Umjetničko obrazovanje

Umjetničko obrazovanje dostupno je svakome pod jednakim uvjetima bez obzira na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovinu, rođenje, društveni položaj, invalidnost, seksualnu orijentaciju i dob, prema njegovim sposobnostima, a u skladu s Zakonom o umjetničkom obrazovanju (Narodne novine, 130/2011).

Javne ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja su umjetničke škole i druge javne ustanove. Djelatnost umjetničkog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o umjetničkom obrazovanju i zakona kojim se uređuje djelatnost osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja. Dio djelatnosti umjetničkog obrazovanja vezan za kurikulume u primijenjenom strukovnom umjetničkom obrazovanju ostvaruje se po zakonu kojim se uređuje djelatnost strukovnog obrazovanja.

Umjetničke škole su glazbene, plesne, likovne i druge škole koje izvode umjetničke programe u skladu s Zakonom o umjetničkom obrazovanju.

Umjetničko obrazovanje na svim razinama umjetničkog obrazovanja ostvaruje se na temelju Nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj, opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje i posebnih kurikuluma umjetničkog obrazovanja.

Osnovnim i srednjim umjetničkim obrazovanjem učenik stječe znanja i sposobnosti za nastavak obrazovanja.

Obrazovne programe umjetničkog obrazovanja realiziraju:
 
 • likovne škole;
 • glazbene škole;
 • plesne škole.

Likovne škole
Likovne škole pohađaju učenici s izraženim sposobnostima za likovno izražavanje.

Tijekom školovanja učenici odabiru stručna područja ovisno o vlastitim sklonostima i željama. Likovno obrazovanje izvodi se prema umjetničkom kurikulumu u četverogodišnjem trajanju.

Učenici upisani u srednje umjetničke škole, odnosno u škole koje izvode programe likovne umjetnosti, svoje obrazovanje završavaju izradom i obranom završnog rada, a mogu polagati i ispite državne mature ukoliko žele nastaviti obrazovanje na visokoškolskim ustanovama.

Zanimanja koja se mogu steći u likovnim školama su:
 • dizajner unutrašnje arhitekture;
 • aranžersko-scenografski dizajner;
 • dizajner metala;
 • grafički dizajner;
 • dizajner tekstila;
 • dizajner keramike;
 • fotografski dizajner;
 • kiparski dizajner;
 • slikarski dizajner;
 • industrijski dizajner;
 • dizajner odjeće;
 • modni stilist.
Glazbene škole
Glazbene škole pohađaju učenici s izraženim sposobnostima za glazbeno izražavanje.

Cilj glazbenog odgojno - obrazovnog sustava jest pomoću odgoja i obrazovanja profesionalnih glazbenika različitih profila i zanimanja obogaćivati društvo glazbenom umjetnošću.

Zadaci glazbenih škola su:
 • omogućiti stjecanje glazbenih vještina, kao i cjelovit glazbeni razvoj;
 • promicati glazbu putem javne djelatnosti;
 • unapređivati glazbenu kulturu u sredini u kojoj škola djeluje.
Glazbeno obrazovanje izvodi se prema glazbenom kurikulumu u četverogodišnjem trajanju.

Učenici upisani u srednje glazbene škole imaju posebnu mogućnost: mogu pohađati samo glazbenu školu za zanimanje glazbenika ili mogu paralelno pohađati još jednu četverogodišnju srednju školu.

Ako učenik pohađa samo srednju glazbenu školu, svoje obrazovanje završava izradom i obranom završnog rada, a može polagati i ispite državne mature ukoliko želi nastaviti obrazovanje na visokoškolskim ustanovama. Najveći broj učenika paralelno pohađa glazbenu školu i gimnaziju.

Obrazovanjem u glazbenoj školi učenici mogu steći sljedeća zanimanja:
 • glazbenik instrumentalist;
 • glazbenik pjevač;
 • glazbenik teorijskog smjera;
 • graditelj i restaurator glazbala
Plesne škole
Plesne škole pohađaju učenici s izraženim sposobnostima za plesno izražavanje.

Plesno obrazovanje je umjetnički odgojno - obrazovni proces koji objedinjuje tjelesne, emotivne i intelektualne sposobnosti učenika. Tijekom školovanja razvija se umjetnička osobnost s razvijenim sposobnostima izražavanja pokretom.

Cilj obrazovanja u srednjoj plesnoj školi jest osposobiti tijelo kao instrument plesnog izražavanja što podrazumijeva razvoj motoričkih, afektivnih i kognitivnih sposobnosti učenika.

Plesno obrazovanje izvodi se prema plesnom kurikulumu u četverogodišnjem trajanju.

Učenici upisani u srednje plesne škole mogu pohađati samo plesnu školu za zanimanje plesač ili mogu paralelno pohađati još jednu četverogodišnju srednju školu.

Ako učenik pohađa samo srednju plesnu školu, svoje obrazovanje završava izradom i obranom završnog rada, a može polagati i ispite državne mature ukoliko želi nastaviti obrazovanje na visokoškolskim ustanovama.

Najveći broj učenika paralelno pohađa plesnu školu i gimnaziju.

Obrazovanjem u plesnoj školi učenici mogu steći sljedeća zanimanja:
 • plesač suvremenog plesa;
 • plesač edukacijskog smjera;
 • scenski plesač;
 • plesač klasičnog baleta;
 • plesač narodnih plesova.
Nastavni planovi/Kurikulumi - Umjetničke škole


1. Kurikulum za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj (NN 90/2021)

2. Kurikulum za nastavni predmet Matematika za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj (NN 90/2021), osim kurikuluma nastavnog predmeta Matematika za srednje umjetničke škole u Republici Hrvatskoj na razini 4.2. za program Dizajner unutrašnje arhitekture 

3. Kurikulum za nastavni predmet Matematika za program Dizajner unutrašnje arhitekture za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj (NN 90/2021)

4. Kurikulum za nastavni predmet Engleski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj (NN 90/2021)

5. Kurikulum za nastavni predmet Njemački jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj (NN 90/2021)

Kurikulumi su objavljeni u Narodnim novinama, broj 90/2021, od 13. kolovoza 2021. godine.
 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Odluku o dopuni Odluke o donošenju Nastavnog plana i programa za srednje glazbene škole, Nastavnog plana i programa Funkcionalne muzičke pedagogije (FMP) za srednje škole, Nastavnog plana i programa za klasični balet i narodne plesove za srednje škole i Nastavnog plana i programa za zanimanje scenski plesač
 
4. lipnja 2018.

Ministrica znanosti i obrazovanja donijela je Odluku o dopuni Odluke o donošenju Nastavnog plana i programa za srednje glazbene škole, Nastavnog plana i programa Funkcionalne muzičke pedagogije (FMP) za srednje škole, Nastavnog plana i programa za klasični balet i narodne plesove za srednje škole i Nastavnog plana i programa za zanimanje scenski plesač.

Ovom odlukom doneseni su nastavni planovi i programi za pripremne razrede za srednju glazbenu školu za predmete: Flauta, Oboa, Harfa i Udaraljke.

Dokumenti

Odluka o dopuni Odluke o donošenju Nastavnog plana i programa za srednje glazbene škole, Nastavnog plana i programa Funkcionalne muzičke pedagogije (FMP) za srednje škole, Nastavnog plana i programa za klasični balet i narodne plesove za srednje škole i Nastavnog plana i programa za zanimanje scenski plesač

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Odluku o dopuni i izmjeni Odluke o donošenju Nastavnog plana i programa za srednje glazbene škole, Nastavnog plana i programa Funkcionalne muzičke pedagogije (FMP) za srednje škole, Nastavnog plana i programa za klasični balet i narodne plesove za srednje škole i Nastavnog plana i programa za zanimanje scenski plesač
 
4. lipnja 2018.

Ministrica znanosti i obrazovanja donijela je Odluku o dopuni i izmjeni Odluke o donošenju Nastavnog plana i programa za srednje glazbene škole, Nastavnog plana i programa Funkcionalne muzičke pedagogije (FMP) za srednje škole, Nastavnog plana i programa za klasični balet i narodne plesove za srednje škole i Nastavnog plana i programa za zanimanje scenski plesač.

Ovom odlukom doneseni su nastavni planovi i programi Funkcionalne muzičke pedagogije (FMP) za srednju školu za nastavne predmete: Tuba, Korno (Rog), Udaraljke i Tambure, a za stjecanje kvalifikacije: glazbenik tubist, glazbenik kornist (rogist), glazbenik udaraljkaš i glazbenik tamburaš i za nastavne predmete: Klavir obligatno i Pjevanje u Odjelu za pjevanje i za nastavni predmet Komorna glazba - Nova glazba za sve odjele.

Dokumenti

Odluka o dopuni i izmjeni Odluke o donošenju Nastavnog plana i programa za srednje glazbene škole, Nastavnog plana i programa Funkcionalne muzičke pedagogije (FMP) za srednje škole, Nastavnog plana i programa za klasični balet i narodne plesove za srednje škole i Nastavnog plana i programa za zanimanje scenski plesač