Hrvatska nastava u inozemstvu


Hrvatska nastava u inozemstvu - nastava hrvatskoga jezika i kulture namijenjena je djeci i mladima, hrvatskim državljanima koji privremeno ili stalno žive u drugim državama, odnosno djeci i mladima hrvatskog podrijetla kojima je hrvatski obiteljski jezik. Hrvatska nastava istodobno je otvorena i ostaloj djeci koja žele učiti hrvatski jezik i upoznati hrvatsku kulturu.

Hrvatska nastava, osim jezikoslovlja, obuhvaća i stjecanje znanja o Hrvatskoj i njezinoj kulturi u širem smislu: hrvatskoj povijesnoj, kulturnoj i prirodnoj baštini, temeljnim povijesnim i zemljopisnim činjenicama te književnosti, likovnoj i glazbenoj umjetnosti, uključujući upoznavanje sa svakodnevnim životom u domovini i suvremenim hrvatskim društvom. Razvojem jezičnih kompetencija te usvajanjem hrvatske kulturne, povijesne i prirodne baštine hrvatska nastava pridonosi razvijanju osjećaja pripadnosti hrvatskoj kulturi i hrvatskoj domovini. Istodobno je učenje hrvatskoga jezika i kulture sredstvo uspješnije interkulturne komunikacije i razumijevanja u dvojezičnim i višejezičnim sredinama u kojima žive učenici koji pohađaju hrvatsku nastavu.
 
Uz hrvatsku nastavu u inozemstvu koju organizira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske, u inozemstvu postoji hrvatska nastava integrirana u obrazovni sustav država primateljica, koji organiziraju i provode obrazovne vlasti država primateljica te hrvatska nastava koju organiziraju hrvatske zajednice i katoličke misije u inozemstvu.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih organizira i financira hrvatsku nastavu potpuno ili djelomično u 20 država svijeta. Sustavom hrvatske nastave u nadležnosti Ministarstva obuhvaćeno je oko 5.300 učenika s kojima rade 92 učitelja.

Ministarstvo odabire i zapošljava učitelje koji se na rad upućuju na temelju Pravilnika o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu (Narodne novine, broj 41/09, 55/15 i 41/22). Temeljni dokument za planiranje i izvođenje hrvatske nastave je Kurikulum hrvatske nastave u inozemstvu (Narodne novine, broj 194/03).

U prosincu 2012. godine objavljen je priručnik za učiteljice i učitelje Hrvatska nastava u inozemstvu koji sadrži osnovne informacije o sustavu hrvatske nastave u inozemstvu, zakonskim propisima za održavanje nastave, Kurikulum hrvatske nastave u inozemstvu, kao i cijeli niz članaka relevantnih stručnjaka o najvažnijim temama u hrvatskoj nastavi u inozemstvu.

U državama u kojima žive pripadnici hrvatske nacionalne manjine nastava na hrvatskome jeziku organizirana je najčešće u sklopu redovitoga obrazovnog sustava. Učitelji koji rade u tim sustavima imaju mogućnost stručnog usavršavanja na seminaru koji organizira Agencija za odgoj i obrazovanje u ljetnim mjesecima u Hrvatskoj, a prema potrebama i mogućnostima stručna usavršavanja organiziraju se i u inozemstvu. Ministarstvo, u skladu s proračunskim mogućnostima, pruža potporu za održavanje nastave kupnjom knjiga i drugih nastavnih materijala, a u pojedinim državama, uz odobrenje njihovih obrazovnih vlasti, financira rad učitelja s ciljem unaprjeđenja hrvatske nastave za potrebe djece i mladih pripadnika hrvatske nacionalne manjine (Crna Gora, Makedonija, Italija, Slovačka, Srbija, Rumunjska).

Hrvatska nastava koja se organizira za hrvatske iseljenike u prekomorskim državama najčešće je integriranog tipa ili se ostvaruje u sklopu katoličkih misija i hrvatskih zajednica (Australija, Kanada, SAD). 
U pojedinim europskim državama (Danska, Švedska, Finska) hrvatska nastava u potpunosti je integrirana te je organiziraju i financiraju obrazovne vlasti država primateljica.
Organizacija nastave

  • Organizacija hrvatske nastave u nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske u državama EU-a i svijeta
 
Republika Austrija
Nastava hrvatskoga jezika u ovlasti je austrijskih obrazovnih vlasti (tzv. integrirani tip nastave) iako Ministarstvo financira rad četiriju učiteljica. Nastava se održava u Beču, Salzburgu, Linzu te Götzisu, Dornbirnu i Bürsu (Vorarlberg). Za potrebe obrazovanja pripadnika hrvatske nacionalne manjine u Gradišću, a na temelju važećega Programa suradnje u području kulture i obrazovanja između Republike Hrvatske i Republike Austrije, Ministarstvo upućuje dva asistenta za nastavu hrvatskoga jezika u dvojezičnim školama u Željeznom i Borti.
 
Kraljevina Belgija
Hrvatsku nastavu održava jedna učiteljica u Bruxellesu, Liegeu i Monsu.
 
Crna Gora
Hrvatsku nastavu u Kotoru i Tivtu održava jedna učiteljica. Pokrenuta je inicijativa da se nastava hrvatskoga jezika integrira u crnogorski obrazovni sustav kao izborna nastava za pripadnike hrvatske nacionalne manjine.
 
Francuska Republika
Hrvatska nastava u potpunoj je nadležnosti Ministarstva. Nastava je organizirana diljem Francuske Republike, u gradovima Parizu, Lyonu, Lilleu i Nici te okolnim mjestima, a nastavu održavaju tri učiteljice.
 
Republika Irska
Hrvatsku nastavu održava jedna učiteljica u Dublinu, Corku, Fermoyu i Waterfordu.
 
Talijanska Republika
Hrvatska nastava organizirana je diljem Italije (Rim, Trst, Udine, Piacenza, Milano i okolica), a nastavu održavaju tri učiteljice.
 
Republika Sjeverna Makedonija
Hrvatsku nastavu održava jedan učitelj (Skoplje, Tetovo, Kumanovo).
 
Kraljevina Nizozemska
Hrvatsku nastavu u Amsterdamu, Den Haagu i Rotterdamu održava jedna učiteljica.
 
Savezna Republika Njemačka
Hrvatska nastava u nadležnosti Ministarstva održava se na području saveznih zemalja Baden-Württemberga, Bavarske, Berlina, Hamburga, Hessena i Saarlanda. U SR Njemačkoj je oko 50% učitelja koji rade u hrvatskoj nastavi, kao i učenika koji pohađaju hrvatsku nastavu. U Stuttgartu je otvoren 2009. Centar hrvatske nastave u Baden-Württembergu, višenamjenski prostor u kojem se održavaju izvannastavne aktivnosti i kulturni događaji.
 
Republika Poljska
Hrvatsku nastavu u Varšavi održava jedan učitelj pri Veleposlanstvu Republike Hrvatske.
 
Rumunjska
Pripadnici hrvatske nacionalne manjine u Rumunjskoj ostvaruju pravo školovanja na učenje hrvatskoga jezika u redovitome obrazovnom sustavu. Uz odobrenje rumunjskih obrazovnih vlasti Ministarstvo financira jednu učiteljicu koja održava nastavu za učenike pripadnike hrvatske nacionalne manjine u Karaševu, Lupaku i Vodniku.
 
Slovačka Republika
Hrvatsku nastavu održava jedna učiteljica na širem području Bratislave, u mjestima u kojima žive pripadnici hrvatske nacionalne manjine (Jarovce, Hrvatski Grob, Čierna Voda, Devinsko Novo Selo i Čunovo).
 
Republika Slovenija
Hrvatsku nastavu održavaju dvije učiteljice (Ljutomer, Maribor, Lendava, Ljubljana, Dobrunje, Preserje pri Radomljah, Grosuplje i Portorož).
 
Republika Srbija
U sklopu redovitoga obrazovnog sustava postoji mogućnost učenja hrvatskoga jezika i kulture. Uz odobrenje srpskih obrazovnih vlasti, Ministarstvo financira pet učitelja hrvatskoga jezika koji u sklopu redovitoga sustava odgoja i obrazovanja održavaju nastavu za učenike pripadnike hrvatske nacionalne manjine u školama u Vojvodini.
 
Švicarska Konfederacija
U Švicarskoj Konfederaciji hrvatska nastava u potpunoj je nadležnosti Ministarstva. Hrvatsku nastavu održava 11 učiteljica diljem zemlje.
 
Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske
Hrvatsku nastavu u Londonu održava jedna učiteljica.
 
Kraljevina Norveška
Hrvatsku nastavu održava jedna učiteljica (Oslo, Trondheim i Stavanger).
 
Republika Južna Afrika
Hrvatsku nastavu u Johannesburgu održava jedna učiteljica.
 
  • Organizacija hrvatske nastave u prekomorskim državama
 
Republika Argentina
Hrvatsku nastavu za djecu trećeg naraštaja hrvatskih iseljenika održava jedna učiteljica u Buenos Airesu.
 
Republika Čile
Hrvatsku nastavu za djecu trećeg naraštaja hrvatskih iseljenika održava jedan učitelj u Santiagu.
 
Australija
Nastava hrvatskoga jezika uglavnom je integrirana u redoviti školski sustav. Na području Države Viktorije, odnosno Melbournea i Geelonga, nastava je organizirana u državnim školama Victorian School of Languages, Bell Park North Primary School, zatim u privatnoj katoličkoj školi Holy Family Primary School i etničkim školama pri katoličkim centrima. Također, nastava je organizirana u Sydneyu, Perthu i Brisbaneu. Ministarstvo podupire nastavu udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima te povremenim organiziranjem stručnog usavršavanja u Australiji ili u Hrvatskoj na tradicionalnome ljetnom seminaru za učitelje pripadnika hrvatske nacionalne manjine i iseljeništva.
 
  • Organizacija hrvatske nastave izvan sustava Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske u prekomorskim državama
 
Kanada
Hrvatska nastava integrirana je u sustav osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, a ostvaruje se velikim dijelom na području provincije Ontario, odnosno na području Toronta, Mississauge i Oakvillea te drugim mjestima (Hamilton, London-Ontario, Nor Val, Kitchwan), zatim u Montrealu, Vancouveru i Edmontonu. Ministarstvo podupire nastavu didaktičkim materijalima i organiziranjem seminara za stručno usavršavanje učitelja u Kanadi ili u Hrvatskoj na tradicionalnome ljetnom seminaru za učitelje pripadnika hrvatske nacionalne manjine i iseljeništva.
Godine 2020. imenovana je koordinatorica hrvatske nastave u Kanadi čija je zadaća davanje stručne potpore vezano uz unaprjeđenje hrvatske nastave te umrežavanje svih postojećih hrvatskih jezičnih programa u Kanadi.
 
Sjedinjene Američke Države
Nastavu hrvatskoga jezika i kulture uglavnom organiziraju hrvatske zajednice i katoličke misije u Chicagu (Illinois), Los Angelesu (California), New Yorku, Bostonu (Massachusetts) i Clevelandu (Ohio). Ministarstvo podupire nastavu udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima, a učiteljima se nudi mogućnost sudjelovanja na tradicionalnome ljetnom seminaru za učitelje pripadnika hrvatske nacionalne manjine i iseljeništva.