Pridruži se globalnoj kampanji #ČuvajmoČinjenice / #ProtectTheFacts

Pridruži se globalnoj kampanji 
#ČuvajmoČinjenice / #ProtectTheFacts

Umanjivanje ili prikazivanje pogrešne slike o Holokaustu i umanjivanje zločina nacističkog režima je postalo šokantno uobičajeno na globalnoj razini. 
To je iskrivljavanje istine o Holokaustu koje duboko vrijeđa žrtve i preživjele Holokausta te ugrožava naše demokratske vrijednosti. 

#ČuvajmoČinjenice je međunarodna inicijativa Vijeća Europe, Europske komisije, Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust (IHRA), Ureda OESS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), Ujedinjenih naroda i UNESCO-a.

Na hrvatskome jeziku dostupna je na poveznici #ČuvajmoČinjenice kao i materijali za objavu na društvenim mrežama 
.
Pridruži se globalnoj kampanji #ČuvajmoČinjenice


Pisane vijesti | Projekti | Međunarodna suradnja