Studentski poslovi


Zakonom o obavljanju studentskih poslova (NN, br. 96/2018. - dalje: Zakon) uređuju se prava i obveze izvođača, posrednika i naručitelja posla tijekom obavljanja studentskoga posla te ostala pitanja vezana uz obavljanje studentskih poslova.
 
Obavljanje djelatnosti posredovanja pri obavljanju studentskih poslova
4. lipnja 2020.

U skladu s člankom 2. stavkom 5. i člankom 3. stavkom 6. Pravilnika o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja pri obavljanju studentskih poslova (Narodne novine, broj 3/2019.; u daljnjem tekstu: Pravilnik), zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju djelatnosti posredovanja i zahtjev za utvrđivanje uvjeta za nastavak obavljanja djelatnosti posredovanja pri obavljanju studentskih poslova podnose se na odgovarajućim obrascima koje propisuje Ministarstvo. 

Obrazac je potrebno ispuniti elektronički, ispisati te potpisani i ovjereni obrazac uz obveznu dokumentaciju propisanu člancima 2. i 3. Pravilnika dostaviti Ministarstvu poštom.

Zahtjev za izdavanje rješenja o obavljanju djelatnosti posredovanja pri obavljanju studentskih poslova podnosi se u svrhu izdavanja rješenja za inicijalno odobrenje za obavljanje djelatnosti posredovanja u sjedištu ili podružnici ustanove i predaje se na obrascu 'Obrazac posredovanje I'.

Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za nastavak obavljanja djelatnosti posredovanja pri obavljanju studentskih poslova podnosi se u svrhu ponovnog izdavanja rješenja o odobrenju djelatnosti posredovanja svakih pet godina, najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je izdano važeće rješenje posebno za svaku lokaciju na kojoj se obavlja djelatnost posredovanja i predaje se na obrascu 'Obrazac posredovanje II'.

Ispunjenost uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja utvrđuje se na osnovi dokumentacije priložene zahtjevu za odobrenje obavljanja djelatnosti posredovanja te očevidom Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja.

Rješenje o odobrenju djelatnosti posredovanja iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo će izdati u roku od 60 dana od dana predaje urednog zahtjeva ustanovi koja ispunjava opće uvjete propisane Zakonom o obavljanju studentskih poslova (Narodne novine, broj 96/2018. i 16/2020.) i uvjete propisane Pravilnikom.
Odluka o iznosu minimalne naknade za obavljanje studentskih poslova za 2024. godinu
U skladu s člankom 12. stavkom 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova (Narodne novine, broj 96/2018. i 16/2020.), ministar znanosti i obrazovanja donosi Odluku o iznosu minimalne naknade za obavljanje studentskih poslova za 2024. godinu koja se primjenjuje od 1. siječnja 2024. godine.
Odluka o iznosu minimalne naknade za obavljanje studentskih poslova za 2023. godinu

Sukladno članku 12. stavku 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova (Narodne novine, broj 96/2018. i 16/2020.), ministar znanosti i obrazovanja donosi Odluku o iznosu minimalne naknade za obavljanje studentskih poslova za 2023. godinu koja se primjenjuje od 1. siječnja 2023. godine.
 
Odluka o iznosu minimalne naknade za obavljanje studentskih poslova za 2022. godinu
15. studenoga 2021.

Sukladno članku 12. stavku 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova (Narodne novine, broj 96/2018. i 16/2020.), ministar znanosti i obrazovanja donosi Odluku o iznosu minimalne naknade za obavljanje studentskih poslova za 2022. godinu koja se primjenjuje od 1. siječnja 2022. godine.
 
Pravilnik o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja u obavljanju studentskih poslova

10. siječnja 2019.

Na temelju članka 7. stavka 14. Zakona o obavljanju studentskih poslova (Narodne novine, broj 96/2018.), ministrica znanosti i obrazovanja donosi Pravilnik o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja u obavljanju studentskih poslova (Narodne novine, broj 3/2019.) kojim se detaljnije propisuju uvjeti za obavljanje djelatnosti posredovanja kojima mora udovoljavati studentski centar koji je osnovalo visoko učilište kao ustanovu na području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište toga visokog učilišta ili njegove sastavnice ili visoko učilište koje ima centar za studentski standard kao ustrojstvenu jedinicu i koje namjerava obavljati djelatnost posredovanja.

Pravilnik o obliku i sadržaju ugovora o obavljanju studentskih poslova

10. siječnja 2019.

Na temelju članka 11. stavka 12. Zakona o obavljanju studentskih poslova (Narodne novine, broj 96/2018.), ministrica znanosti i obrazovanja donosi Pravilnik o obliku i sadržaju ugovora o obavljanju studentskih poslova (Narodne novine, broj 3/2019.) kojim se propisuje oblik i sadržaj Ugovora o obavljanju studentskih poslova te postupak njegova izdavanja, potpisivanja i sklapanja, kao i način izvještavanja Ministarstva znanosti i obrazovanja o naručiteljima posla, o broju posredovanja i o ukupno ostvarenoj naknadi u svrhu poboljšanja studentskoga standarda.