Državne stipendije za studente u STEM područjima znanosti

U skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, br. 70/23) pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti imaju studenti u redovitom statusu koji su hrvatski državljani, studenti u redovitom statusu koji su državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te studenti u redovitom statusu koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na sveučilišne prijediplomske studije, sveučilišne diplomske studije, sveučilišne integrirane prijediplomske i diplomske studije, stručne kratke studije, stručne prijediplomske studije i stručne diplomske studije u STEM područjima znanosti pod uvjetima koji su određeni predmetnim Pravilnikom.

Postupak dodjele državnih STEM stipendija

Ministar nadležan za visoko obrazovanje do 1. listopada tekuće godine donosi Odluku o broju državnih stipendija u STEM područjima znanosti koja se objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva te imenuje Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti.

Državne stipendije dodjeljuju se na temelju provedenoga Javnog poziva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti u kojem se propisuje način dokazivanja uvjeta te sadrži popis STEM studija i STEM nastavničkih studija.

Javni poziv raspisuje ministar do 25. listopada za tekuću akademsku godinu.

Javni poziv objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva.

Prijave za postupak dodjele državnih stipendija podnose se u mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr, dostupnoj na adresi koja se objavljuje u sklopu Javnog poziva.

Rang-liste objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva najkasnije nakon 60 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.

Državne stipendije dodjeljuju se prema odvojenim listama za STEM nastavničke studije i rang-listama prema razini i godini studija svih studenata prijavljenih na javni poziv za ostvarivanje prava na dodjelu državnih stipendija u akademskoj godini za koju se dodjeljuju.

Državne stipendije za STEM nastavničke studije dodjeljuju se svim prijavljenim studentima, a koji ostvaruju pravo na dodjelu u skladu s uvjetima iz Pravilnika.

Preostali broj državnih stipendija dodjeljuje se prema razini i godini studija u postotku kako slijedi:
 
  • prva godina prijediplomskog, integriranog prijediplomskog i diplomskog te stručnog kratkog studija 30 %
  • više godine integriranog prijediplomskog i diplomskog studija 10 %
  • više godine prijediplomskog studija i druga godina stručnog kratkog studija 40 %
  • prva godina diplomskog studija 10 %
  • druga godina diplomskog studija 10 %.

Državna stipendija isplaćuje se u devet mjesečnih rata u iznosu od:
 
  • 4.520,70 HRK / 600 EUR za STEM nastavničke studije
  • 2.260,35 HRK / 300 EUR za ostale STEM studije.