Rang-liste kandidata kojima je prihvaćen prigovor na rezultate Natječaja za dodjeljivanje državnih stipendija za akademsku godinu 2020./2021. i rang-liste kandidata na temelju snižavanja praga

Na temelju rezultata javnoga Natječaja za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2020./2021. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu i sredstvima osiguranim u Europskome socijalnom fondu u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj (Klasa: 604-01/20-01/00014, Urbroj: 533-04-20-0001) od 13. listopada 2020. godine te na temelju prihvaćenih prigovora i snižavanja praga, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje rang-liste studenata koji su ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja zaprimilo je 444 prigovora na rezultate Natječaja za dodjeljivanje državnih stipendija za akademsku godinu 2020./2021.
 
Povjerenstvo za provedbu javnoga natječaja za dodjelu državnih stipendija prihvatilo je 27 prigovora.
 
Pravo na državnu stipendiju na temelju prihvaćenih prigovora ostvarili su sljedeći studenti:
 
 
1. Rang-lista studenata s prihvaćenim prigovorom i ostvarenim pravom na državnu stipendiju s prebivalištem u RH za E kategoriju za 2020./2021. ak. godinu - 1. godina studija

2. Rang-lista studenata s prihvaćenim prigovorom i ostvarenim pravom na državnu stipendiju s prebivalištem u RH za E kategoriju za 2020./2021. ak. godinu - više godine studija

3. Rang-lista studenata s prihvaćenim prigovorom i ostvarenim pravom na državnu stipendiju s prebivalištem izvan RH za E kategoriju za 2020./2021. ak. godinu - 1. godina studija

4. Rang-lista studenata s prihvaćenim prigovorom i ostvarenim pravom na državnu stipendiju s prebivalištem izvan RH za E kategoriju za 2020./2021. ak. godinu - više godine studija.
 
Pravo na državnu stipendiju na temelju pomicanja rang-liste ostvarili su sljedeći studenti:
 
5. Rang-lista studenata s ostvarenim pravom na državnu stipendiju na temelju promjene praga s prebivalištem u RH za E kategoriju za 2020./2021. ak. godinu - 1. godina studija
 
Uvjete za dodjelu državne stipendije u kategoriji E na temelju promjene praga ostvarili su studenti 1. godine studija s prebivalištem u RH s ostvarenih 950 bodova i prihodima po članu kućanstva manjim od 1.700,00 kn.
 
6. Rang-lista studenata s ostvarenim pravom na državnu stipendiju na temelju promjene praga s prebivalištem u RH za E kategoriju za 2020./2021. ak. godinu - više godine studija
 
Uvjete za dodjelu državne stipendije u kategoriji E na temelju promjene praga ostvarili su studenti viših godina studija s prebivalištem u RH s ostvarenih 500 bodova i prihodima po članu kućanstva manjim od 2.102,00 kn.
 
7. Rang-lista studenata s ostvarenim pravom na državnu stipendiju na temelju promjene praga s prebivalištem izvan RH za E kategoriju za 2020./2021. ak. godinu - 1. godina studija
 
Uvjete za dodjelu državne stipendije u kategoriji E na temelju promjene praga ostvarili su studenti 1. godine studija s prebivalištem izvan RH s ostvarenih 2.050 bodova i prihodima po članu kućanstva manjim od 364,00 kn.
 
8. Rang-lista studenata s ostvarenim pravom na državnu stipendiju na temelju promjene praga s prebivalištem izvan RH za E kategoriju za 2020./2021. ak. godinu - više godine studija
 
Uvjete za dodjelu državne stipendije u kategoriji E na temelju promjene praga ostvarili su studenti viših godina studija s prebivalištem izvan RH s ostvarenih 1.600 bodova i prihodima po članu kućanstva manjim od 1.074,00 kn.
 
Studenti kojima je prihvaćen prigovor, a nisu ostvarili pravo na stipendiju:
 
1. Lista studenata s prihvaćenim prigovorom koji nisu ostvarili pravo na državnu stipendiju s prebivalištem u RH za E kategoriju za 2020./2021. ak. godinu 
 
2. Lista studenata s prihvaćenim prigovorom koji nisu ostvarili pravo na državnu stipendiju s prebivalištem izvan RH za E kategoriju za 2020./2021. ak. godinu
 
Pozivaju se svi studenti koji su ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije za akademsku godinu 2020./2021. da u roku od sedam (7) dana od dana objave (najkasnije do 2. veljače 2021. godine) u Sustavu državnih stipendija: https://drzavnestipendije.mzo.hr/, koristeći opciju „Izbornik“ na poveznici „Ostvareno pravo na stipendiju“, unesu IBAN žiroračuna i potvrde prihvaćanje Uvjeta stipendiranja.
 
Za unos IBAN-a i prihvaćanje Uvjeta stipendiranja u Sustav državnih stipendija (https://drzavnestipendije.mzo.hr/) studenti se trebaju prijaviti, kao i prilikom prijave na natječaj za državnu stipendiju, svojim AAI@EduHr korisničkim računima, koristeći opciju Prijava.
 
Upisani broj žiroračuna mora biti u IBAN formatu, duljine 21 znak (HRxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), s vodećim tekstom HR. Isto tako, svi znakovi iza vodećeg teksta HR moraju biti brojevne vrijednosti (znamenke 0-9, bez crtica, razmaka i drugih znakova). Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.
 
Studenti čiji su računi pod ovrhom moraju u FINA-i otvoriti zaštićeni račun. Prilikom otvaranja zaštićenoga računa prijavljuju sljedeće podatke uplatitelja:
 
Ime i prezime: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Adresa: Donje Svetice 38, Zagreb
OIB: 18683136487 (Ministarstvo financija).
Studenti kojima nije prihvaćen prigovor bit će obaviješteni elektroničkom poštom o razlogu neprihvaćanja u roku od sedam (7) dana od dana objave rezultata.

Dokumenti