Međunarodna suradnja škola

Republika Hrvatska je od 2009. godine djelomično sudjelovala u aktivnostima Programa za cjeloživotno učenje- programu Europske unije koji potiče razmjenu i suradnju između obrazovnih ustanova, individualnu mobilnost učenika/studenata te obrazovnih stručnjaka, kao i usavršavanje u strukovnim područjima, što je istovremeno i priprema sudionika za uspješno sudjelovanje na europskom tržištu rada.

Punopravnim ulaskom Republike Hrvatske u Program za cjeloživotno učenje od 2011. godine, hrvatskim predškolskim ustanovama, školama i visokim učilištima omogućeno je sudjelovanje u svim aktivnostima različitih potprograma ovog najvećeg europskog programa u području obrazovanja u kojemu sudjeluje 27 država članica Europske unije te Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska.

U Hrvatskoj Program provodi Agencija za mobilnost i projekte Europske Unije koja s ciljem upoznavanja mogućih budućih korisnika o mogućnostima sudjelovanja u potprogramima ovog važnog europskog programa organizira i održava radionice i Info dane u različitim hrvatskim gradovima.

Uvjeti i rokovi podnošenja prijave za sudjelovanje u potprogramima, kao i upute za prijavu nalaze se na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije: www.mobilnost.hr

Program potpore međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola koji je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta provodilo od 2004. godine bio je pokrenut s ciljem pripreme obrazovne zajednice za sudjelovanje u budućim europskim programima. Punopravnim sudjelovanjem Republike Hrvatske u Programu za cjeloživotno učenje prestaje potreba potpore putem Programa potpore međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola budući da su putem Programa za cjeloživotno učenje u tu svrhu osigurana znatno veća sredstva.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih će, sukladno proračunskim mogućnostima, periodično raspisivati natječaj za potporu međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola isključivo za suradnju sa školama iz zemalja koje ne sudjeluju u Programu za cjeloživotno učenje.