Odluka o dodjeli „Nagrade Ivan Filipović“ za 2023. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
mzom.gov.hr
 
KLASA: 061-01/24-01/00001
URBROJ: 533-06-24-0011
 
Zagreb, 18. lipnja 2024.
 
Odbor za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“, imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora, na sjednici održanoj 29. studenoga 2022. godine (Klasa: 021-04/22-06/06) u sastavu: predsjednica Odbora izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, članovi: prof. dr. sc. Siniša Opić, izv. prof. dr. sc. Daliborka Luketić, Antonija Mirosavljević, prof., Suzana Hitrec, prof., Momir Karin, prof., Mile Živčić, prof., Vinko Filipović, prof., Sunčica Findak, dipl. pedagoginja, na sjednici održanoj 18. lipnja 2024. godine donio je na temelju članka 2., 3. 4. i 7.. Zakona o Nagradi „Ivan Filipović“ (Narodne novine, br. 123/23.) i članka 8. Poslovnika o radu Odbora za dodjelu Nagrade „Ivan Filipović“ 
 
ODLUKU
O DODJELI NAGRADE „IVAN FILIPOVIĆ“ ZA 2023. GODINU
 
I. Za životno djelo „Nagradom Ivan Filipović“ nagrađuju se:
 
u području ranog i predškolskoga odgoja i obrazovanja:
 • Ljerka Vidaković, prof., ravnateljica, DV Radost, Novska,
 
u području osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja:
 • Vlade Matas, prof., viši savjetnik za ravnatelje osnovnih škola, AZOO, Zagreb,
 
u području srednjoškolskog odgoja i obrazovanja:
 • Drago Bagić, prof., ravnatelj - savjetnik, II. gimnazija, Zagreb,
 
u području visokog obrazovanja:
 • prof. dr. sc. Vladimir Takšić, professor emeritus, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 
 
u području znanstvenoga i stručnoga rada u području odgoja i obrazovanja:
 • dr. sc. Bruno Grbac, professor emeritus, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci.
 
II. Godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ nagrađuju se:
 
u području ranog i predškolskoga odgoja i obrazovanja:
 • Eleonora Glavina, stručni suradnik psiholog, DV Cipelica, Čakovec,
 
u području osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja:
 • Dalia Kager, mag. prim. educ., učiteljica, OŠ Eugena Kvaternika, Velika Gorica,
 • Anita Čupić, mag. prim. educ., učiteljica, OŠ kraljice Jelene Solin, Solin,
 • Ivančica Tajsl Dragičević, mag. prim. educ., učiteljica, OŠ Trnjanska, Zagreb,
 
u području srednjoškolskog odgoja i obrazovanja:
 • Ivan Vlainić, stručni učitelj, Srednja strukovna škola Samobor,
 • Ružica Zucić, prof. savjetnik, ravnateljica, Poljoprivredno šumarska škola, Vinkovci, 
 • Sanda Duk Pritišanac, mag. oec., nastavnica strukovnih predmeta, Ekonomska i upravna škola, Osijek,
 • Zoran Hercigonja, mag.edu.inf., nastavnik mentor informatike i računalstva, Medicinska škola Varaždin,
 • Silvia Vladić Vrban, mag. philol. croat., nastavnica hrvatskog jezika i književnosti, Obrtnička i industrijska graditeljska škola, Zagreb.
 
u području visokog obrazovanja:
 • izv. prof. dr. sc. Nina Pereza, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

u području znanstvenog i stručnog rada na području odgoja i obrazovanja:
 • dr. sc. Renata Kobetić, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 
III. Sukladno regulativi ukupno je dodijeljeno pet (5) nagrada za životno djelo i jedanaest (11) godišnjih nagrada za 2023. godinu. 
 
IV. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
PREDSJEDNICA ODBORA
izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković


Pisane vijesti | Odluke | Odgoj i obrazovanje