prigovor na rezultate Natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2023./2024. i rang-liste studenata na temelju snižavanja praga
objavljeno 24. siječnja 2024.

Rezultati Natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2023./2024.
objavljeno 12. prosinca 2023.

Natječaj za dodjelu 12.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2023./2024. studentima u redovitom statusu koji studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj - Rok: 3. studenoga 2023. do 12.00 sati
(objavljeno 12. listopada 2023.)

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa (Narodne novine, broj 114/23.)
objavljeno 12. listopada 2023.
 

Objava rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju za akademsku godinu 2022./2023. na temelju snižavanja praga
objavljeno 13. ožujka 2023.

Obavijest o utvrđivanju rang-liste na temelju snižavanja praga Natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2022./2023. i rang-lista studenata kojima je prihvaćen prigovor
objavljeno 15. veljače 2023.

Objava rang-lista studenata kojima je prihvaćen prigovor na rezultate Natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2022./2023. i rang-liste studenata na temelju snižavanja praga
objavljeno 27. siječnja 2023.

Rezultati Natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2022./2023.
objavljeno 15. prosinca 2022.

Natječaj za dodjelu 12.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2022./2023. redovitim studentima koji studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj - Rok: 2. studenoga 2022., do 12.00 sati
objavljeno: 12. listopada 2022.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa (Narodne novine, broj 110/22.)
objavljeno: 10. listopada 2022.

 
Arhiva:

Obavijest o utvrđivanju rang-liste na temelju snižavanja praga Natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2021./2022. i rang-lista kandidata kojima je prihvaćen prigovor
objavljeno 4. veljače 2022.

Objava rang-lista studenata kojima je prihvaćen prigovor na rezultate Natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2021./2022. i rang-liste studenata na temelju snižavanja praga
objavljeno 17. siječnja 2022.

Rezultati Natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2021./2022.
objavljeno 10. prosinca 2021.

Natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2021./2022. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu i sredstvima osiguranim u Europskome socijalnom fondu u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj - Rok: 3. studenoga 2021. do 12.00 sati 
objavljeno 13. listopada 2021.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa (Narodne novine, broj 106/21.)
objavljeno 13. listopada 2021.

 

Obavijest o utvrđivanju rang-liste na temelju snižavanja praga Natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2020./2021. i rang-lista kandidata kojima je prihvaćen prigovor
objavljeno 17. veljače 2021.


Rang-liste kandidata kojima je prihvaćen prigovor na rezultate Natječaja za dodjeljivanje državnih stipendija za akademsku godinu 2020./2021. i rang-liste kandidata na temelju snižavanja praga
objavljeno 26. siječnja 2021.


Rezultati Natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2020./2021.
objavljeno 19. prosinca 2020.


Obavijest - Rezultati Natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2020./2021. - objavljeno 18. prosinca 2020.

Natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2020./2021. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu i sredstvima osiguranim u Europskome socijalnom fondu u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj - Rok: 3. studenoga 2020.
 

Ocijenite

Dodajte komentar