Napredovanje i nagrađivanje odgojno-obrazovnih radnika


Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima

Dana 8. travnja 2021. godine na snagu je stupio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (Narodne novine, broj 32/2021.).

  • Pravilnik je dostupan na poveznici:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_03_32_679.html


U skladu s člankom 7. Pravilnika, postupak za napredovanje u zvanje pokreće se na zahtjev odgojno-obrazovnoga radnika koji je o predmetnome zahtjevu dužan pisanim ili elektroničkim putem obavijestiti školsku ustanovu s kojom ima zasnovan radni odnos.

Zahtjev za napredovanje odgojno-obrazovni radnik podnosi agenciji nadležnoj za obrazovanje, a dostupan je u elektroničkome obliku na mrežnim stranicama agencije.