Mogućnosti pridruživanja UNESCO-voj Svjetskoj mreži gradova učenja (GNLC)

Rok: 31. svibnja 2023.

UNESCO-va Svjetska mreža gradova učenja okuplja 294 grada koji su posvećeni cjeloživotnom učenju za sve, igra ključnu ulogu u UNESCO-vu djelovanju uz razvijanje i razmjenu dobrih praksi za kvalitetno, uključivo obrazovanje.

Uvjeti za kandidaturu nalaze se u privitku, a rok prijave Hrvatskom povjerenstvu za UNESCO je 31. svibnja 2023., koje može poslati do tri kandidature u sjedište UNESCO-a.

Kandidatura se prijavljuje prema propisanoj proceduri na priloženome prijavnom obrascu.