Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Slika /slike/obrazovanje/vrtic.jpg
Rani i predškolski odgoj u Republici Hrvatskoj uređen je Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br.: 10/1997, 107/2007, 94/201398/2019 i 57/2022) i pripadajućim podzakonskim aktima te obuhvaća odgoj, obrazovanje i skrb o djeci predškolske dobi, a ostvaruje se programima odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu od šest mjeseci do polaska u osnovnu školu.

Rani i predškolski odgoj čini početnu razinu odgojno-obrazovnog sustava i izuzev programa predškole - programa koji je kao obvezatan namijenjen djeci u godini dana prije polaska u osnovnu školu - nije obvezatan za svu djecu predškolske dobi.

Podijeljen je na dva odgojno-obrazovna ciklusa (jaslični i vrtićni):
 
(1) od šest mjeseci do navršene treće godine djetetova života,
(2) od navršene treće godine djetetova života do polaska u osnovnu školu.
 
Popis DV (adresar)