Javni poziv učiteljima, nastavnicima (nastavnicima, strukovnim učiteljima, suradnicima u nastavi i odgajateljima), stručnim suradnicima i ravnateljima u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima u Republici Hrvatskoj

Rok: 30. lipnja 2020.

JAVNI POZIV

učiteljima, nastavnicima (nastavnicima, strukovnim učiteljima, suradnicima u nastavi i odgajateljima),
stručnim suradnicima i ravnateljima u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima
u Republici Hrvatskoj za nagrađivanje najuspješnijih odgojno-obrazovnih radnika

Na temelju Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima (Klasa: 011-02/18-01/00029, Urbroj: 533-06-19-0008; NN br. 53/2019.), Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Javni poziv učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i ravnateljima u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima u Republici Hrvatskoj za nagrađivanje najuspješnijih odgojno-obrazovnih radnika.

Sustavno nagrađivanje odgojno-obrazovnih radnika važno je kako bi se naglasila vrijednost kvalitetnih, motiviranih i inovativnih pojedinaca u sustavu odgoja i obrazovanja. 

Kriterije vrednovanja, način prijave te rok za prijavu možete pronaći u Uputama za prijavu na Javni poziv.

Upiti u svezi s navedenim natječajem mogu se postaviti na e-mail: kurikulum@mzo.hr.