Internacionalizacija visokog obrazovanja


Strateški okvir za razvoj internacionalizacije obrazovanja uključuje strateške dokumente Europske unije (EU), Bolonjskoga procesa i mjere iz Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske (Cilj 7: Internacionalizirati visoko obrazovanje i jače ga integrirati u Europski i svjetski visokoobrazovni prostor).

Internacionalizacija visokog obrazovanja pridonosi osnaživanju kvalitete i inovacijskoga potencijala. Ključne aktivnosti odnose se na poticanje mobilnosti u svrhu razdoblja studija i kratkoročne mobilnosti nastavnika i nenastavnog osoblja, združene studije i prekogranično osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju uspostavljanjem jedinstvene akreditacije za združeni studij koju bi provodila neka od agencija registriranih u Europskome registru za osiguravanje kvalitete (EQAR), unaprjeđivanje postupka priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija te promidžbu visokih učilišta iz RH u inozemstvu pod sloganom „Study in Croatia“.

Internacionalizacija ima pozitivan učinak ne samo na sudionike u mobilnosti, već i na studente i nastavnike koji dolaze u kontakt s inozemnim studentima i nastavnicima (tzv. internacionalizacija kod kuće).
Mobilnost

Studentska mobilnost važan je dio obrazovne politike Europske unije koju podupire program EU-a za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ za čiju je provedbu akreditirana Agencija za mobilnost i programe EU-a.

Studentskoj mobilnosti pridonosi i program CEEPUS - Central European Exchange Programme for University Studies.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja zaključilo je 1995. godine Ugovor o uspostavljanju suradnje u području obrazovanja i usavršavanja u sklopu Srednjoeuropskog programa razmjene za sveučilišne studije CEEPUS.

U programu sudjeluju Albanija, Austrija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Češka, Mađarska, Makedonija, Moldova, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Srbija i Sveučilište u Prištini, Kosovo.

Nacionalni CEEPUS ured nalazi se u Agenciji za mobilnost i programe Europske unije.

Budući da je među ciljevima internacionalizacije i povećanje broja stranih studenata upisanih na cjeloviti studij u RH, Ministarstvo znanosti i obrazovanja razvija mehanizme za povećanje broja studijskih programa na stranim jezicima.

Iz Europskoga socijalnog fonda financira se 30 projekata u sklopu kojih visoka učilišta razvijaju studije na stranim jezicima, kolegije i module na stranim jezicima, kao i međunarodne kratke programe (ljetne i zimske škole).

Za povećanje studentske mobilnosti važno je povećati stopu priznavanja razdoblja studija u inozemstvu sukladno „Vodiču Europske komisije o priznavanju ECTS bodova“ (2015.).

Združeni studiji predstavljaju ključni vid prekogranične suradnje u visokom obrazovanju.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja potiče visoka učilišta na uključivanje u aktivnosti vezane uz uspostavljanje Europskih mreža sveučilišta u sklopu kojih će se poticati mobilnost na sve tri bolonjske razine, korištenje inovativnih pedagoških metoda, povezivanje obrazovanja i istraživanja, zajedničke (europske) programe, povezivanje upravljačkih struktura, poticanje automatskog priznavanja kvalifikacija, učenje jezika te korištenje EU studentske kartice.
Promicanje sustava visokog obrazovanja Republike Hrvatske u inozemstvu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agencija za mobilnost i programe Europske unije koordiniraju nacionalnu promidžbu visokih učilišta iz RH u inozemstvu pod sloganom „Study in Croatia“ (informativno-promotivne aktivnosti koje uključuju zajedničko sudjelovanje visokih učilišta iz RH pod sloganom „Study in Croatia“ na sajmovima visokoga obrazovanja u inozemstvu, ažuriranje portala i nacionalne brošure „Study in Croatia“).